Dual Use Accelerator

Sverige står inför utmaningen att stärka sin innovationsförmåga och konkurrenskraft genom ökad samverkan mellan civila och militära aktörer. På LEAD kan du accelerera din innovation som kan användas både i civila och militära sammanhang.

Acceleration av civilmilitära innovationer

LEADs acceleratorprogram för dual use-innovationer pågår under sex månader där din startup, utöver kontinuerlig affärscoachning får ta del av ett skräddarsytt utbildningsprogram med workshops och föreläsningar för att göra dig redo att nå både en kommersiella och försvarsrelaterade marknad.

Genom strukturerade workshops och utbildningsinsatser får ni ett skräddarsytt program som kombinerar kommersiell och försvarsmarknadsexpertis med verktyg och kunskap att effektivt nå marknadsanpassning och skalbarhet. 

Programmet öppnar upp för:

  • Utbildningsinsatser för att förstå knäckfrågorna kring att verka på dubbla marknader. 

  • Tillgång till experter med domänkunskap och nätverk som matchas till er startup.

  • Feedback och testresurser från aktörer på den försvarsrelaterade marknaden.

Under programmet får ni tillgång till ett omfattande nätverk av både civila och militära aktörer vilket öppnar upp för att ni snabbare kan identifiera och utnyttja marknadsmöjligheter, och minska tiden till marknad vilket ökar chansen för framgångsrik kommersialisering på dubbla marknader.

Ansökan

LEADs Dual Use Accelerator har en nationell antagning och är öppen för alla små och medelstora bolag med potential för teknik med dubbla användningsområden och som kan adressera försvarsrelaterade utmaningar.

Antagning sker via en utlysning av Vinnova. Du kan söka max 1,3 milj kronor i bidrag, varav 250 000 kronor ska avsättas för deltagande vid LEADs acceleratorprogram.

Ansökan stänger 17 september.

Fler program

BootUp

BootUp är ett intensivt affärsutvecklingsprogram som kombinerar inspirerande föreläsningar, personlig coachning och…

Business Lab

Business Lab är vårt medlemskap för de tidiga idéerna där fokus ligger på formulering av affärsidén i form av marknads-…

Incubate

Incubate är vårt inkubationsprogram som du blir antagen till när bolaget har fått klartecken på att lösningen är intressant för…