Vanliga frågor

Här finns svar till de mest vanliga frågorna vi får gällande våra medlemskap, program och urval.

Det enkla svaret är om det går att tjäna pengar på en idé och den naturliga följdfrågan blir – hur gör jag det? En bra affärsidé ska ge svar på följande frågor:

  • Vem är kunden?
  • Vad är kundens behov som företagets produkt löser?
  • Vad är produkten?
  • Vilka fördelar eller värden skapar produkten för kunden?
  • Varför ska kunden köpa just denna produkt och inte någon annans?

Det finns andra aspekter på vad en bra affärsidé innebär och mycket ligger i den enskilde företagarens ambition. Hur mycket pengar ska tjänas och vilka andra värden är det som ska skapas i bolaget? Några avgörande aspekter på en bra affärsidé är tre potentialer.

Tre aspekter på affärsidéns potential:

Kundpotentialen – Ju fler kunder som du löser ett stort eller viktigt problem för, ju mer kundvärde skapar du som de är beredda att betala för – desto mer pengar finns att tjäna. Det brukar kallas marknadspotential.

Lönsamhetspotentialen – Ju mer kunderna är beredda att betala i förhållande till företagets kostnad att realisera kundvärdet, ju större utväxling eller hävstång finns det i affärsidén och i och med det en stor marginal. Om realiseringskostnaden är beroende av volym – det vill säga att det blir relativt sett billigare för varje ny kund – brukar affärsidén kallas skalbar.

Konkurrenspotentialen – Ju mer unik och svårkopierat ditt skapade kundvärde och leveranssätt är, desto starkare affär kan du bygga bolaget på. Med starkare menar vi förmågan att konkurrera med andra företag som också försöker sälja till kunderna, befintliga och kommande konkurrenter. De förutsättningarna kallar vi företagets uthålliga konkurrensfördelar.

Vi letar efter dig som har en innovation eller affärsidé där LEADs kompetens och kreativa miljö kan göra skillnad. Oavsett om din idé kommer från forskning eller det egna garaget är vi intresserade, så länge det finns ambition att realisera idén och bygga ett framgångsrikt bolag. Det viktigaste för oss är att våra insatser gör stor nytta för ditt bolag.

För att kunna göra så stor nytta som möjligt och bidra till nya innovativa tillväxtföretag i regionen, behöver det finnas vissa förutsättningar i de affärsidéer som vi arbetar med. När vi går in i ett samarbete behöver vi se att det finns en potential, sen kommer vi hjälpa och stötta dig i att realisera den potentialen.

LEAD tittar på:

Starkt team – Det är människor som gör affärer och det är människor som bygger bolag. Vem du är, vilken kunskap du besitter och vad du brinner för är väsentligt för att lyckas med bolagsbygget. Har du tillräckligt stark drivkraft, rätt kompetens och möjlighet att tidsfokuserat arbeta med din innovation?

Affärsidéns potential – Ju fler du kan lösa ett problem för och ju fler som är beredda att betala för lösningen, desto större marknadspotential finns för företaget. Potentialen behöver vara stor nog för att kunna bygga ett tillväxtbolag på en internationell marknad.

Att idén är skalbar – produkten eller tjänsten går att sälja om och om igen med ett minimalt merarbete för varje ny kund.

Skydd – Ju mer unik och svårkopierad din lösning är desto starkare affär kan du bygga ditt bolag på. Din affärsmodell eller andra faktorer skapar uthålliga konkurrensfördelar gentemot konkurrenter eller framtida konkurrenter.

Att LEAD kan göra nytta – sist men inte minst, att du tror att LEADs kompetens gör nytta i bolaget och ser fördelen med att arbeta i LEADs miljö.

De olika medlemskapen är anpassade efter hur långt du har kommit med idén, dvs hur långt du har kommit och vilken feedback du har fått av marknaden. I Business Lab fokuseras arbetat på att din affärsidé löser ett stort problem för den tilltänkta kunden, det vill säga problemställning, angreppssätt, kundnytta och konkurrenter – samt att vidareutveckla idén utefter feedback från marknaden. Vi har ett affärutvecklingsprogram, BootUp, där din affärsidé står i fokus. LEAD bidrar även med externa kompetenser som har specifik marknads- och branschkunskap för att hjälpas åt att få mer information.

I Incubate får du tillgång till mer coachning. Medlemskapet startar med verifiering av affärsmodellen – en intensiv period för att utveckla och marknadsverifiera ditt affärskoncept. Med affärskoncept menar vi beskrivning av kundbehov, erbjudande, kundnytta och sätt att nå och behålla kunder. Det är även viktigt att värdera vilka resurser och kompetenser som behövs för att ta fram och leverera lösningen till kund, samt hur affärsmodellen för detta ska se ut. Det handlar om att vara ute och prata med potentiella kunder och andra aktörer på din marknad – partners, återförsäljare, leverantörer e.tc. för att testa din idé, få feedback som du sedan tar med dig hem och anpassar för att sedan testa igen.