Partners

LEAD har etablerat en rad långsiktiga samarbeten med strategiska samarbetspartners som levererar tjänster inom exempelvis juridik, revision, patent, prototypframtagning, försäkring och styrelsearbete. Som LEAD-bolag får du tillgång till tjänsterna till rabatterade priser när du köper från kvalificerade aktörer.

LEAD Premium Partners

Service partners

Nätverk

LEAD Advisory Board

LEAD arbetar med att ta fram ett Advisory Board med nyckelpersoner från näringslivet inom varje regionalt styrkeområde för att stärka kunskap och kompetens inom respektive fokusområde. Målet är att LEAD Advisory Boards ska tillföra LEAD-bolagen spetskompetens, branschinsikt och rådgivning i strategiska beslut.


LEAD Business Angels

LEAD coachar, vi investerar inte – därför ser vi investerare som viktiga partners. I princip alla tillväxtföretag har behov av kapital under någon fas i sin utveckling. Därför har LEAD ett nära samarbete i nätverket LEAD Business Angels. Vi samarbetar också med större riskkapitalbolag både nationellt och internationellt. För dig som medlemsbolag på LEAD faciliterar vi möten, nätverksträffar, pitchar och kontakter i rätt tid och till rätt person, när ditt bolag är moget.

Medlemskap i SMIL

Som medlem på LEAD, blir du även medlem i SMIL – Småföretagarna i Linköping. SMIL är ett nätverk för kunskapsintensiva företag i Linköpingsregionen. Genom SMIL får du tillgång till utbildningar, managementgrupper och seminarier inom områden som berör och utvecklar ditt företagande. Du får också möjlighet att etablera nya affärskontakter – både lokala och globala – via deras nätverksträffar, aktiviteter och workshops.