Om oss

LEAD
Välkommen till LEAD

På LEAD har vi som mål att accelerera utvecklingen av start-ups genom att förse idébäraren och entreprenörer med en bredd av riktade resurser och tjänster för en snabbare och säkrare tillväxt.

Vi anpassar våra verktyg efter bolagets behov för att ge bästa support, samtidigt som vi ställer krav på de bolag vi arbetar med. Sedan starten 2002 har vi arbetat med ett hundratal start-ups och entreprenörer och vi vet att vi har verktygen för att skapa framgångsrika bolag.

Vision
Vi ska vara en företagsinkubator av internationellt hög standard som framgångsrikt kommersialiserar kunskap och utvecklar bolag med stor tillväxtpotential.

Affärsidé
LEAD erbjuder entreprenörer med innovativa och skalbara idéer som har stor tillväxtpotential, från såväl akademi som näringsliv, en effektiv process för att snabbt och säkert utveckla idéerna till starka och expansiva företag.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Kvalitetssäkrad process & sekretess

Vi är ISO-certifierade
LEAD är sedan 2005 ISO9001-certifierade, vilket innebär att vi har en tydlig affärsmetodik och process som vi arbetar efter. ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitetsstandard i ett företag och det kan styra allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker störningar.

Vad innebär det för oss på LEAD?
Vi på LEAD styr inte hur vi svarar i telefon, utan fokuserar mer på att vara lyhörda och regelbundet ta emot feedback från våra medlemsbolag. För oss på LEAD innebär ISO-certifieringen att vi arbetar med ett ledningssystem som beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet för att möta våra LEAD-bolags behov.

Sekretess
LEAD är ett non-profit företag och vårt uppdrag är att hjälpa företag att bli framgångsrika. LEAD går aldrig in som delägare och vi står därför alltid på bolagets sida. Alla uppgifter som lämnas till LEAD som rör din idé stannar hos LEAD. Vi arbetar under sekretess och LEAD skulle aldrig kunna existera och fortsätta hjälpa fler innovatörer till framgång om vi inte var oberoende. Vi respekterar dig och dina idéer och ser fram emot att få läsa mer och ta del av dina tankar och planer.

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Här nedan hittar ni vår Verksamhetsberättelse för 2017.

Verksamhetsberättelse LEAD 2017

 

Ägare, finansiärer och samarbetspartners

LEAD – LiU Entrepreneurship and Development är verksamma i Norrköping och Linköping och ägs av Linköpings universitet via det helägda dotterbolaget LiU Holding AB.

LEAD styrs utifrån en ägaranvisning från ägaren. LEADs styrelse består av Johan Lilliecreutz som är styrelseordförande. Jonas Jalvér Norrköping Science Park, Fredrik Larsson Science Park Mjärdevi och Erik Träff har rollerna som ledamöter. LEAD finansieras av LiU tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommun, samt Vinnova.

Vill du veta mer om LiU Holding och de olika verksamheterna? Du hittar LiU Holdings årsberättelse här >>

LEAD har en rad samarbetspartners som erbjuder medlemsbolagen erbjudanden inom sina områden.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Vill du veta vad som händer på LEAD och i LEAD-bolagen?
Anmälan till nyhetsbrev

 

Historien om LEAD

Christian Berger, vd på LEAD
Christian Berger, fd vd på LEAD

Christian Berger, var vd på LEAD mellan 2007-2016, berättar om resan från starten till att bli utsedda till Sveriges bästa företagsinkubatorer.

Östgötaregionen har sedan länge präglats av entreprenörskap och nyföretagaranda. Ett uttryck för det var en rad spännande spin-outs från Linköpings universitet, som nådde stor framgång. Sectra, Kreatel, IFS, Intentia, Innovativ Vision är exempel på några av dem. De gjorde ett fantastiskt jobb som lade grunden för otroligt spännande och viktiga företag, som har haft en stor betydelse för regionen.

Vuxen ur önskemål om ett strukturerat stöd
Under det glada 90-talet fanns det gott om initiativ – att ur ett riskkapitalperspektiv stötta nya bolag – många gånger med sikte på den ”nya ekonomin”. Eran under det glada 90-talet är kanske mest känd för att enorma summor bokstavligen gick upp i rök, följderna blev en  att ta ansvar och med ett mer strukturerat tillvägagångssätt erbjuda stöd för nya innovativa bolag och lägga en grund att växa vidare ifrån.

År 2002 etablerades två företagsinkubatorer i östgötaregionen, en inom ramen för Norrköpings Science Park och en inom ramen för Mjärdevi Science Park, i Linköping. Inspirationen kom främst från USA, där miljöer skapades för att samla start-ups och tillhandahålla en bredd av resurser med syfte att stötta utvecklingen av bolag. Inkubatorerna i de båda städerna arbetade parallellt men hade en del utbyte och samarbeten.

Hur LEAD växte fram och förenade två städer
Vinnova etablerade under 2004 det ”Nationella Inkubators Programmet” som var en satsning på att utveckla de svenska inkubatorerna, samtidigt som en finansiellt stabil plattform skapades för att driva inkubatorverksamheter. Satsningen ledde till en mycket spännande utveckling av de svenska inkubatorerna och har lett till att Sverige blivit ett föregångsland när det gäller att driva och utveckla företagsinkubatorer.Som följd av det Nationella Inkubators Programmet gjordes det en del förändringar på det regionala planet, vilket gjorde det möjligt för inkubatorsverksamheterna i Norrköping respektive Linköping att slås samman under 2007, i och med det bildades LEAD – LiU Entreprneurship and Development.

Ambitionerna för LEAD vid starten 2007 var högt ställda och sedan dess har de guidat utvecklingen av verksamheten. Tack vare att LEAD är kvalitetscertifierade inom ramen för ISO9001 finns det ett kontinuerligt tryck att förfina, vidareutveckla och effektivisera verksamheten. De största vinsterna med sammanslagningen är ett bredare kontaktnät som gör det möjligt att knyta till sig samarbeten, relevanta partners och kontakter men också ökat fokus på coaching och tydligare metodik, vilket underlättar attraherande av kapital.

Högt satta mål ger resultat
Snart 10 år efter starten av LEAD så har vi blivit utsedda till Sveriges bästa företagsinkubator i ALMIs mätningar, som baseras på att bolagen som vi har arbetat med omsätter mest, anställer flest och attraherar mest riskkapital. Det är något som gör oss på LEAD väldigt stolta. Framförallt är vi attraktiva för regionens innovatörer och entreprenörer och vi haft den stora förmånen att få jobba med några fantastiskt skickliga individer som utvecklat superspännande bolag. Det hoppas vi kommer fortsätta även de kommande tio åren.

Save

Save

Save

Save

Save

Save