Erbjudande

Som medlem får du vårt fulla engagemang, samlade erfarenheter, kunnande och stora nätverk. LEAD erbjuder ett omfattande ekosystem för startups, med skräddarsydd affärscoaching, utbildningar, nätverk till kapital och ett community med inspirerande startups att arbeta tillsammans med och lära av varandra.

Varför LEAD?

Vi arbetar med startups i olika faser; från idé till de första betalande kunderna och sedan till att bygga upp grunden för att börja skala. Vi är med dig hela vägen och anpassar alltid vårt erbjudande efter din startups behov – för att du ska lyckas snabbare och säkrare.

En avtalsperiod är på upp till 6 månader.

Urval

Under tiden som innovatörer och entreprenörer arbetar tillsammans med LEAD ökar kravbilden stegvis. Inledande i processen sker ett urval, där LEAD tittar mycket på teamet och eldsjälen. Vi tittar på vad det finns för mål och ambition, samt entreprenörens egen drivkraft och coachbarhet. Sedan stämmer vi av att det finns potential att bygga en skalbar affär och att det finns något nytt i idén hur man löser ett identifierat problem.

Ansök om medlemskap

Formulering

Så fort ett bolag blir antaget som medlem hos LEAD sätter arbetet med formuleringen igång. En stor del av fokuset ligger i marknads- och kundbehovsverifiering, där vi bland annat utforskar om marknaden är tillräckligt stor, hur stort intresset verkligen är, om problemet som idén syftar till att lösa är det egentliga problemet och hur alternativa lösningar ser ut. En annan viktig faktor som vi tittar på i detta skede är skalbarheten – hur kan vi tillsammans med entreprenören bygga vidare på idén? Kan vem som helst kopiera den och hur går den att skydda?

Vårt medlemskap: Business Lab

Vårt program: LEAD BootUp

Verifiering

Nästa steg, verifiering, sker när bolaget har fått klartecken att lösningen är intressant för potentiella kunder. Här läggs stort fokus på verifiering av affärsmodellen. Vi ser även över vilka resurser som behöver sättas in, exempelvis om det finns ett behov av olika utbildningsinsatser, som säljutbildning, Investment Readiness Process, finansiering eller andra verktyg för att bygga starka bolag. En plan med tydliga mål upprättas och som sedan stäms av löpande. Målet för att lämna denna fas är att du har flera betalande pilotkunder som vill testa och utveckla lösningen tillsammans med bolaget.

Vårt medlemskap: Incubate

Tillväxt

När du har ett affärskoncept som är verifierat av kunder och marknadsaktörer och ett team som vill satsa då är du redo för nästa steg – att skala upp bolaget och påbörja resan mot tillväxt. Under den sista delen av LEAD-processen, tillväxtfasen, sker en omfattande djupdykning där vi fortsätter arbeta på samma sätt som under verifieringen, fast betydligt djupare. Ofta ligger fokus för bolaget i att kliva ur ett slags sökande skede och in i ett skede av att etablera och skala upp. Att ta pilotkunderna och göra om dem till återkommande affärer. LEAD-bolagen arbetar med en strukturerad plan framåt, med milstolpar på halvårsbasis. Produkter och tjänster utvecklas, bolagets egna processer och roller likaså. Vi använder vårt omfattande nätverk av samarbetspartners som en hjälpande resurs.

Vårt medlemskap: Incubate

Alumn

När företaget lämnar LEAD blir det en alumn. Målsättningen är då att bolaget bedriver en professionell verksamhet som på egen hand kan skapa tillväxt och resultat samt leva upp till sin vision och sina värderingar.

Som alumn är man en del av LEADs community och man blir fortfarande inbjuden att delta i seminarier och föreläsningar för att vara med och dela med sig av sina erfarenheter och tips till nya medlemsbolag. Sharing is caring.

Redo att pröva
dina vingar?

Ansök idag så återkommer vi till dig angående din idé och hur vi kan stötta dig.

Personer sitter vid skrivbord och arbetar tillsammans framför datorer
Cirkel orange