LEAD 2023

Årsrapport

VD har ordet

Jag är extremt stolt över att kunna säga att LEAD fortsätter vara en av Sveriges absolut bästa inkubatorer när det kommer till att kommersialisera forskningsresultat till hållbara, skalande bolag.

Jag ser tillbaka på ett spännande, men också på flera sätt, utmanande 2023. Vi lever i en orolig tid med både politisk oro, krig i Europa och ekonomiskt utmanande tider. Det senare märks tydligt i de bolag vi arbetar med att stötta. Oavsett om det handlar om att sälja till fler kunder eller ta in riskkapital så har det varit ett utmanade år för många startups. Men det är ur kriser många framgångsrika bolag fötts så jag ser också med tillförsikt fram emot att följa flera av de tidiga bolag som trots allt vågat satsa. Det finns en otrolig kraft i det och jag imponeras över modet och drivet vi möter hos många.

Bolagsportföljen på LEAD omsätter med 2022 års siffror nu 2,1 miljarder och har drygt 1200 anställda varav det stora flertalet finns kvar och verkar i vår region. Att dessa innovativa bolag stannar och skalar i Östergötland skapar också fantastiska möjligheter och karriärvägar för studenter vid Linköpings universitet som tar examen. Vår region lockar med spännande framtidsbolag där man får vara med och göra skillnad, vilket bidrar till att fler studenter faktiskt väljer att stanna i Östergötland efter avslutade studier.

Jag är extremt stolt över att kunna säga att LEAD fortsätter vara en av Sveriges absolut bästa inkubatorer när det kommer till att kommersialisera forskningsresultat till hållbara, skalande bolag. Det är genom det täta samarbetet med Linköpings Universitet, Linköpings och Norrköpings Science Park, flertalet av regionens kluster, Almi samt andra spetsinkubatorer, i både Sverige och internationellt, som gör att vi tillsammans erbjuder ett stöd i världsklass.

I tillägg till att vi är framstående inom Deeptech, hållbarhet och Life Science blev LEAD också under hösten utvalda som Sveriges accelerator inom NATO Diana. Det är ett fantastiskt erkännande som kommer skapa möjligheter och synlighet för många i vår region framöver.

Med ett starkt universitet kommer tillgången till spännande idéer som kan förädlas och utvecklas till nya framtidsbolag. Dock saknas tillräckligt med entreprenörer. Genom vårt traineeprogram coachas talanger till att utvärdera och marknadsverifiera tidiga idéer samtidigt som de själva utvecklas mot att kunna ta sig an rollen som entreprenör i de bolag som är målet att skapa. Traineeprogrammet har fram till idag bidragit till att tre bolag skapats och ett flertal talanger arbetar också vidare i andra startups som finns runt LEAD.

Under sista åren har flera erfarna alumner hört av sig för att man vill ge tillbaka av sin erfarenhet till tidiga bolag. Det här värmer extra att se och det är fantastiskt att se hur en erfaren person på några få timmar kan göra stor skillnad in i ett tidigt bolag. Det här är något vi gärna uppmuntrar och vill se mer av framöver.

– Catharina Sandberg
VD på LEAD

LEADs vd Catharina Sandberg på ett side-event under Sweden Innovation Days om NATO - Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA).

LEAD rekommenderas som den svenska DIANA Acceleratorn

DIANA är NATOs accelerator för försvarsinnovation som riktar sig till startups inom den civila sektorn. Under hösten 2023 fick Försvarsmakten och Vinnova tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Vetenskapsrådet i uppdrag att utse lämpliga svenska kandidater för Natos DIANA-program (Nato Defence Innovation Accellerator for the North Atlantic). Efter en urvalsprocess bland 80 sökande, föll myndigheternas gemensamma beslut att rekommendera LEAD som den svenska DIANA Acceleratorn.

I nära samarbete med nationella och regionala aktörer pågår just nu arbetet med att utforma ett program som dels kommer attrahera innovativa startups inom NATO DIANA, men också erbjuda ett kvalitetssäkrat och effektivt inkubatorsprogram för Svenska startups inom inom dual-use under 2024 - 2025.

LEAD i siffror

LEAD arbetar för att skapa de bästa förhållandena för innovatörer och entreprenörer att förverkliga sina idéer och visioner genom välutvecklade affärsmodeller. Med sin omfattande erfarenhet, värdefulla nätverk och beprövade metodik, skapar LEAD möjligheter för framgångsrik bolagsbyggande på ett snabbt och tryggt sätt, oavsett om det är med eller utan extern finansiering. LEADs partners och finansiärer bidrar till att göra detta viktiga arbete möjligt, vilket skapar nya arbetstillfällen, skatteintäkter och en mer livlig region.

0
Utvärderade idéer 2023
0 %
Tillväxt på portföljen
0
Aktiva alumner
0 %
Överlevnadsgrad
0
Miljarder i omsättning
0 +
LEAD-coachade startups totalt
0
Anställda i bolagen
0
Bolag i inkubation 2023

Total omsättning i LEAD-bolag och alumner

Antal anställda i LEAD-bolag och alumner

Attraherat kapital 2023

0
miljoner kronor

Gäller bolagen i inkubation och endast under medlemsperioden.

Utvärderade idéer 2023

0

24,6%

Näringsliv

25,9%

Akademi

18,5%

Enskilda entreprenörer

Inga medlemsbolag – inget community

Inga medlemsbolag

– inget community

Bolagen hos LEAD

En idé är sällan värdefull om den inte realiseras, men för att förverkliga den krävs ofta hårt arbete, ett stort fokus och en förmåga att förstå och navigera sin marknad. Detta är precis vad LEADs två entreprenörskapsprogram handlar om.

Utmärkelser

På LEAD samlar vi enastående innovatörer och entreprenörer med stor kompetens, brinnande engagemang och ett driv att omvandla idéer till verklighet. Årligen hedras flera av LEAD-bolagen och LEAD-alumnerna genom utmärkelser för sina framgångskoncept och otroliga arbete. Här uppmärksammar vi några av de.

Två nya LEAD alumner

Ligna Energy

Norrköpingsbolaget Ligna Energy siktar på att revolutionera energikällor för IoT-marknaden med sin hållbara superkondensator. Till 2025 förväntas omkring 27 miljarder IoT-enheter vara uppkopplade och behöva pålitliga strömkällor. Med Ligna Energys innovation undviker man det växande problemet med batteriavfall. Istället för svårhanterligt skräp från konventionella batterier som varje dag uppgår till cirka 80 miljoner stycken och innehåller skadliga material, erbjuder Ligna Energy en lösning som är säker för både människor och miljön.

Sommaren 2023 blev de LEAD-alumner som markerar att de är redo att ta nästa steg på sin startup-resa. Peter satte punkt hos sin tid hos LEAD med att säga, ”LEAD har varit viktiga för mig som VD i arbetet att hitta en begriplig affär. Jag tycker speciellt fokus på hela värdekedjan – från material till kund – har varit central i affärsmodellen”.

LunaMicro

LunaMicro började sin resa tillsammans med LEAD 2018 och klev in i inkubation 2021. De är i frontlinjen för att utveckla innovativa smarta textilier med sin patenterade tygpumpsteknologi. Tekniken ger textilier fukttransporterande egenskaper genom att driva vätska från insidan till utsidan av ett plagg med hjälp av ett litet batteri, vilket passar för sport-, arbets- och skyddskläder. Vilket gör dem bekvämare och säkrare använda, dessutom har LunaMicro ett starkt miljöfokus och lösningen kan minska användningen av skadliga ämnen som till exempel PFAS.

Katarina Bengtsson, tidigare VD och medgrundare i LunaMicro, beskriver sin upplevelse av LEAD med att säga ”Jag tror inte jag hade orkat så länge som jag gjorde om det inte vore för LEADs nätverk och Community.”

LEAD Community

16 560

koppar kaffe

har druckits på LEAD-kontoret 2023

36

slag i säljklockan

Under 2023 slogs det rekord i säljklockan. Det var Argus Eye som sålt för 3,6 miljoner kronor = 36 slag i klockan.

LEAD Talks

Under 2023 genomförde vi 6 stycken LEAD Talks för våra bolag. Dessa är lunchtimmar där vi bjuder in personer som pratar och delar med sig av kunskap kring relevanta ämnen

799

nedladdningar av LEADs podcast StartupTalks

Under 2023 släpptes 13 avsnitt av StartupTalks.

One size does not fit all

Därför har LEAD utvecklat en dynamisk process som är anpassad efter utgångsläge, kompetens och vilka specifika behov det enskilda bolaget har. Vi arbetar med affärsidéer tidigt och erbjuder olika verktyg och program för att de ska nå milstolpar längs startupresan snabbare och säkrare.

Vårt stora nätverk, olika affärsutvecklingsprogram och erfarna affärscoacher guidar bolagen, men något som är gemensamt för bolagen på LEAD är att de bygger på något som är nytt, har en stor marknadspotential och går att skala upp stort för att göra avtryck.

Alla bolag LEAD arbetar med får tillgång till

Affärscoaching & utbildningsprogram

Stort engagerat community

Affärsutvecklings-metodik

Nätverk till kompetens & kapital

LEADs aktiviteter

För-inkubation

Venture Creation

Att förverkliga en affärsidé innebär hårt arbete och kräver en skarp förmåga att förstå marknaden. Den som skapar den tekniska idén är inte alltid är den som bäst kan realisera den, därför driver LEAD två entreprenörskaps-program som fokuserar på att skapa startups genom att matcha idéer med entreprenörs-kraft.

För-inkubation

LEAD BootUp

BootUp stöttar entreprenörer med färdigheter för att snabbt utvärdera marknaden och lägga grunden för att realisera sin startups. Programmet erbjuder intensiv coachning och verktyg inom affärsutveckling, finansiering och marknad för att kunna ta nästa steg i startup resan.

 

Matchning

Venture Arena

Venture Arena erbjuder en plattform för möten mellan innovatörer, entreprenörer och industriledare, skapad för att bygga effektiva team och stärka företag. Genom sina årliga nätverksevent ger den deltagarna möjlighet att presentera sina idéer och knyta kontakter med potentiella operativa nyckelspelare, rådgivare, mentorer eller styrelsemedlemmar.

Personer sitter vid skrivbord och arbetar tillsammans framför datorer

Inkubation

Incubate

För extraordinära startups som har identifierat en stor lucka på marknaden och vill bygga en innovativ B2B-produkt eller tjänst som har en hög tillväxtpotential på en internationell marknad. Prototyp och ett drivet team finns på plats som får coachning och stöd under 12-24 månader.

Inkubation

Incubate Deeptech

För tekniskt avancerade startups, ofta från forskning,  som bygger på en innovativ B2B-produkt eller tjänst som är svår att kopiera och som har en hög tillväxtpotential på en internationell marknad. Driven champion finns med fokus på att göra skillnad, får stöd under 24-48 månader.

Bioreperia

Inkubation

Incubate Life Science

För tekniskt avancerade startups vars marknad är inom medtech eller biotech, vars produkt eller tjänst är svår att kopiera och som har en hög tillväxtpotential på en internationell marknad. Driven champion finns med fokus på att göra skillnad, får stöd under 24-48 månader.

 

Venture Creation

Entrepreneurs in Residence

Entrepreneurs in Residence är ett väletablerat trainee-program utvecklat av LEAD som erbjuder traineerna en möjlighet att utvecklas både som person och entreprenör. Som en Entrepreneur in Residence hos LEAD matchas deltagarna in i ett par med ytterligare en individ där de tillsammans arbetar med ett tydligt uppdrag – att omvandla nya idéer eller teknologier till startup-bolag.

Som en del av programmet blir deltagarna coachade och får stöd av erfarna affärscoacher från LEAD, vilket är en del av entreprenörsutbildningen. Målet med traineeprogrammet är att skapa förutsättningarna för deltagarna att kickstarta sin utveckling för att bli marknadens bästa entreprenörer och framtida nyckelpersoner i startup-bolag. Detta görs genom utbildning, träning och coachning inom affärsutveckling, projektledning och affärsmässighet i riktiga case.

Sally Winter och Frida Wygler var 2023 års traineer.

SommarMatchen

Sommarmatchen är ett av två entreprenörskapsprogram på LEAD. Programmet är ett verktyg för att, med hjälp av nyfikna och entreprenöriella studenter, utveckla och accelerera forskningsidéer från Linköpings universitet mot marknadsanpassade produkter och tjänster. Därmed ges en forskares idé nya möjligheter.

Tillsammans med en forskare och stöttning från LEADs erfarna affärscoacher, arbetar studenterna på heltid med att utveckla och skapa nya möjligheter för en forskningsidé. Detta sker under ett fem intensiva veckor på sommaren. Genom programmet får studenterna en inblick i nya affärsidéer och forskning samtidigt som de undersöker dess marknadspotential. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på forskningsidéns inriktning och hur långt produkten eller tjänsten har kommit i utvecklingen mot att nå en marknad.

Ett team bestående av medlemmar med kompletterande erfarenheter och kompetenser är enligt oss på LEAD ett starkt team. Det är också utgångspunkten när vi sätter samman teamen inför Sommarmatchen. I praktiken innebär det att varje matchning mellan forskare och studenter är helt unik där värdefulla erfarenheter utbyts sinsemellan. Detta unika samarbete kan leda till nya lösningar, avtal med kunder och att nya bolag uppstår. Det är ett utvecklande och spännande sommarjobb där studenterna får med sig ett värdefullt kontaktnät, relevanta erfarenheter och framtida karriärmöjligheter. 

Sommaren 2023 hade vi 21 studenter som jobbade mot 11 case, varav 9 var forskningsidéer och 2 studentcase. 4 av studenterna fortsatte att jobba i startups hos LEAD.

Möt studenterna Victoria Kullgren och Carl Jungerth​

Vid Linköpings universitet finns det gott om nyfikna och entreprenöriella studenter som söker nya utmaningar och möjligheter.

SommarMatchen, ett spännande sommarjobb under fem intensiva veckor, erbjuder dessa studenter möjligheten att arbeta hands-on med att utveckla och accelerera idéer som uppstår genom universitetets forskning eller bolag drivna av LiU-studenter. Carl Jungerth och Victoria Kullgren deltog i förra årets program och deras arbete under sommaren öppnade upp för en anställning hos Synclair Vision, det bolag de jobbade med under programmet.

Entreprenörsprogrammet som skapar nytta av forskning

Magnus Jonsson, Professor vid Linköpings universitet deltog med sin forskning under Sommarmatchen 2021 med en ny typ av känslig temperatursensor, tillverkad genom tryckt elektronik.

SommarMatchen gav mycket intressanta resultat som vi nu jobbar vidare med för att ta SensEats till nästa steg. Det var roligt och lärorikt att jobba med drivna och talangfulla studenter inom Sommarmatchen, som jag varmt kan rekommendera till andra forskare, säger Magnus.

En forskares steg in i en ny värld: startup-världen

Theresia Arbring Sjöström, som är postdoktor i gruppen Organisk Bioelekronik vid Linköpings universitet, har fått nya perspektiv och lärt känna en helt ny värld, som hon uttrycker det. Startup-världen.

Resultatet av en en marknad- och kundverifiering visade att det finns ett intresse och en nyfikenhet för innovationen, men att det krävdes ytterligare fördjupning i verifieringsarbetet. Nästa steg blev därför SommarMatchen.

Efter programmet stod det klart för Theresia att det nu var dags att ge kommersialiseringen av den bioelektronisk jonpump en riktig chans.

Statistik

Under 2023 sammanställdes en uppföljning av SommarMatchen. Det skickades ut enkäter till studenter och projektägare och data samlades in via LinkedIn och AllaBolag. Enkäten fick in svar från 40 projektägare och 43 studenter.

Studenter som stannat i startup-världen​
Vi har sett stort engagemang för startups hos studenter som gått SommarMatchen. Datan är baserad på 180 studenter, varav 35% har engagerat sig i startups efter SommarMatchen.

SommarMatchen har bidragit till utveckling av många företag

Projekten har lett till att…

83

… företag har skapats eller utvecklats.

Vilket motsvarar…

57 %

… av projekten totalt sett.

iMatrics was founded based on results from SommarMatchen.

Participating in SommarMatchen led us to create Retinello Labs which in turn has expanded our organization to include expert and resourceconsulting as well as our hopes of creating multiple products in the future.

Meet the team

Catharina Sandberg

VD

MartinaHegestig

Martina Hegestig

Business Operations Manager

Emma Krantz

Project & Community Manager

Lina Helgersson

Projektledare & Ekonomiansvarig

Josephine Berggren

Kommunikatör & Community Manager

Magnus Krogh

Affärscoach

Matilda Olstorpe

Affärscoach

Åsa Glavich

Affärscoach – HR & team

Björn Lindeberg

Affärscoach

Tomas Larson

Affärscoach

Jennie Ekbeck

Affärscoach

Arne Ferntoft

Affärscoach

Gunilla Åberg

Affärscoach

Arne Jacobsson

Affärscoach

Anna Brynås

Affärscoach

2023 sa vi hej till

3

nya medarbetare

Josephine Berggren

Kommunikatör & Community Manager

Gunilla Åberg

Affärscoach

Jennie Ekbeck

Affärscoach

Let's get you in lead