LunaMicros tygpump revolutionerar klädesindustrin

Innovativ teknologi inom aktiv fuktighetskontroll för smarta textilier har lett till att LEAD-alumnen LunaMicro blivit en viktig del av sport-, arbets- och skyddsklädesindustrin. Samtidigt har deras arbete bidragit till att minska användningen av miljöskadliga material som ”för-alltid-plaster” och PFAS. LunaMicro är därför ett inspirerande exempel på hur man tar forskning från labbmiljö till marknaden. 

LunaMicro är LEAD-alumnen som utvecklar nästa generations aktiva och funktionella textilier för att revolutionera klädesindustrin. Deras mjuka och flexibla tygpump tar aktivt bort svett 10 gånger snabbare än vad en människa genererar den. Den innovativa teknologin baseras på patenterad forskning från Linköpings Universitet.  

2012 markerar LunaMicros första år, när bolaget bildades med grundaren och professorn Nate Robinson i spetsen i samband med att flera års forskning från Linköpings universitet resulterade i ett patent. Deras patenterade produkt är en mjuk och flexibel tygpump som förflyttar flytande vatten från ena sidan av tyget till den andra när den är ansluten till ett litet batteri. En strategiskt placerad ”lapp” i A4-storlek av aktivt pumpande textil är allt som behövs för att hålla bäraren torr. Dessutom minskar det användningen av miljöfarliga material, som PFAS. Det var däremot först 2016 som LunaMicro började rikta in sig mot tygmarknaden för en aktiv livsstil. 

De kommande åren blir en viktig tid i LunaMicros resa. Bolaget tog 2017 in doktoranden Katarina Bengtsson som VD på heltid, och det var även då som bolaget blev LEAD-medlemmar. År 2018 var LunaMicro ett av 43 bolag som sammanlagt fick ta del av 60 miljoner, när Vinnova – Sveriges myndighetsbyrå för innovation – meddelade besluten om Innovationsprojekt i företag. Innovationsprojekten skulle ha stor kommersiell potential och även bidra till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Finansieringen betydde att bolaget kunde ta deras teknik till en större marknad, samt testa prototyper och börja producera i en större utsträckning.  

2021 blev grundaren Nate Robinson också ny VD för LunaMicro, och bolaget gick under samma år in i inkubation hos LEAD efter tre år av förinkubation. Katarina Bengtsson, tidigare VD och nuvarande styrelsemedlem i LunaMicro, beskriver sin upplevelse av LEAD-medlemskapet med att säga: 

Jag tror inte jag hade orkat så länge som jag gjorde om det inte vore för LEADs nätverk och Community

Två framgångrika år följer efter intagning av inkubation, där bolaget bland annat valdes ut för att undersöka användning av tekniken inom försvarsmedicin hos FMV – Försvarets Materielverk – och tecknade ett avtal med företaget TST-Sweden, som är världsledande inom skyddskläder och skyddsutrustning. Dessutom var LunaMicro 1 av 6 impact-bolag som fick möjlighet pitcha på DI Impact Summer Pitch 2023. 

Under LEADs julfest förra året var det därför dags för LunaMicro att sparkas ut. En av de mest betydelsefulla traditionerna vid en LEAD-utspark är överlämnandet av guldskon och säljklockan till det utsparkade bolaget. Guldskon representerar det avtryck som LunaMicro har lämnat under sin tid hos LEAD. Det symboliserar inte bara deras prestationer utan även att de är redo att ta nästa steg i sin resa som ett etablerat bolag. Samtidigt markerar säljklockan en tid av firande för stora affärer och framgångar.

LunaMicros kliv ut från LEAD markerar därför en ny era, och vi på LEAD ser med stolthet fram emot att se på när de fortsätter att revolutionera klädindustrin.