BootUp

BootUp är ett intensivt affärsutvecklingsprogram som avslutas med en Demoday där du har chansen att pitcha för investerare. Programmet pågår i tre månader och startar två gånger per år; i mars och i september. Tio till tolv startups väljs ut för att delta i programmet med målet att skapa en grund för problemlösningen och ta del av metoder och verktyg för att utveckla och kunna skala inom produktutveckling, sälj och marknad.

Programmet

BootUp är ett kondenserat affärsutvecklingsprogram som tar din tech-startup till nya höjder. Genom en kombination av inspirerande föreläsningar, personlig coachning och professionell feedback ger vi dig verktygen du behöver för att ta din affärsidé till nästa nivå.

Vårt program erbjuder en dynamisk mix av individuellt arbete och grupparbete, där du kan dra nytta av den gemensamma kunskapen och erfarenheten hos likasinnade entreprenörer. Genom att arbeta tillsammans i grupper får du möjlighet att utmana och förbättra din idé samtidigt som du får ovärderliga insikter och feedback från våra experter.

Vi förstår att framgång inte kommer över en natt, och vårt mål är inte att du ska skapa en skalbar affärsmodell på tre månader. Vi vill dock ge dig en solid grund att bygga vidare på. Det första steget är att validera din problemlösning. Vi hjälper dig att identifiera och förstå de verkliga utmaningar som dina potentiella kunder står inför och att utveckla en relevant lösning som adresserar deras behov.

LEAD BootUp strävar efter att hjälpa dig skapa en affärsidé som inte bara är ekonomiskt framgångsrik, utan också positivt påverkar samhället och miljön. Vi betonar vikten av att säkerställa hållbarhetsvärden och vi vill att din idé ska förbättra världen och bidra till din egen tillväxt.

Är du redo att gå BootUp? En guide på resan mot att förverkliga din affärsidé och se hur du kan förvandla dina visioner till verklighet. Ta chansen att vara en del av LEAD:s gemenskap av innovativa entreprenörer och låt oss tillsammans forma framtidens tech-landskap.

Nästa omgång av BootUp startar den 12 september 2024. Vi utvärderar affärsidéer löpande, så du kan skicka in din idé redan idag om du tror att LEAD BootUp är rätt för dig och din affärsidé.

För att bli antagen till LEAD BootUp behöver du delta på ett LEAD Intro, där en av våra affärscoacher kommer att sitta ner med dig för att förstå mer om affärsidén. Du anmäler dig till LEAD intro i samband med att du ansöker till programmet.

Datum för BootUp hösten 2024:
12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november (DemoDay), 28 november.

LEAD BootUp passar för dig som:

 • Har identifierat ett tydligt problem du vill lösa.
 • Har en idé om lösningen och resurserna för att gå vidare.
 • Har ett team bestående av minst två personer, varav en har tid att fokusera på att utveckla idén.
 • Är medlem på LEAD. För att vi ska kunna arbeta med dig behöver du bli medlem. Medlemskapet ansöker du om i samband med BootUp.

Vad ingår i programmet

 • Seminarier och workshops inom olika områden, exempelvis varumärke, juridik, finansiering, försäljning med mera.
 • Kontinuerlig gruppcoachning och individuella återkopplingssessioner
 • Feedback och nätverksaktiviteter
 • Tillgång till konferensrum, skrivare, WiFi och gratis kaffe.

Vår ambition är att du under programmet ska:

 • Validera kundens och användarens behov
 • Identifiera och verifiera den minsta levande produkten – Minimum Viable Product
 • Bli redo att gå vidare och bygga ditt bolag.
 • Skapa en grund och domänkunskap för att du ska kunna sälja in din idé.

Tomas om BootUp

Hör LEADs affärscoach Tomas Larson berätta om BootUp-programmet.

En forskares steg in i startup-världen

Theresia Arbring Sjöström, som är postdoktor i gruppen Organisk Bioelekronik vid Linköpings universitet, deltog i BootUp-programmet under våren 2023. Genom programmet fick hon utbildning i ämnen såsom marknadssegmentering, intervjuteknik och värdekedja. Hon fick nya perspektiv och lärde känna en helt ny värld, som hon uttrycker det. Startup-världen. Det gav henne en grundläggande förståelse för affärsutveckling som hon nu tar med sig i sitt fortsatta verifieringsarbete.

Fler program

Business Lab

Business Lab är vårt medlemskap för de tidiga idéerna där fokus ligger på formulering av affärsidén i form av marknads-…

Incubate

Incubate är vårt inkubationsprogram som du blir antagen till när bolaget har fått klartecken på att lösningen är intressant för…

Dual Use Accelerator

LEADs acceleratorprogram för dual use-innovationer pågår under sex månader där din startup, utöver kontinuerlig affärscoachning får ta del av…