Incubate

Incubate är vårt inkubationsprogram som du blir antagen till när bolaget har fått klartecken på att lösningen är intressant för potentiella kunder.

Incubate

Vi letar efter de extraordinära startups som har identifierat en stor lucka på marknaden, eller som har uppfunnit en ny marknad och vet hur de ska bygga upp den. I Incubate startar du en resa från att verifiera affärsmodellen till en genomarbetad affär med tillväxtpotential inom 12 till 36 månader. Tiden på LEAD beror på hur snabbt ni når era milstolpar och den tekniska komplexiteten i affärsidén.

Verifiering

LEAD Incubate är till för tech-startups som bygger på en innovativ B2B-produkt eller tjänst som är svår att kopiera och som har en hög tillväxtpotential på en internationell marknad. Medlemskapet har löpande antagning och vi börjar arbetet tillsammans med att fokusera på utveckling av affärsmodell och första kund. Du får tillgång till coachning på veckobasis och vi kan vid behov även göra riktade insatser i ditt bolag, till exempel för att arbeta med ägardirektiv eller andra viktiga punktinsatser för att du ska kunna växa snabbt.

Du ska ha verifierat din kundhypotes, din marknadspotential och i vissa fall har du även en prototyp redo – så att du har någon form av indikation att du är på rätt väg. Då är du redo för Incubate!

När du startar incubate – steg 1 har du en hypotes redo på hur din Business Model Canvas, det vill säga affärsmodellen, kommer att se ut. Efter antagning startar ett intensivt arbete för att utveckla och marknadsverifiera din affärsmodell. Med affärsmodell menar vi beskrivning av kundbehov, erbjudande, kundnytta, sätt att nå och behålla kunder, vilka resurser och kompetenser som behövs för att ta fram och leverera lösningen, samt hur affärskalkylen ser ut.

Affärsforum är ett multi-coachningtillfälle där vi fokuserar på dig och din startup. Där pitchar du din startup och dina mål för de kommande 6 månaderna och har möjlighet till feedback från flera coacher samtidigt, ibland även med spetskompetens från näringslivet.

Tillväxt

Denna fas går du in i när du har pilotkund på plats där du har en prototyp och en Business Model Canvas som du kommer att få verifierad tillsammans med kund. Målet är att omvandla piloter till återkommande affärer och att vi tillsammans arbetar med milstolpar för att du ska få alla grundpelare på plats, både ekonomiskt, marknadsmässigt, tekniskt och organisationsmässigt, för att kunna börja bygga bolaget och växa.

Vad ingår i LEAD Incubate

Incubate är ett medlemskap, där du får tillgång till:

  • Ett 12-36 månaders medlemskap som är skräddarsytt för dina behov och utmaningar
  • 4h coachning i månaden med din egen affärscoach
  • Sprintcoachning – intensifierad coachning som fokuserar på specifika bolagsfrågor, som anpassas efter dina behov och var du är i resan.
  • Tillgång till affärscoacher specialiserade inom vissa områden, mjuka medel så att du kan ta in hjälp från andra rådgivare inom exempelvis juridik, patentfrågor m.m. och investerare. LEAD erbjuder också matchmaking när det behövs.
  • Kontorsutrymme i rum eller våra öppna miljöer i ett kreativ startup-community.

Incubate passar för dig som:

Incubate passar för dig som kommit en bit på resan. Naturligtvis finns det några kriterier för att du ska kunna bli Incubate-medlem. Förutom en grundlig förståelse för din marknad och att du tror att LEADs kompetens gör nytta i bolaget, letar vi efter:

  • Affärsidéns potential – Det måste finnas potential för hög tillväxt och skalbarhet och att det går att bygga ett bolag på en internationell marknad.
  • Innovativ B2B-produkt eller tjänst – Att affärsmodellen är unik och svårkopierad, vilket skapar en uthållig konkurrensfördel gentemot konkurrenter eller framtida konkurrenter.
  • Ett starkt team – Det behöver finnas en stark drivkraft och rätt kompetens, eller åtminstone en förståelse för var man ska fokusera sina ansträngningar.

Fler program

BootUp

BootUp är ett intensivt affärsutvecklingsprogram som kombinerar inspirerande föreläsningar, personlig coachning och…

Business Lab

Business Lab är vårt medlemskap för de tidiga idéerna där fokus ligger på formulering av affärsidén i form av marknads-…

Dual Use Accelerator

LEADs acceleratorprogram för dual use-innovationer pågår under sex månader där din startup, utöver kontinuerlig affärscoachning får ta del av…