Bolag

  • Filtrera

Alumnibolag

AddBIO har utvecklat Zolidd®, ett patenterat nanolager som frisätter bisfosfonat, ett benstärkande läkemedel, för ortopediska och dentala implantat. Ökad stabilitet minskar lidandet för patienten och kortar tiden till normal tuggfunktion i samband med insättning av dentala implantat.

LEAD-Alumn 2012

http://www.addbio.se
LEAD-bolag

Adly utvecklar en plattform för att genomföra skalbara kampanjer i samarbete med influencers på streamingtjänster som Facebook Gaming, YouTube och Twitch. Via plattformen kommer varumärken genomföra kampanjer med dynamiska annonser som förbättrar tittarupplevelsen för 720M konsumenter världen över.

Adly
Alumnibolag

Againity omvandlar spillvärme till elenergi vilket ger energieffektiv produktion och
högre prestanda till lägre kostnad. LEAD-alumn 2016.

www.againity.com
Alumnibolag
Agricam

Agricam utvecklar systematiserade övervakningssystem med hjälp av värmekamerateknik för framtidens lantbrukare.

LEAD-alumn 2013

www.agricam.se
Alumnibolag
Agriopt_Logo

Agriopt utvecklar en digital assistent för att bedriva en hållbar och effektiv växtodling genom skräddarsydd AI som kombinerar insikter i data med lantbrukarnas egna erfarenheter.

AgriOpt
Alumnibolag

Advanced MR Analytics, AMRA, utvecklar avancerade bildanalysmetoder för magnetkameror. AMRA ska bli marknadsledande leverantör av MR-baserade lösningar för att skapa detaljerad kunskap om individuell hälsa. Företagets första produkt är en helautomatisk metod för att kvantifiera fett i olika depåer i kroppen.

LEAD-Alumn 2014

www.amra.se
Alumnibolag

At Aptevoke, we’re changing the way patients take their meds. Whether you are a researcher, business partner, patients or would like to join our team, we’d love to hear from you.

Alumnibolag

Aqwary strävar efter att göra dykningen säkrare och roligare genom att utveckla och sälja en konsol som kopplar ihop alla dykare och dykledningen i ett vattenburet nätverk. I detta nätverk erbjuds olika funktioner som till exempel delning av hur mycket luft man har kvar och nödsignaler.

LEAD alumn 2014

Alumnibolag

Arboair digitaliserar skogsbruket. De sammankopplar deep learning-baserade bildanalysalgoritmer och autonoma drönare för att skapa miljönytta och förutsättningar för precisionsskogsbruk.

Arboair
LEAD-bolag

ArgusEye utvecklar sensorlösningar för realtids-övervakning av biologiska system och processer. Genom att kombinera fiberoptik med metall-nanopartiklar erbjuder de flexibla sensorsystem för specifika applikationer och behov.

ArgusEye
Alumnibolag

Audio To Me har utvecklat en ny lösning för distribution av information. Detta sker genom att omvandla text till ljud som skapar nya möjligheter att ta till sig information via nedladdning eller streaming till bl a dator och mobiltelefon.

LEAD-alumn 2008

www.audiotome.se
Alumnibolag
Bioaktiva Pharma

Bioaktiva specialiserar sig på att utveckla och ta fram nya hälsoprodukter. Bioaktiva finns representerade i de flesta välsorterade hälsokostbutiker och hälsokostkedjor i Sverige.

www.bioaktiva.se
Alumnibolag

BioChromix fokus är felveckning av proteiner och relaterade sjukdomar som Alzheimers. Företaget utvecklar, marknadsför, licensierar filter, bioassayer och verktyg baserade på patenterad lcp-teknologi.

LEAD-alumn 2009

Alumnibolag
BioOptico

BioOptico har utvecklat och säljer innovativa diagnostiska bildsystem för artroskopi baserade på spektralanalys och som ger en förbättrad bildgivning av skadat eller patologiskt ledbrosk.

LEAD-alumn 2009

Alumnibolag

BioReperia is commercializing an innovative zebrafish platform for improving diagnosis of cancer patients and accelerating drug discovery within toxicity and anti-cancer efficacy, allowing patients to receive the most effective treatment available, improving prognosis and reducing costs for drug discovery.

bioreperia.com
Alumnibolag
Biototal logotyp

Biototal har utvecklat ett kretsloppsssystem för återföring av organiska och oorganiska produkter. Genom Biototals förädling blir detta värdefulla produkter inom framförallt jord- och skogsbruksnäringen.

LEAD-alumn 2011

www.biototal.se
Alumnibolag
Boldai logotyp

Boldai är en spinout från Linköpings Universitet som utvecklar produkter som stimulerar kreativitet och skapande. Boldai’s första produkt Brain Builder förenklar spelutveckling i den populära spelmotorn Unity3D. Med Blocksworld gör Boldai spelutveckling tillgängligt för alla. Boldai blev 2013 uppköpt av LindenLab.

LEAD-alumn 2013

Alumnibolag
Revault logotyp

Brace It is developing ReVault – the world’s first wearable private cloud. Store your files locally on ReVault and get all the benefits of the public cloud without an internet connection. Always securely access, stream, backup and sync your files across all your devices at the speed of a local network.

Alumnibolag

BRP Systems AB utvecklar och säljer affärssystem med integrerade och interaktiva bokningsfunktioner till tjänsteproducerande företag. Systemet är skalbart och uppbyggt av moduler, vilket innebär lönsamhet för såväl mindre företag med enkla behov, som större företag med komplexa och multifunktionella tjänster.

LEAD-alumn 2006

www.brpsystems.se
Alumnibolag
Catrel

Catrels lösningar bygger på en  teknik som gör det möjligt att överföra handskriven information från pappersblanketter till företagens IT-system, via en digitala penna. Under 2011 förvärvades Catrel av Phoniro och tillsammans heter de numera Phoniro Systems.

LEAD-alumn

www.phonirosystems.se
Alumnibolag
CBC Sweden logotyp

CBC, Clean By Cortex, har en förädlad naturprodukt som på ett effektivt sätt absorberar oljor från vatten utan att tillföra några kemiska substanser.  Detta innebär stora besparingar då alternativet oftast är användning av dyra kemikalier eller höga deponi kostnader. Restprodukten kan antingen återvinnas eller användas som högkvalitativt bränsle av värmeverk.

LEAD-alumn

www.cbc-sweden.se
Alumnibolag
CBot logotyp

CBot AB utvecklar automationslösningar för byggindustrin med målet att öka produktiviteten och öka lönsamheten hos våra kunder samt att reducera förslitningsskador hos deras personal. LEAD-alumn 2016.

LEAD-bolag

Cellfion tillverkar och utvecklar biobaserade jonselektiva membran för elektrokemiska apparater. Deras membran är tillverkade av den mest förekommande biomassapolymeren på planeten, nanocellulosafibriller, härstammande från trä.

Cellfion
Alumnibolag

Celluminova är specialiserat på utveckling av nya verktyg för stamcellsforskning, inklusive cancer-stamceller. GlioStem är en första produkt av sitt slag, baserad på polymerteknik och definierar en ny generation av celltypmarkörer.

Celluminova
Alumnibolag
Chargestorm

ChargeStorm (nu CTEK) är ett cleantech företag som utvecklar laddinfrastruktur-produkter för elfordon. Deras produktportfölj möjliggör för laddoperatörer att ta betalt för och övervaka laddning av elfordon.
LEAD-alumn 2013.

www.chargestorm.se
Alumnibolag
Cinside

Cinside utvecklar och säljer handhållna radarsystem för rörelsedetektering främst till ”se-igenom” applikationer. Kunderna utgörs främst av försvar, polis, räddningstjänst och säkerhetsbolag.
LEAD-alumn 2010

www.cinside.se
Alumnibolag
Logotyp Comordo

Comordo utvecklar nästa generations rekommendationssystem. Med smarta algoritmer hjälper comordo e-handlare, detaljhandeln och innehållsleverantörer att bygga lojalitet och driva merförsäljning mot befintliga kunder.

LEAD-alumn 2017

Ny medlem

Cordicity

Alumnibolag

Cruitify is a new dynamic cloud-based recruitment tool that really simplifies and streamlines the whole recruitment process for both the candidate and the employer/recruiter.

As a user, you avoid traditional static and time-consuming recruitments, and reach instead more relevant candidates through scientifically generated smooth and stimulating smart interactions and A.I.
In 2022 Increasor Tech Invest acquired Cruitify, then called SimplyCruit ATS.
Simplycruit
Alumnibolag

Cruitive är ett molnbaserat smart rekryteringssystem som kombinerar modern och innovativ teknik, som Ai och intuition, med vetenskapligt rekommenderade HR-metoder och hjälper företag att effektivisera och kvalitetssäkra sina rekryteringsprocesser.

Cruitive
LEAD-bolag

DAZOQ erbjuder ett AI-drivet molnbaserat digitalt ledningssystem, ett verktyg för industriella chefer. Det hjälper branscher att förbättra effektiviteten genom att engagera olika nivåer av ledning och anställda.

Dazoq
Alumnibolag
Desquare is a company dedicated to develop a cloud service for democratised, hardware independent digital signage, meaning no matter where you are in the world or the how big or small your company is, you should be able to sign up for the service, install your own hardware and start communicate with your audience.
Läs mer
Alumnibolag
Donya

Donya Labs har utvecklat en lösning som komprimerar 3D-grafik med bibehållen visuell kvalitet. Lösningen jämförs med vad MP3-formatet gjort för ljud.
LEAD-alumn 2009

www.donyalabs.com
Alumnibolag
DP Patterning (DPP)

DP Patterning AB erbjuder maskiner för tillverkning av mönster på flexibla substrat t.ex. mönsterkort, antenner och värmeelement. Tillämpningarna finns främst inom RFID-taggar, värmeelement till speglar och säten i bilar samt kläder. Men även inom ”vanliga” PCB för lite udda produkter.

LEAD-alumn 2017

www.dppatterning.com
LEAD-bolag

Dubblett – We create digital twins of cities- turning images in to insights

LEAD-bolag

Utvecklar och tillverkar världsunika och helt eldrivna, ultralätta samt säkrare vattenskotrar. Visionen är att skapa ett miljömässigt bättre alternativ för rekreation, persontransport, ekoturism och event på sjön, med samma inbyggda säkerhetslösningar som finns inom den moderna bil- och flygindustrin.

E-WATERCRAFT
Alumnibolag
Edeva logotyp

Edeva utvecklar och säljer det intelligenta hastighetssäkrande systemet Actibump. Systemet selekterar på hastighet och ger en påminnelse till fortkörare. Alla som kör i laglig hastighet passerar obemärkt och därigenom ger Actibump framkomlighet i rätt hastighet.

LEAD-alumn 2014

www.edeva.se
Alumnibolag

Egetis Therapeutics AB är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress. Det initiala målet är att utveckla ett läkemedel, PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling. År 2020 bytte de namn till Egetis Therapeutics AB från PledPaharma.

LEAD-alumn 2012.

www.egetis.com
Alumnibolag
Enbio Logotyp

Enbio underlättar handel med biobränsle.Med handelsplatsen EBX Nordic och medföljande tjänster hjälper Enbio både köpare och säljare att hantera biobränsle till rätt pris och kvalitet. Enbio arbetar även med konsulttjänster inom området miljö och tillstånd. Idag är Enbio specialister på tillståndsprövning för torvtäkter.

LEAD-alumn 2012

www.enbio.se
Alumnibolag
Entrans logotyp

Entrans har utvecklat ett helt nytt patenterat koncept för återvinning av spillvärme från t ex energi- och processindustri. Konceptet innebär att en ny eller befintlig värmepump byggs om så att värme, kyla och el kan produceras med bästa möjliga prestanda i ett och samma aggregat.

Alumnibolag

Envista ska bidra till att minska energianvändningen för uppvärmning av byggnader genom att bistå kunderna i det strategiska energiarbetet med en standardiserad analystjänst som visar på beståndets besparingspotential och utveckling över tid.

envista.se
LEAD-bolag

At EODynamics, our mission is to support and revolutionize demining training through the integration of Augmented Reality (AR) technology. EODynamics’ are driven by a dual impact purpose, 
local safety and global food security.

EODynamics training system provides a safe, scalable, and cost-effective way for your teams to train for real-life scenarios, improving their skills and safety and simultaneously providing quantitative performance metrics.

www.eodynamics.co
Alumnibolag

Prisvärd solenergi överallt! Epishine utvecklar och producerar tryckta solceller som endast består av organiska material. Med världens mest prisvärda, klimatvänliga och transportvänliga solceller vill Epishine accelerera elektrifieringen av utvecklingsländer med ett grönt alternativ.

Epishine är en LEAD-alumn sedan 2019.

epishine.se
LEAD-bolag

To use AI for your business, you need large amounts of data – the right data. By detecting and correcting feature imbalances in your data, we ensure that the synthetic data you use is unbiased, represents edge-cases and promotes fairness in AI decision-making. 

www.fairaidata.com
Alumnibolag
Familjelarm logotyp

Med modern teknik och med en larmmottagning specialinriktad på vård- och omsorg erbjuder Familjelarm  Telehealthcare tjänster direkt till slutanvändaren. Genom att göra familj, vänner eller grannar delaktiga i deras tjänster avlastar de samhället samtidigt som de skapar en enklare och tryggare vardag för många människor.

LEAD-alumn 2013

LEAD-bolag

Faut innovation utvecklar och kommersialiserar maskiner som automatiskt bygger och underhåller stängsel, och andra installationer, företrädesvis på jordbruksmark.

Faut Innovation
Alumnibolag

Flexime ökar lönsamhet för bemanningsföretag genom att effektivisera tidrapportering och hantering av personal. Vi jobbar för att ge bemanningsföretag en bättre relation till sina kunder och konsulter.

flexime.io
LEAD-bolag

Do you want to become fluent in a language? We, as Team FluentPal, are working hard on a modern and innovative solution to bring together human connection, exciting language learning and AI guidance! Get matched with a language partner in real-time with AI assistance. Meet new friends and practice speaking while our AI characters provide you with feedback and tips.

It is our vision that together with your friends, you can accelerate your learning of any language at an astonishing speed!

fluentpal.net/waiting-list
LEAD-bolag

FluoLink AB har som affärsidé att utveckla och marknadsföra produkter för användning vid tumöroperationer och biopsier i hjärnan.

FluoLink
Alumnibolag
Fodina logotyp

Fodina tillhandahåller lösningar och verktyg för effektivisering av terminologi- och översättningsprocesser med utgångspunkt i kundernas egen dokumentation.

LEAD-alumn 2007

www.fodina.se
Alumnibolag
Foran logotyp

FORAN Remote Sensing erbjuder kostnadseffektiva lösningar för insamling, analys, hantering och presentation av fjärranalysdata – särskilt flygburen pulsintensiv laserskanning.

LEAD-alumn 2010

www.foran.se
LEAD-bolag

GI Lift AB utvecklar och tillverkar lösningar för markoberoende lyft- och transportsystem som är mycket miljö- och kostnadseffektiva, initialt för skogsindustrin.

GI Lift
Alumnibolag
Glycobond logotyp

Glycobond utvecklar och producerar unika kolhydratbindande reagens som ger helt nya möjligheter att diagnostisera sjukdomar. Ett första användningsområde är diagnostik av levercancer.

LEAD alumn 2015

www.glycobond.com
Ny medlem

Go Hoofy

Go Hoofy utvecklar avancerade trycksensorer för hästhovar. Genom att tidigt identifiera avvikelser i tryckbelastningen kan Go Hoofy ge värdefulla insikter och möjliggöra snabbare och mer effektiv behandling.

Alumnibolag
GOLI - Logotyp

GOLI tillhandahåller molnbaserade tjänster för produktions- och kapacitetsplanering, främst riktade mot bl a landsting. GOLIs tjänster ökar ledningens delaktighet och förståelse för den egna verksamheten, samt utgör ett stöd för att fatta rätt beslut kring produktionen.

www.goli.nu
LEAD-bolag

We’re leveraging graphene’s unique properties
to redefine the scope of materials technology
with advanced functionality and performance
on the nanoscale. We offer a unique approach
to integrating graphene, a game-changing
nanomaterial, into existing materials

Alumnibolag

Graphensic – the first European supplier of epitaxial graphene on silicon carbide

Graphensic AB is located in Linköping, Sweden. The company was founded in November 2011 and became the first European supplier of epitaxial graphene on silicon carbide. The founding partners; Rositsa Yakimova, Tihomir Iakimov, and Mikael Syväjärvi, a research group at the University has continued to develop the manufacturing process since. Together they have over 500 publications, two patents and 100 years of experience related to graphene and silicon carbide.

graphensic.com
LEAD-bolag

I-Safety

Vi transformerarhur du kan kommunicera med dina kunder för att rädda liv.

Varje sekund räknas vid en särskild händelse för att rädda liv och vår digitala lösning med instant messaging och livechatt funktion ser till att din dialog med din kund är säker, snabb och effektiv för att få dem bort från fara.

https://i-safety.io
Alumnibolag
iMatrics logo

There aren’t many companies with the knowledge to develop a semantic AI from scratch, but we do. Our services are purposely built to utilize the latest research in data mining, natural language processing, and AI. With complete knowledge and control of our technology, iMatrics can offer a solution truly tailored to our customers’ needs.

www.imatrics.com
Alumnibolag
Infviz Logotyp

Infviz utvecklar mjukvara för informationsvisualisering som gör det möjligt att i svåröverskådliga datamängder intuitivt hitta mönster och värdefull information på ett interaktivt sätt.

LEAD-alumn 2010

www.infviz.se
Alumnibolag

InspireIT har utvecklat och säljer integrerade systemlösningar för flygplatsadministration så som incheckning, flight information och statistik insamling.

LEAD-alumn 2008

www.inspireit.se
Alumnibolag
InStudy Logotyp

InStudy utvecklar en användarvänlig digital studiemiljö för universitets- och högskolestudenter. Studenterna erbjuds en tjänst, åtkomlig via exempelvis en tablet eller smartphone, som ger samlad åtkomst till studiematerial i digitalt format samt funktioner för att bearbeta och hantera materialet.

Alumnibolag

Invisense utvecklar, säljer och levererar en lösning så att fastighetsägare får kontroll på den relativa fuktigheten i sitt bestånd.

Sensorer monteras vid nybygge eller renovering i väggen, t.ex. bakom tätskiktet i våtutrymmen, sen läser man av dem trådlöst. Informationen lagras i Invisense Cloud och kan sen analyseras. Du får ett omedelbart RH% värde vid avläsning och kan snabbt avgöra om åtgärd behövs eller inte.

www.invisense.com
LEAD-bolag

Iontronics develops devices and optimization tools for localized chemotherapeutics. A fine-tuned dose delivered at the right time and place, allows for a long-lasting precision therapy with minimized side effects. We are enhancing chemotherapeutic efficacy by targeting tumors, not patients.

Alumnibolag

IQ Object

IQ Object AB levererar larm och fleet management lösningar. I IQ Objects helhetslösningar ingår allt från hårdvara till webbaserade positioneringslösningar och mobila säkerhetsabonnemang.

LEAD-bolag

Katla Aero is a Swedish developer and manufacturer of high-performance eVTOL drones and aircraft for BVLOS applications. Our purpose is to increase peoples joy and well-beeing by accelerating the development of sustainable aviation. We realise this ambition by developing efficient and well-designed electric drones and aircraft.

katla.aero
Alumnibolag
Kulipa logotyp

Tjänsten Kulipa tillåter privatpersoner att kunna förbeställa och betala mat och dryck från restauranger via mobilappen som finns till både iPhone och Android. Tjänsten erbjuder kunden att välja vad man vill beställa från restauranger så att beställningen är klar för avhämtning närkunden kommer fram.

Alumnibolag
Lifee

Lifee utvecklar ett elektroniskt spelarmband designat för att få barn att röra på sig mer på ett nytt, roligt och belönande sätt. Med Lifee spelar man genom att röra på sig i den verkliga världen.

Alumnibolag

Ligna Energy erbjuder en kostnadseffektiv och klimatvänlig lösning för storskalig energilagring som främjar en accelererad omställning mot fossilfri energiproduktion globalt.

LEAD-alumn 2023

Ligna Energy
Alumnibolag

LinkoCare är ett kunskapsintensivt bolag för utveckling och kommersialisering av biotekniskt framställda hornhinnor. Målet är återställa synen hos miljontals människor runt om i världen som lider av nedsatt syn eller är blinda på grund av skador på hornhinnan.

Alumnibolag
Linkura 2020

Linkura erbjuder ett Livsstilsprogram med fokus på åtgärder. Med Linkuras Livsstilsprogram läggs pengarna där de verkligen gör nytta. Linkura är idag den enda aktören på marknaden som erbjuder en helhetslösning inom förebyggande hälsoarbete och livsstil som ett alternativ till traditionell företagshälsovård. LEAD-alumn 2014.

www.linkura.se
Alumnibolag

C-Safe™ Pocket Lock is the first step in our vision to make the world a little bit safer. Lumeo Technology has more products and services in the pipeline to give more security, power, and control to the consumers. There are moments in life where you feel helpless, and we at Lumeo Technology hope to reduce those moments.

Alumnibolag
LunaMicro

LunaMicro utvecklar nästa generations aktiva textilier för nästa revolution inom sportklädesindustrin. Vår mjuka och flexibla tygpump tar aktivt bort svett 10x snabbare än du genererar den.

LunaMicro
Alumnibolag
Mabema logtyp

With camera technology and advanced image processing as a foundation, Mabema offers products within five different business areas; Robot Vision, Vision Inspection, Ammo, Nuclear and Wood. Mabema aim to help customers increase product quality and productivity while at the same time reducing costs of errors.

LEAD-alumn 2007

www.mabema.se
Alumnibolag

Meqon Research

Meqon har utvecklat ett SDK (software development kit) för fysiksimulering till dataspelsindustrin. 2005 såldes Meqon till Ageia Technologies som numera är del av det NASDAQ- noterade NVIDIA. Meqons fysik används bland annat av 3D Realms (Duke Nukem Forever) och i spel som t.ex. Shade: Wrath of Angels.

www.nvidia.com
LEAD-bolag

MicroDri utvecklar en flexibel, kostnadseffektiv och miljövänlig mikrovågsbaserad lösning för storskalig virkestorkning som främjar en global accelererad övergång till fossilfri virkesproduktion.

MicroDri
Alumnibolag

Millbyte (tidigare Geotelix) utvecklar och säljer transportlösningar baserade på en unik teknisk plattform och nytänkande kring samarbetsformer i transportkedjan.

https://millbyte.se/
Alumnibolag

MIMSI Materials AB designar och tillverkar industriellt funktionella material för krävande användningsområden med hjälp av en egenutvecklad metod baserad på physical vapor deposition (PVD). Den patenterade metoden gör det möjligt att tillverka multikomponentmaterial på ett nytt sätt, i form av beläggningar och tunna filmer som har en kontrollerad atomordning, ner på nanometernivå.

www.mimsimaterials.com
Alumnibolag
Minovi Logotyp

Minovi, som står för ”mitt nya liv”, erbjuder en lösning med en produkt och en webbtjänst som mäter och synliggör alla former av fysisk aktivitet. Minovis lösning är individanpassad och oberoende av utövningsform, till skillnad från stegräknaren som idag oftast används i dessa sammanhang.

LEAD-alumn 2012

Alumnibolag

Med ett användarvänligt projekthanteringssystem skapar MyGizmo en mer effektiv och lönsam vardag för bolag inom hantverksbranschen.

mygizmo.se
LEAD-bolag

n-Ink provides several dedicated n-type ink formulations which are compatible with existing solution-deposition processes for Printed Electronics, Internet of Things and Bioelectronics. The strong scientific background of the n-Ink team allows for inks that are tailored to the needs of the customer.

www.n-ink.com
LEAD-bolag

Nano Textile Solutions skapar nanotekniska lösningar för en hållbar och cirkulär textilindustri. Deras patentsökta nanoteknologibaserade lösning möjliggör smart adaptiv storleksanpassningsfunktion som gör det möjligt att ändra den laterala dimensionen av textilprodukter.

Nano Textile Solutions
Alumnibolag
Narrative Logotyp

Narratives vision att ge alla ett äkta fotografiskt minne. Som en innovatör inom lifelogging utvecklar Narrative produkter och tekniker som ger användaren möjligheter att fånga och dela varje speciellt tillfälle i deras liv.

LEAD-alumn 2013

www.getnarrative.com
Alumnibolag
NComVA logotyp

NComVA (Norrköpings Communicative Visual Analytics) utvecklar avancerad dynamisk webbaserad visualisering för att analysera, kommunicera och presentera stora mängder statistikdata. NComVA samarbetar med bl.a. OECD, World Bank, SCB, SKL samt lokalt också Linköping och Norrköping kommun. 2013 förvärvades NComVA av QlikTech.

Bolaget blev LEAD-alumn 2013

www.ncomva.com
Alumnibolag

Neo Technology utvecklar och säljer en revolutionerande typ av grafdatabas, Neo4j.

LEAD-alumn 2009

www.neo4j.com
LEAD-bolag

Neue Labs förändrar hur vi bygger uppkopplade IoT-produkter och skapar ett nytt ekosystem som möjliggör snabbare, billigare och smidigare utveckling av produktprototyper, samt utveckling och tillverkning av skräddarsydda smarta uppkopplade lösningar.

Neue Labs
Alumnibolag
Newton Nordic logotyp

Newton Nordic utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. NEWTON-systemet används för att livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang.

LEAD-Alumn 2014

newtonnordic.com/
Alumnibolag

Nordic Energy Audit är ett uppstartsföretag med ursprung från Linköpings universitet, som är ett av världens ledande universitet inom hållbarhet och effektivare industriell energianvändning. Tid är pengar, vi sammanställer din insamlade data till en energikartläggnings-rapport.

Nordic Energy Audit
Alumnibolag

Ocean Robotics International utvecklar produkter och tjänster för en internationell undervattensmarknad, med fokus på fjärrstyrd teknik. Våra lösningar hjälper till att flytta gränserna för utforskning under vatten genom avancerade moduler som effektiviserar våra kunders system.

LEAD-alumn 2014

www.ocean-robotics.com
Alumnibolag

Oavsett om din produkt är en plattskärm, mobiltelefon, bärbar dator, högtalare eller någon annan typ av ljudenhet kombinerar Opalum Sound Technology ett djupt och klart ljud med designfrihet.

www.opalum.com
Alumnibolag

OptiPlans affärsidé är att utveckla optimeringsprogramvara och relaterade tjänster, särskilt för effektivisering av logistik och service.

LEAD-alumn 2008

www.optiplan.se
LEAD-bolag

Polar Light Technologies fokuserar på att utveckla nästa generations nano- och mikro-LED-teknik. Deras utvecklingsteam finns i Linköping, men samarbetsnätverket sträcker sig över hela världen.

Polar Light Technologies
Alumnibolag
Power challenge

Power Challenge är ledande när det gäller spelkonsol för flera spelare och förvaltning av sport spel över nätet. En snabbt växande gemenskap av användare spelar över 100 000 head-to-head spel på en dag mot sina vänner eller andra gemensamma spelare från hela världen.

www.powerchallenge.com
LEAD-bolag

PredictMe AB verkar inom biotech och utför DNA-metyleringsanalyser. Genom forskning sammanställer företaget en process och bioinformatiska analyser för precisionsdiagnostik som initialt kommer säljas till forskningsstudier men så småningom också till vården när relevanta certifieringar är på plats.

www.predictme.se
Alumnibolag
ProGuitar

Pro Guitar utvecklar innovativa mjukvaruapplikationer för att underlätta lärandet av gitarr samt motivera och engagera människor till mer musicerande i alla världens länder.

proguitar.com
Alumnibolag

PU sensor som tagit fram en teknik för att objektivt bedöma risken att en patient drabbas av trycksår. Deras sensorteknik går ut på att mäta blodflödet i huden under belastning och bygger på forskning vid Linköpings universitet.

PU Sensor
LEAD-bolag

Noshörningsteknik för nötköttsproducenter! Digitaliserad tillsyn av betesdjur effektiviserar djurhållning och ökar djurvälfärd såväl på savannen som i svenska beteshagar. Qulinda erbjuder lantbrukare en väl beprövad plattform och kostnadseffektiv teknik som möjliggör detta. 

www.qulinda.com
LEAD-bolag

Radar Reticence utvecklar avancerad signalbehandling för fordonsradar. Företagets fokus ligger på att lösa interferensproblem och därigenom förbättra prestanda och tillförlitlighet för radarteknologin i bilar. Med ett dedikerat team strävar Radar Reticence efter att vara ledande inom branschen genom att leverera banbrytande lösningar och forma nästa generations fordonsradar. Målet är att skapa en säkrare körupplevelse genom teknisk kompetens och innovation.

LEAD-bolag

Renasens transform textile wastes into smart textiles with high value through a clean and energy efficient technology. We design tomorrow´s smart and clean textiles!

Renasens
Alumnibolag
Respiheart logotyp

RespiHeart AB utvecklar ett nytt trådlöst system för mätning och övervakning av flera fysiologiska parametrar, vilka presenteras via en app och kan integreras med journalsystem i sjukvården. Här ingår bl a registrering av andningsfrekvens och andningsfunktion utan att störa andningsvägarna.

www.respiheart.com/
Alumnibolag
Logga Retreck

ReTreck utvecklar en lösning för att omvandla hästgödsel, som idag utgör en belastning, till en värdefull tillgång som energikälla och som stallströ.

Alumnibolag
Voyado-logo

Revide, som senare bytta namn till Voyado står bakom den egenutvecklade lojalitetsplattformen, som hjälper kunder att med enkel och träffsäker kundkommunikation, förbättrad insikt och grundlig uppföljning.

LEAD-alumn sedan 2009

voyado.com
Alumnibolag

At RumbleStrip, we believe that regardless of our size, we can challenge the way value is created in the heavy truck industry. Our patented technology enables roof deflectors to self-adjust, saving up to 3% in fuel costs. The solution rely on advanced algorithms for big data analytics to understand how the air flow passes the truck. We make use this information to control the deflector to its optimal position.

https://www.rumblestrip.tech
Ny medlem

ScanTech

ScanTech is a combination of Augmented Reality and a laser projection solution for the construction industry. The product automizes, simplifies and documents the construction process, leading to efficiency and higher quality of work.

Alumnibolag

Schemagi erbjuder tjänster för automatisk schemaläggning inom vård och omsorg. Schemagis tjänst förenar en verksamhets unika behov av bemanning och kompetens med medarbetarnas behov av inflytande över schemat, samtidigt som schemat uppfyller såväl generella som arbetsplatsspecifika regler.

LEAD-alumn 2013

www.schemagi.se
LEAD-bolag

Science4Families värdegrund bygger på att möjliggöra och påverka goda levnadsvanor till alla gravida och barn oberoende av socioekonomi och huvudspråk. Bolaget är ursprunget ur forskning framtagen vid Linköpings Universitet i samarbete med Region Östergötland.

science4families.se
Alumnibolag
Sciss Logotyp

Sciss har utvecklat mjukvaran UniView, ett högkvalitativ visualiserings program designat för planetarier, museum och visualiseringsanläggningar som Hayden Planiteriet i New York. Detta mjukvaruprogram används för att underhålla och utbilda sin publik genom visualisering. 2019 blev Sciss mjukvara UniView förvärvad av ZEISS.

LEAD-alumn 2007

LEAD-bolag

SeaPattern möjliggör upplåsning av en stor förnybar energikälla gömd under havets yta – undervattensströmmar och bäckar som kan skördas med hjälp av nedsänkta vattenturbiner.

SeaPattern
Alumnibolag

Seber Medical utvecklar innovativa sårvårdslösningar i nära samarbete med toppläkare och forskare globalt. Målet är att ge kliniker de nödvändiga verktygen för att säkerställa individuell behandling av högsta kvalitet oberoende av geografisk plats.

Seber Medical
Alumnibolag
SenionLab logotyp

SenionLab är ett specialistföretag som fokuserar på forskning och utveckling inom signalbehandling och sensor fusion för navigering och kartering. SenionLab introducerar en revolutionerande teknik för inomhusnavigering som radikalt förbättrar navigationsförmågan där traditionella GPS system inte är tillgängliga. År 2021 såldes Senion till den amerikanska telekomjätten Verizon.

LEAD alumn 2015

www.senionlab.com
LEAD-bolag

Sindri Production

Sindri Productions utvecklar en ny metod för att skapa metalliska Near Net Shape råämnen för tillverkningsindustrin. Idag skär man i genomsnitt bort 80% av ett råämne för att skapa en komponent. Vi vill sänka den andelen till endast ett par procent.

Alumnibolag

Skira Handel är en oberoende och pristransparent handelsplats som gör det enklare att sälja och köpa svenskt spannmål. Den skapas i samarbete med Sveriges producenter och distributörer. Tillsammans förändrar vi spannmålsmarknaden – gård för gård. Som vi sår får vi skörda, men det som vi skördar kan vi äntligen Skira.

Skira
Alumnibolag
softube logotyp

Softube levererar mjukvara för musikproduktion som skapar digitala kopior av analogt ljud.

LEAD-alumn 2006

www.softube.com
Ny medlem

SonicFlora

Alumnibolag
SP Devices logotyp

SP Devices utvecklar och säljer signalbehandlande elektronik för digital efterbehandling av parallella A/D-omvandlande system till krets- och systemtillverkande företag. Med SP Devices teknik innebär ett avsevärt kliv för A/D-omvandlares prestanda och därigenom kan de flaskhalsar som dagens A/D-omvandlare ofta utgör elimineras.

LEAD-alumn 2007

www.spdevices.com
Alumnibolag
Spotscale Logotyp

Spotscale skapar 3D-modeller över byggnader och kvarter med hjälp av nya innovativa scanningsmetoder. Genom effektiva visualiseringslösningar skapas en mycket mer verklighetstrogen och naturlig modell över byggnader än vad som tidigare varit möjligt. Detta underlättar t.ex. stadsplanering och planering av ombyggnationer.

www.spotscale.com
Alumnibolag

Vi gör galliumitridstrukturer för framtida högfrekvenskomponenter i militär radar, telekom samt rymdapplikationer.

www.swegan.se
LEAD-bolag

SWEPPE is a digital support for people working their way back to work after sick leave, and their employers. SWEPPE was developed at Linköping University and is based on research on chronic pain and the return-to-work process.

SWEPPE
LEAD-bolag

Synclair Vision develops the first generation of digital camera gimbals for drones. The company is founded by six students at Linköping University and is currently working alongside Visual Sweden, SSRS and Almi.

Synclair Vision
Alumnibolag
syntheticmr logotyp

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativ programvara för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). SyntheticMR har utvecklat SyMRI®, en programvara som effektiviserar MR-undersökningar genom att förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt producera kvantitativa data som ger läkaren ett objektivt beslutsunderlag.

LEAD-alumn 2011

www.syntheticmr.com
LEAD-bolag

Revolutionize your brand’s engagement with Tell AR—where digital signage meets augmented reality. At Tell AR, we blend cutting-edge AR technology with dynamic digital displays to create unforgettable advertising experiences. Our unique platform transforms traditional advertising spaces into interactive and immersive environments, captivating audiences and delivering memorable brand interactions. Based in Sweden, Tell AR is pioneering the future of outdoor digital advertising by integrating visual innovation with real-world spaces. Discover how our bespoke AR solutions can elevate your advertising strategy and connect with consumers in a whole new way.

Alumnibolag

Termisk Systemteknik arbetar med infraröd (IR) baserade lösningar för detektion av energiförluster inom såväl industriella som miljömässiga tillämpningar.

LEAD-alumn 2010

www.termisksystemteknik.se
LEAD-bolag

Theralia develops targeted therapeutics for the treatment of infectious diseases and cancers. We offer an alternative solution for untreatable infections caused by drug-resistant microbes and high toxicity of anti-cancer drugs by targeting strong molecules to the pathogen or the tumor.

https://www.theralia.com/
Alumnibolag
UAS Technologies

UAS Technologies utvecklar produkter och system för obemannade flygande farkoster. Produkterna är programvaru-, hårdvaru- och mekanikbaserade. Exempel är obemannade flygande microfarkoster och autopilot hårdvara för autonoma system.

LEAD-alumn 2011

www.uastech.com
Alumnibolag

VISIARC är en appstudio som designar och utvecklar kvalitetsappar för alla mobila plattformar.
LEAD-alumn 2011

www.visiarc.com
Alumnibolag
visualdreams logotyp

VisualDreams utvecklar de bästa casual sportspelen för smartphones och tablets och har sedan tidigare släppt Slam Dunk Basketball, med imponerande 5 miljoner nedladdningar över alla platformar och appstores.

LEAD-alumn

LEAD-bolag

VOC Diagnostics AB utvecklar en metod för tidig detektering av äggstockscancer genom ett enkelt blodprov. Metoden bygger på VOC (Volatile Organic Compound)-teknik, s.k. elektronisk näsa och uppvisar överlägsen prestanda jömfört med existerande lösningar.

www.vocdiagnostics.com
Alumnibolag
Voysys logotyp

Voysys utvecklar en mjukvara för användning över offentliga 4G/LTE- och 5G-nätverk som gör det möjligt för människor att fjärrstyra autonoma robotar, maskiner eller fordon.

LEAD-alumn 2017

www.voysys.se
Alumnibolag

Wematters vision är att  hyra ut professionell laser-och-pulverbaserad 3D-skrivare som gör det möjligt att producera produkter direkt vid skrivbordet. Genom att Wematter står för kunskap, service och installation kan kunden skapa, se och känna direkt på kontoret bara timmar efter att idén skapades. Wematter – gör skillnad i företag och materialiserar idéer.

LEAD-alumn 2017

 

www.wematter.se
Alumnibolag
Wiotech logotyp

WIOTECH AB är ett utvecklingsföretag inom IoT (Internet of Things) som idag erbjuder ett komplett system för övervakning och styrning av inomhusklimat i byggnader såsom Kyrkor, Museer och liknande kulturbyggnader. Basen för detta, avknoppningsföretag från Campus Norrköping, är ett egenutvecklat trådlöst nätverk med gateway till internet och övervakning samt styrning via en molntjänst (www.culturebee.se).

LEAD-almun 2015

Alumnibolag
worldish logotyp

Worldish utvecklar det digitala verktyget Helen som bryter språkbarriärer mellan patienter och personal inom sjukvården. Helen möjliggör en snabbare tillgång till vård för patienterna – och en bättre arbetssituation för vårdpersonalen.

worldish.se
Alumnibolag
XMReality logotyp

XMReality utvecklar generella lösningar och specifika tillämpningar där virtuella och verkliga världar mixas i olika grad och presenteras i en användares synfält, Mixed Reality.

www.xmreality.se
LEAD-bolag

XP Studio är en plattform där användare kan skapa digitala upplevelser, som interaktiva appar och spelbaserad marknadsföring. Ett enkelt och sätt att skapa digitala kampanjer som bryter genom bruset, väcker intresse och genererat leads.

www.xp.se
Alumnibolag
XperDi Logotyp

Ökade krav på optimal design sätter press på ingenjörer att snabbt iterera kostnadseffektiva produkter. XperDi vill frigöra tid, genom automatisering och optimering, för att ge mer utrymme för kreativitet. Vårt mål är att utveckla konfiguratorer som minskar den manuella arbetet och därigenom hjälper till att ta tillvara på ingenjörens intuition.

www.xperdi.com