Companies

  • Filter

Alumni Company

AddBIO har utvecklat Zolidd®, ett patenterat nanolager som frisätter bisfosfonat, ett benstärkande läkemedel, för ortopediska och dentala implantat. Ökad stabilitet minskar lidandet för patienten och kortar tiden till normal tuggfunktion i samband med insättning av dentala implantat.

LEAD-Alumn 2012

http://www.addbio.se
LEAD Company

Adly utvecklar en plattform för att genomföra skalbara kampanjer i samarbete med influencers på streamingtjänster som Facebook Gaming, YouTube och Twitch. Via plattformen kommer varumärken genomföra kampanjer med dynamiska annonser som förbättrar tittarupplevelsen för 720M konsumenter världen över.

Adly
Alumni Company

Againity omvandlar spillvärme till elenergi vilket ger energieffektiv produktion och
högre prestanda till lägre kostnad. LEAD-alumn 2016.

www.againity.com
Alumni Company

Agricam utvecklar systematiserade övervakningssystem med hjälp av värmekamerateknik för framtidens lantbrukare.

LEAD-alumn 2013

www.agricam.se
Alumni Company

Agriopt utvecklar en digital assistent för att bedriva en hållbar och effektiv växtodling genom skräddarsydd AI som kombinerar insikter i data med lantbrukarnas egna erfarenheter.

AgriOpt
Alumni Company

Advanced MR Analytics, AMRA, utvecklar avancerade bildanalysmetoder för magnetkameror. AMRA ska bli marknadsledande leverantör av MR-baserade lösningar för att skapa detaljerad kunskap om individuell hälsa. Företagets första produkt är en helautomatisk metod för att kvantifiera fett i olika depåer i kroppen.

LEAD-Alumn 2014

www.amra.se
Alumni Company

At Aptevoke, we’re changing the way patients take their meds. Whether you are a researcher, business partner, patients or would like to join our team, we’d love to hear from you.

Alumni Company

Aqwary strävar efter att göra dykningen säkrare och roligare genom att utveckla och sälja en konsol som kopplar ihop alla dykare och dykledningen i ett vattenburet nätverk. I detta nätverk erbjuds olika funktioner som till exempel delning av hur mycket luft man har kvar och nödsignaler.

LEAD alumn 2014

Alumni Company

Arboair digitaliserar skogsbruket. De sammankopplar deep learning-baserade bildanalysalgoritmer och autonoma drönare för att skapa miljönytta och förutsättningar för precisionsskogsbruk.

Arboair
LEAD Company

ArgusEye utvecklar sensorlösningar för realtids-övervakning av biologiska system och processer. Genom att kombinera fiberoptik med metall-nanopartiklar erbjuder de flexibla sensorsystem för specifika applikationer och behov.

ArgusEye
Alumni Company

Audio To Me har utvecklat en ny lösning för distribution av information. Detta sker genom att omvandla text till ljud som skapar nya möjligheter att ta till sig information via nedladdning eller streaming till bl a dator och mobiltelefon.

LEAD-alumn 2008

www.audiotome.se
Alumni Company

Bioaktiva specialiserar sig på att utveckla och ta fram nya hälsoprodukter. Bioaktiva finns representerade i de flesta välsorterade hälsokostbutiker och hälsokostkedjor i Sverige.

www.bioaktiva.se
Alumni Company

BioChromix fokus är felveckning av proteiner och relaterade sjukdomar som Alzheimers. Företaget utvecklar, marknadsför, licensierar filter, bioassayer och verktyg baserade på patenterad lcp-teknologi.

LEAD-alumn 2009

Alumni Company
BioOptico

BioOptico har utvecklat och säljer innovativa diagnostiska bildsystem för artroskopi baserade på spektralanalys och som ger en förbättrad bildgivning av skadat eller patologiskt ledbrosk.

LEAD-alumn 2009

Alumni Company

BioReperia is commercializing an innovative zebrafish platform for improving diagnosis of cancer patients and accelerating drug discovery within toxicity and anti-cancer efficacy, allowing patients to receive the most effective treatment available, improving prognosis and reducing costs for drug discovery.

bioreperia.com
Alumni Company

Biototal har utvecklat ett kretsloppsssystem för återföring av organiska och oorganiska produkter. Genom Biototals förädling blir detta värdefulla produkter inom framförallt jord- och skogsbruksnäringen.

LEAD-alumn 2011

www.biototal.se
Alumni Company

Boldai är en spinout från Linköpings Universitet som utvecklar produkter som stimulerar kreativitet och skapande. Boldai’s första produkt Brain Builder förenklar spelutveckling i den populära spelmotorn Unity3D. Med Blocksworld gör Boldai spelutveckling tillgängligt för alla. Boldai blev 2013 uppköpt av LindenLab.

LEAD-alumn 2013

Alumni Company

Brace It is developing ReVault – the world’s first wearable private cloud. Store your files locally on ReVault and get all the benefits of the public cloud without an internet connection. Always securely access, stream, backup and sync your files across all your devices at the speed of a local network.

Alumni Company

BRP Systems AB utvecklar och säljer affärssystem med integrerade och interaktiva bokningsfunktioner till tjänsteproducerande företag. Systemet är skalbart och uppbyggt av moduler, vilket innebär lönsamhet för såväl mindre företag med enkla behov, som större företag med komplexa och multifunktionella tjänster.

LEAD-alumn 2006

www.brpsystems.se
Alumni Company

Catrels lösningar bygger på en  teknik som gör det möjligt att överföra handskriven information från pappersblanketter till företagens IT-system, via en digitala penna. Under 2011 förvärvades Catrel av Phoniro och tillsammans heter de numera Phoniro Systems.

LEAD-alumn

www.phonirosystems.se
Alumni Company

CBC, Clean By Cortex, har en förädlad naturprodukt som på ett effektivt sätt absorberar oljor från vatten utan att tillföra några kemiska substanser.  Detta innebär stora besparingar då alternativet oftast är användning av dyra kemikalier eller höga deponi kostnader. Restprodukten kan antingen återvinnas eller användas som högkvalitativt bränsle av värmeverk.

LEAD-alumn

www.cbc-sweden.se
Alumni Company

CBot AB utvecklar automationslösningar för byggindustrin med målet att öka produktiviteten och öka lönsamheten hos våra kunder samt att reducera förslitningsskador hos deras personal. LEAD-alumn 2016.

LEAD Company

Cellfion manufactures and develops bio-based ion-selective membranes for electrochemical devices. Their membranes are made from the most abundant biomass polymer on the planet, nanocellulose fibrils, derived from wood.

Cellfion
Alumni Company

Celluminova är specialiserat på utveckling av nya verktyg för stamcellsforskning, inklusive cancer-stamceller. GlioStem är en första produkt av sitt slag, baserad på polymerteknik och definierar en ny generation av celltypmarkörer.

Celluminova
Alumni Company

ChargeStorm är ett cleantech företag som utvecklar laddinfrastruktur-produkter för elfordon. Deras produktportfölj möjliggör för laddoperatörer att ta betalt för och övervaka laddning av elfordon.
LEAD-alumn 2013

www.chargestorm.se
Alumni Company

Cinside utvecklar och säljer handhållna radarsystem för rörelsedetektering främst till “se-igenom” applikationer. Kunderna utgörs främst av försvar, polis, räddningstjänst och säkerhetsbolag.
LEAD-alumn 2010

www.cinside.se
Alumni Company

Comordo utvecklar nästa generations rekommendationssystem. Med smarta algoritmer hjälper comordo e-handlare, detaljhandeln och innehållsleverantörer att bygga lojalitet och driva merförsäljning mot befintliga kunder.

LEAD-alumn 2017

New Member

Cordicity

Alumni Company

Cruitify is a new dynamic cloud-based recruitment tool that really simplifies and streamlines the whole recruitment process for both the candidate and the employer/recruiter.

As a user, you avoid traditional static and time-consuming recruitments, and reach instead more relevant candidates through scientifically generated smooth and stimulating smart interactions and A.I.
In 2022 Increasor Tech Invest acquired Cruitify, then called SimplyCruit ATS.
Simplycruit
Alumni Company

Cruitive är ett molnbaserat smart rekryteringssystem som kombinerar modern och innovativ teknik, som Ai och intuition, med vetenskapligt rekommenderade HR-metoder och hjälper företag att effektivisera och kvalitetssäkra sina rekryteringsprocesser.

Cruitive
LEAD Company

DAZOQ erbjuder ett AI-drivet molnbaserat digitalt ledningssystem, ett verktyg för industriella chefer. Det hjälper branscher att förbättra effektiviteten genom att engagera olika nivåer av ledning och anställda.

Dazoq
Alumni Company

Dermacut utvecklar innovativa sårvårdslösningar i nära samarbete med toppläkare och forskare globalt. Målet är att ge kliniker de nödvändiga verktygen för att säkerställa individuell behandling av högsta kvalitet oberoende av geografisk plats.

Seber Medical
Alumni Company
Desquare is a company dedicated to develop a cloud service for democratised, hardware independent digital signage, meaning no matter where you are in the world or the how big or small your company is, you should be able to sign up for the service, install your own hardware and start communicate with your audience.
Läs mer
Alumni Company

Donya Labs har utvecklat en lösning som komprimerar 3D-grafik med bibehållen visuell kvalitet. Lösningen jämförs med vad MP3-formatet gjort för ljud.
LEAD-alumn 2009

www.donyalabs.com
Alumni Company

DP Patterning AB erbjuder maskiner för tillverkning av mönster på flexibla substrat t.ex. mönsterkort, antenner och värmeelement. Tillämpningarna finns främst inom RFID-taggar, värmeelement till speglar och säten i bilar samt kläder. Men även inom ”vanliga” PCB för lite udda produkter.

LEAD-alumn 2017

www.dppatterning.com
LEAD Company

Dubblett – We create digital twins of cities- turning images in to insights

LEAD Company

Utvecklar och tillverkar världsunika och helt eldrivna, ultralätta samt säkrare vattenskotrar. Visionen är att skapa ett miljömässigt bättre alternativ för rekreation, persontransport, ekoturism och event på sjön, med samma inbyggda säkerhetslösningar som finns inom den moderna bil- och flygindustrin.

E-WATERCRAFT
Alumni Company

Edeva utvecklar och säljer det intelligenta hastighetssäkrande systemet Actibump. Systemet selekterar på hastighet och ger en påminnelse till fortkörare. Alla som kör i laglig hastighet passerar obemärkt och därigenom ger Actibump framkomlighet i rätt hastighet.

LEAD-alumn 2014

www.edeva.se
Alumni Company

Egetis Therapeutics AB is a Swedish pharmaceutical company that develops new therapies for life-threatening diseases related to oxidative stress. The initial goal is to develop a drug, PledOx®, that reduces serious side effects associated with chemotherapy. In 2020, they changed their name to Egetis Therapeutics AB from PledPaharma.

LEAD alumni 2012.

www.egetis.com
Alumni Company

Enbio underlättar handel med biobränsle.Med handelsplatsen EBX Nordic och medföljande tjänster hjälper Enbio både köpare och säljare att hantera biobränsle till rätt pris och kvalitet. Enbio arbetar även med konsulttjänster inom området miljö och tillstånd. Idag är Enbio specialister på tillståndsprövning för torvtäkter.

LEAD-alumn 2012

www.enbio.se
Alumni Company

Entrans har utvecklat ett helt nytt patenterat koncept för återvinning av spillvärme från t ex energi- och processindustri. Konceptet innebär att en ny eller befintlig värmepump byggs om så att värme, kyla och el kan produceras med bästa möjliga prestanda i ett och samma aggregat.

Alumni Company

Envista ska bidra till att minska energianvändningen för uppvärmning av byggnader genom att bistå kunderna i det strategiska energiarbetet med en standardiserad analystjänst som visar på beståndets besparingspotential och utveckling över tid.

envista.se
LEAD Company

At EODynamics, our mission is to support and revolutionize demining training through the integration of Augmented Reality (AR) technology. EODynamics’ are driven by a dual impact purpose, 
local safety and global food security.

EODynamics training system provides a safe, scalable, and cost-effective way for your teams to train for real-life scenarios, improving their skills and safety and simultaneously providing quantitative performance metrics.

www.eodynamics.co
Alumni Company

Prisvärd solenergi överallt! Epishine utvecklar och producerar tryckta solceller som endast består av organiska material. Med världens mest prisvärda, klimatvänliga och transportvänliga solceller vill Epishine accelerera elektrifieringen av utvecklingsländer med ett grönt alternativ.

Epishine är en LEAD-alumn sedan 2019.

epishine.se
LEAD Company

To use AI for your business, you need large amounts of data – the right data. By detecting and correcting feature imbalances in your data, we ensure that the synthetic data you use is unbiased, represents edge-cases and promotes fairness in AI decision-making. 

www.fairaidata.com
Alumni Company

Med modern teknik och med en larmmottagning specialinriktad på vård- och omsorg erbjuder Familjelarm  Telehealthcare tjänster direkt till slutanvändaren. Genom att göra familj, vänner eller grannar delaktiga i deras tjänster avlastar de samhället samtidigt som de skapar en enklare och tryggare vardag för många människor.

LEAD-alumn 2013

LEAD Company

Faut innovation utvecklar och kommersialiserar maskiner som automatiskt bygger och underhåller stängsel, och andra installationer, företrädesvis på jordbruksmark.

Faut Innovation
Alumni Company

Flexime ökar lönsamhet för bemanningsföretag genom att effektivisera tidrapportering och hantering av personal. Vi jobbar för att ge bemanningsföretag en bättre relation till sina kunder och konsulter.

flexime.io
LEAD Company

Do you want to become fluent in a language? We, as Team FluentPal, are working hard on a modern and innovative solution to bring together human connection, exciting language learning and AI guidance! Get matched with a language partner in real-time with AI assistance. Meet new friends and practice speaking while our AI characters provide you with feedback and tips.

It is our vision that together with your friends, you can accelerate your learning of any language at an astonishing speed!

fluentpal.net/waiting-list
LEAD Company

FluoLink AB har som affärsidé att utveckla och marknadsföra produkter för användning vid tumöroperationer och biopsier i hjärnan.

FluoLink
Alumni Company

Fodina tillhandahåller lösningar och verktyg för effektivisering av terminologi- och översättningsprocesser med utgångspunkt i kundernas egen dokumentation.

LEAD-alumn 2007

www.fodina.se
Alumni Company

FORAN Remote Sensing erbjuder kostnadseffektiva lösningar för insamling, analys, hantering och presentation av fjärranalysdata – särskilt flygburen pulsintensiv laserskanning.

LEAD-alumn 2010

www.foran.se
LEAD Company

GI Lift AB utvecklar och tillverkar lösningar för markoberoende lyft- och transportsystem som är mycket miljö- och kostnadseffektiva, initialt för skogsindustrin.

GI Lift
Alumni Company

Glycobond utvecklar och producerar unika kolhydratbindande reagens som ger helt nya möjligheter att diagnostisera sjukdomar. Ett första användningsområde är diagnostik av levercancer.

LEAD alumn 2015

www.glycobond.com
New Member

Go Hoofy

Go Hoofy utvecklar avancerade trycksensorer för hästhovar. Genom att tidigt identifiera avvikelser i tryckbelastningen kan Go Hoofy ge värdefulla insikter och möjliggöra snabbare och mer effektiv behandling.

Alumni Company

GOLI tillhandahåller molnbaserade tjänster för produktions- och kapacitetsplanering, främst riktade mot bl a landsting. GOLIs tjänster ökar ledningens delaktighet och förståelse för den egna verksamheten, samt utgör ett stöd för att fatta rätt beslut kring produktionen.

www.goli.nu
LEAD Company

We’re leveraging graphene’s unique properties
to redefine the scope of materials technology
with advanced functionality and performance
on the nanoscale. We offer a unique approach
to integrating graphene, a game-changing
nanomaterial, into existing materials

Alumni Company

Graphensic – the first European supplier of epitaxial graphene on silicon carbide

Graphensic AB is located in Linköping, Sweden. The company was founded in November 2011 and became the first European supplier of epitaxial graphene on silicon carbide. The founding partners; Rositsa Yakimova, Tihomir Iakimov, and Mikael Syväjärvi, a research group at the University has continued to develop the manufacturing process since. Together they have over 500 publications, two patents and 100 years of experience related to graphene and silicon carbide.

graphensic.com
LEAD Company

I-Safety

We are transforming how you can communicate with your customers to save lives.

Every second counts in a particular event to save lives and our digital solution with instant messaging and live chat functionality ensures that your dialogue with your customer is safe, fast and effective to get them out of harm’s way.

https://i-safety.io
Alumni Company

There aren’t many companies with the knowledge to develop a semantic AI from scratch, but we do. Our services are purposely built to utilize the latest research in data mining, natural language processing, and AI. With complete knowledge and control of our technology, iMatrics can offer a solution truly tailored to our customers’ needs.

www.imatrics.com
Alumni Company

Infviz utvecklar mjukvara för informationsvisualisering som gör det möjligt att i svåröverskådliga datamängder intuitivt hitta mönster och värdefull information på ett interaktivt sätt.

LEAD-alumn 2010

www.infviz.se
Alumni Company

InspireIT har utvecklat och säljer integrerade systemlösningar för flygplatsadministration så som incheckning, flight information och statistik insamling.

LEAD-alumn 2008

www.inspireit.se
Alumni Company

InStudy utvecklar en användarvänlig digital studiemiljö för universitets- och högskolestudenter. Studenterna erbjuds en tjänst, åtkomlig via exempelvis en tablet eller smartphone, som ger samlad åtkomst till studiematerial i digitalt format samt funktioner för att bearbeta och hantera materialet.

Alumni Company

Invisense utvecklar, säljer och levererar en lösning så att fastighetsägare får kontroll på den relativa fuktigheten i sitt bestånd.

Sensorer monteras vid nybygge eller renovering i väggen, t.ex. bakom tätskiktet i våtutrymmen, sen läser man av dem trådlöst. Informationen lagras i Invisense Cloud och kan sen analyseras. Du får ett omedelbart RH% värde vid avläsning och kan snabbt avgöra om åtgärd behövs eller inte.

www.invisense.com
LEAD Company

Iontronics develops devices and optimization tools for localized chemotherapeutics. A fine-tuned dose delivered at the right time and place, allows for a long-lasting precision therapy with minimized side effects. We are enhancing chemotherapeutic efficacy by targeting tumors, not patients.

Alumni Company

IQ Object

IQ Object AB levererar larm och fleet management lösningar. I IQ Objects helhetslösningar ingår allt från hårdvara till webbaserade positioneringslösningar och mobila säkerhetsabonnemang.

LEAD Company

Katla Aero is a Swedish developer and manufacturer of high-performance eVTOL drones and aircraft for BVLOS applications. Our purpose is to increase peoples joy and well-beeing by accelerating the development of sustainable aviation. We realise this ambition by developing efficient and well-designed electric drones and aircraft.

katla.aero
Alumni Company

Tjänsten Kulipa tillåter privatpersoner att kunna förbeställa och betala mat och dryck från restauranger via mobilappen som finns till både iPhone och Android. Tjänsten erbjuder kunden att välja vad man vill beställa från restauranger så att beställningen är klar för avhämtning närkunden kommer fram.

Alumni Company

Lifee utvecklar ett elektroniskt spelarmband designat för att få barn att röra på sig mer på ett nytt, roligt och belönande sätt. Med Lifee spelar man genom att röra på sig i den verkliga världen.

Alumni Company

Ligna Energy erbjuder en kostnadseffektiv och klimatvänlig lösning för storskalig energilagring som främjar en accelererad omställning mot fossilfri energiproduktion globalt.

Ligna Energy
Alumni Company

LinkoCare är ett kunskapsintensivt bolag för utveckling och kommersialisering av biotekniskt framställda hornhinnor. Målet är återställa synen hos miljontals människor runt om i världen som lider av nedsatt syn eller är blinda på grund av skador på hornhinnan.

Alumni Company

Linkura erbjuder ett Livsstilsprogram med fokus på åtgärder. Med Linkuras Livsstilsprogram läggs pengarna där de verkligen gör nytta. Linkura är idag den enda aktören på marknaden som erbjuder en helhetslösning inom förebyggande hälsoarbete och livsstil som ett alternativ till traditionell företagshälsovård. LEAD-alumn 2014.

www.linkura.se
LEAD Company

Liopep är en rolig och social paustjänst för att minska långvarigt stillasittande och öka fysisk aktivitet. Med Liopep kan kontorsanställda spela spel med kroppen och ta regelbundna aktiva pauser som minskar sjukfrånvaro med 13%, förebygger arbetsskador och möjliggör återhämtning under arbetsdagen.

Liopep
Alumni Company

C-Safe™ Pocket Lock is the first step in our vision to make the world a little bit safer. Lumeo Technology has more products and services in the pipeline to give more security, power, and control to the consumers. There are moments in life where you feel helpless, and we at Lumeo Technology hope to reduce those moments.

Alumni Company

LunaMicro utvecklar nästa generations aktiva textilier för nästa revolution inom sportklädesindustrin. Vår mjuka och flexibla tygpump tar aktivt bort svett 10x snabbare än du genererar den.

LunaMicro
Alumni Company
Mabema logtyp

With camera technology and advanced image processing as a foundation, Mabema offers products within five different business areas; Robot Vision, Vision Inspection, Ammo, Nuclear and Wood. Mabema aim to help customers increase product quality and productivity while at the same time reducing costs of errors.

LEAD-alumn 2007

www.mabema.se
Alumni Company

Meqon Research

Meqon har utvecklat ett SDK (software development kit) för fysiksimulering till dataspelsindustrin. 2005 såldes Meqon till Ageia Technologies som numera är del av det NASDAQ- noterade NVIDIA. Meqons fysik används bland annat av 3D Realms (Duke Nukem Forever) och i spel som t.ex. Shade: Wrath of Angels.

www.nvidia.com
LEAD Company

MicroDri utvecklar en flexibel, kostnadseffektiv och miljövänlig mikrovågsbaserad lösning för storskalig virkestorkning som främjar en global accelererad övergång till fossilfri virkesproduktion.

MicroDri
Alumni Company

Millbyte (tidigare Geotelix) utvecklar och säljer transportlösningar baserade på en unik teknisk plattform och nytänkande kring samarbetsformer i transportkedjan.

https://millbyte.se/
Alumni Company

MIMSI Materials AB designar och tillverkar industriellt funktionella material för krävande användningsområden med hjälp av en egenutvecklad metod baserad på physical vapor deposition (PVD). Den patenterade metoden gör det möjligt att tillverka multikomponentmaterial på ett nytt sätt, i form av beläggningar och tunna filmer som har en kontrollerad atomordning, ner på nanometernivå.

www.mimsimaterials.com
Alumni Company

Minovi, som står för “mitt nya liv”, erbjuder en lösning med en produkt och en webbtjänst som mäter och synliggör alla former av fysisk aktivitet. Minovis lösning är individanpassad och oberoende av utövningsform, till skillnad från stegräknaren som idag oftast används i dessa sammanhang.

LEAD-alumn 2012

Alumni Company

Med ett användarvänligt projekthanteringssystem skapar MyGizmo en mer effektiv och lönsam vardag för bolag inom hantverksbranschen.

mygizmo.se
LEAD Company

n-Ink provides several dedicated n-type ink formulations which are compatible with existing solution-deposition processes for Printed Electronics, Internet of Things and Bioelectronics. The strong scientific background of the n-Ink team allows for inks that are tailored to the needs of the customer.

www.n-ink.com
LEAD Company

Nano Textile Solutions skapar nanotekniska lösningar för en hållbar och cirkulär textilindustri. Deras patentsökta nanoteknologibaserade lösning möjliggör smart adaptiv storleksanpassningsfunktion som gör det möjligt att ändra den laterala dimensionen av textilprodukter.

Nano Textile Solutions
Alumni Company

Narratives vision att ge alla ett äkta fotografiskt minne. Som en innovatör inom lifelogging utvecklar Narrative produkter och tekniker som ger användaren möjligheter att fånga och dela varje speciellt tillfälle i deras liv.

LEAD-alumn 2013

www.getnarrative.com
Alumni Company

NComVA (Norrköpings Communicative Visual Analytics) utvecklar avancerad dynamisk webbaserad visualisering för att analysera, kommunicera och presentera stora mängder statistikdata. NComVA samarbetar med bl.a. OECD, World Bank, SCB, SKL samt lokalt också Linköping och Norrköping kommun. 2013 förvärvades NComVA av QlikTech.

Bolaget blev LEAD-alumn 2013

www.ncomva.com
Alumni Company

Neo Technology utvecklar och säljer en revolutionerande typ av grafdatabas, Neo4j.

LEAD-alumn 2009

www.neo4j.com
LEAD Company

Neue Labs förändrar hur vi bygger uppkopplade IoT-produkter och skapar ett nytt ekosystem som möjliggör snabbare, billigare och smidigare utveckling av produktprototyper, samt utveckling och tillverkning av skräddarsydda smarta uppkopplade lösningar.

Neue Labs
New Member

NeuralDEEP.net

Alumni Company

Newton Nordic utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. NEWTON-systemet används för att livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang.

LEAD-Alumn 2014

newtonnordic.com/
Alumni Company

Nordic Energy Audit är ett uppstartsföretag med ursprung från Linköpings universitet, som är ett av världens ledande universitet inom hållbarhet och effektivare industriell energianvändning. Tid är pengar, vi sammanställer din insamlade data till en energikartläggnings-rapport.

Nordic Energy Audit
Alumni Company

Ocean Robotics International utvecklar produkter och tjänster för en internationell undervattensmarknad, med fokus på fjärrstyrd teknik. Våra lösningar hjälper till att flytta gränserna för utforskning under vatten genom avancerade moduler som effektiviserar våra kunders system.

LEAD-alumn 2014

www.ocean-robotics.com
Alumni Company

Oavsett om din produkt är en plattskärm, mobiltelefon, bärbar dator, högtalare eller någon annan typ av ljudenhet kombinerar Opalum Sound Technology ett djupt och klart ljud med designfrihet.

www.opalum.com
Alumni Company

OptiPlans affärsidé är att utveckla optimeringsprogramvara och relaterade tjänster, särskilt för effektivisering av logistik och service.

LEAD-alumn 2008

www.optiplan.se
New Member

PinPtr

LEAD Company

Polar Light Technologies fokuserar på att utveckla nästa generations nano- och mikro-LED-teknik. Deras utvecklingsteam finns i Linköping, men samarbetsnätverket sträcker sig över hela världen.

Polar Light Technologies
Alumni Company

Power Challenge är ledande när det gäller spelkonsol för flera spelare och förvaltning av sport spel över nätet. En snabbt växande gemenskap av användare spelar över 100 000 head-to-head spel på en dag mot sina vänner eller andra gemensamma spelare från hela världen.

www.powerchallenge.com
LEAD Company

PredictMe AB verkar inom biotech och utför DNA-metyleringsanalyser. Genom forskning sammanställer företaget en process och bioinformatiska analyser för precisionsdiagnostik som initialt kommer säljas till forskningsstudier men så småningom också till vården när relevanta certifieringar är på plats.

www.predictme.se
Alumni Company

Pro Guitar utvecklar innovativa mjukvaruapplikationer för att underlätta lärandet av gitarr samt motivera och engagera människor till mer musicerande i alla världens länder.

proguitar.com
Alumni Company

PU sensor som tagit fram en teknik för att objektivt bedöma risken att en patient drabbas av trycksår. Deras sensorteknik går ut på att mäta blodflödet i huden under belastning och bygger på forskning vid Linköpings universitet.

PU Sensor
LEAD Company

Noshörningsteknik för nötköttsproducenter! Digitaliserad tillsyn av betesdjur effektiviserar djurhållning och ökar djurvälfärd såväl på savannen som i svenska beteshagar. Qulinda erbjuder lantbrukare en väl beprövad plattform och kostnadseffektiv teknik som möjliggör detta. 

www.qulinda.com
LEAD Company

Radar Reticence develops advanced signal processing for vehicle radars. The company’s focus is on solving interference problems and thereby improving the performance and reliability of radar technology in cars. With a dedicated team, Radar Reticence strives to lead the industry by delivering cutting-edge solutions and shaping the next generation of automotive radar. The goal is to create a safer driving experience through technical competence and innovation.

LEAD Company

Renasens transform textile wastes into smart textiles with high value through a clean and energy efficient technology. We design tomorrow´s smart and clean textiles!

Renasens
Alumni Company

RespiHeart AB utvecklar ett nytt trådlöst system för mätning och övervakning av flera fysiologiska parametrar, vilka presenteras via en app och kan integreras med journalsystem i sjukvården. Här ingår bl a registrering av andningsfrekvens och andningsfunktion utan att störa andningsvägarna.

www.respiheart.com/
Alumni Company

ReTreck utvecklar en lösning för att omvandla hästgödsel, som idag utgör en belastning, till en värdefull tillgång som energikälla och som stallströ.

Alumni Company
Voyado-logo

Revide står bakom den egenutvecklade lojalitetsplattformen eClub. Vi hjälper våra kunder med enkel och träffsäker kundkommunikation, förbättrad insikt och grundlig uppföljning.

LEAD-alumn 2009

voyado.com
Alumni Company

At RumbleStrip, we believe that regardless of our size, we can challenge the way value is created in the heavy truck industry. Our patented technology enables roof deflectors to self-adjust, saving up to 3% in fuel costs. The solution rely on advanced algorithms for big data analytics to understand how the air flow passes the truck. We make use this information to control the deflector to its optimal position.

https://www.rumblestrip.tech
New Member

ScanTech

ScanTech is a combination of Augmented Reality and a laser projection solution for the construction industry. The product automizes, simplifies and documents the construction process, leading to efficiency and higher quality of work.

Alumni Company

SCHEMAGI erbjuder tjänster för automatisk schemaläggning inom vård och omsorg.  SCHEMAGIs tjänst förenar en verksamhets unika behov av bemanning och kompetens med medarbetarnas behov av inflytande över schemat, samtidigt som schemat uppfyller såväl generella som arbetsplatsspecifika regler.

LEAD-alumn 2013

www.schemagi.se
LEAD Company

Science4Families värdegrund bygger på att möjliggöra och påverka goda levnadsvanor till alla gravida och barn oberoende av socioekonomi och huvudspråk. Bolaget är ursprunget ur forskning framtagen vid Linköpings Universitet i samarbete med Region Östergötland.

science4families.se
Alumni Company

Sciss har utvecklat mjukvaran UniView, ett högkvalitativ visualiserings program designat för planetarier, museum och visualiseringsanläggningar som Hayden Planiteriet i New York. Detta mjukvaruprogram används för att underhålla och utbilda sin publik genom visualisering.

LEAD-alumn 2007

LEAD Company

SeaPattern möjliggör upplåsning av en stor förnybar energikälla gömd under havets yta – undervattensströmmar och bäckar som kan skördas med hjälp av nedsänkta vattenturbiner.

SeaPattern
Alumni Company

SenionLab is a specialist company that focuses on research and development in signal processing and sensor fusion for navigation and mapping. SenionLab introduces a revolutionary technology for indoor navigation that radically improves navigation capabilities where traditional GPS systems are not available. In 2021, Senion was sold to the American telecom giant Verizon.

 

LEAD alumni 2015.

www.senionlab.com
LEAD Company

Signostium offers a unique turn-key solution to digitalize stairwells in multi-tenant buildings saving money for real estate owners and a transformation to a more sustainable facility administration.

Alumni Company

Skira Handel är en oberoende och pristransparent handelsplats som gör det enklare att sälja och köpa svenskt spannmål. Den skapas i samarbete med Sveriges producenter och distributörer. Tillsammans förändrar vi spannmålsmarknaden – gård för gård. Som vi sår får vi skörda, men det som vi skördar kan vi äntligen Skira.

Skira
LEAD Company

Slekk develops concepts that have the potential to transform everyday fire safety. We will offer the next generation digital fire extinguishing system for residential and business environments. The idea is based on the fact that quick response is crucial in fire incidents. By activating small, inexpensive extinguishing systems before the fire brigade arrives, damage can be minimized and lives saved.

www.slekk.se
Alumni Company

Softube levererar mjukvara för musikproduktion som skapar digitala kopior av analogt ljud.

LEAD-alumn 2006

www.softube.com
New Member

SonicFlora

Alumni Company

SP Devices utvecklar och säljer signalbehandlande elektronik för digital efterbehandling av parallella A/D-omvandlande system till krets- och systemtillverkande företag. Med SP Devices teknik innebär ett avsevärt kliv för A/D-omvandlares prestanda och därigenom kan de flaskhalsar som dagens A/D-omvandlare ofta utgör elimineras.

LEAD-alumn 2007

www.spdevices.com
Alumni Company

Spotscale skapar 3D-modeller över byggnader och kvarter med hjälp av nya innovativa scanningsmetoder. Genom effektiva visualiseringslösningar skapas en mycket mer verklighetstrogen och naturlig modell över byggnader än vad som tidigare varit möjligt. Detta underlättar t.ex. stadsplanering och planering av ombyggnationer.

www.spotscale.com
Alumni Company

Vi gör galliumitridstrukturer för framtida högfrekvenskomponenter i militär radar, telekom samt rymdapplikationer.

www.swegan.se
LEAD Company

SWEPPE is a digital support for people working their way back to work after sick leave, and their employers. SWEPPE was developed at Linköping University and is based on research on chronic pain and the return-to-work process.

SWEPPE
LEAD Company

Synclair Vision develops the first generation of digital camera gimbals for drones. The company is founded by six students at Linköping University and is currently working alongside Visual Sweden, SSRS and Almi.

Synclair Vision
Alumni Company

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativ programvara för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). SyntheticMR har utvecklat SyMRI®, en programvara som effektiviserar MR-undersökningar genom att förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt producera kvantitativa data som ger läkaren ett objektivt beslutsunderlag.

LEAD-alumn 2011

www.syntheticmr.com
LEAD Company

Revolutionize your brand’s engagement with Tell AR—where digital signage meets augmented reality. At Tell AR, we blend cutting-edge AR technology with dynamic digital displays to create unforgettable advertising experiences. Our unique platform transforms traditional advertising spaces into interactive and immersive environments, captivating audiences and delivering memorable brand interactions. Based in Sweden, Tell AR is pioneering the future of outdoor digital advertising by integrating visual innovation with real-world spaces. Discover how our bespoke AR solutions can elevate your advertising strategy and connect with consumers in a whole new way.

Alumni Company

Termisk Systemteknik arbetar med infraröd (IR) baserade lösningar för detektion av energiförluster inom såväl industriella som miljömässiga tillämpningar.

LEAD-alumn 2010

www.termisksystemteknik.se
Alumni Company

UAS Technologies utvecklar produkter och system för obemannade flygande farkoster. Produkterna är programvaru-, hårdvaru- och mekanikbaserade. Exempel är obemannade flygande microfarkoster och autopilot hårdvara för autonoma system.

LEAD-alumn 2011

www.uastech.com
Alumni Company

VISIARC är en appstudio som designar och utvecklar kvalitetsappar för alla mobila plattformar.
LEAD-alumn 2011

www.visiarc.com
Alumni Company

VisualDreams utvecklar de bästa casual sportspelen för smartphones och tablets och har sedan tidigare släppt Slam Dunk Basketball, med imponerande 5 miljoner nedladdningar över alla platformar och appstores.

LEAD-alumn

LEAD Company

VOC Diagnostics AB is developing a method for early detection of ovarian cancer through a simple blood test. The method is based on VOC (Volatile Organic Compound) technology, so-called electronic nose and exhibits superior performance compared to existing solutions.

www.vocdiagnostics.com
Alumni Company

Voysys utvecklar en mjukvara för användning över offentliga 4G/LTE- och 5G-nätverk som gör det möjligt för människor att fjärrstyra autonoma robotar, maskiner eller fordon.

LEAD-alumn 2017

www.voysys.se
LEAD Company

Welcome to the next level of customer journey analytics. With WeFace, real-time data isn’t just a concept – it’s an actionable tool. Elevate your customer engagement and communication with immediate, data-driven actions.

www.weface.io
Alumni Company

Wematters vision är att  hyra ut professionell laser-och-pulverbaserad 3D-skrivare som gör det möjligt att producera produkter direkt vid skrivbordet. Genom att Wematter står för kunskap, service och installation kan kunden skapa, se och känna direkt på kontoret bara timmar efter att idén skapades. Wematter – gör skillnad i företag och materialiserar idéer.

LEAD-alumn 2017

 

www.wematter.se
Alumni Company

WIOTECH AB är ett utvecklingsföretag inom IoT (Internet of Things) som idag erbjuder ett komplett system för övervakning och styrning av inomhusklimat i byggnader såsom Kyrkor, Museer och liknande kulturbyggnader. Basen för detta, avknoppningsföretag från Campus Norrköping, är ett egenutvecklat trådlöst nätverk med gateway till internet och övervakning samt styrning via en molntjänst (www.culturebee.se).

LEAD-almun 2015

Alumni Company

Worldish utvecklar det digitala verktyget Helen som bryter språkbarriärer mellan patienter och personal inom sjukvården. Helen möjliggör en snabbare tillgång till vård för patienterna – och en bättre arbetssituation för vårdpersonalen.

worldish.se
Alumni Company

XMReality utvecklar generella lösningar och specifika tillämpningar där virtuella och verkliga världar mixas i olika grad och presenteras i en användares synfält, Mixed Reality.

www.xmreality.se
LEAD Company

XP Studio is a platform where users can create digital experiences, such as interactive apps and game-based marketing. An easy way to create digital campaigns that break through the noise, spark interest and generate leads.

www.xp.se
Alumni Company

Ökade krav på optimal design sätter press på ingenjörer att snabbt iterera kostnadseffektiva produkter. XperDi vill frigöra tid, genom automatisering och optimering, för att ge mer utrymme för kreativitet. Vårt mål är att utveckla konfiguratorer som minskar den manuella arbetet och därigenom hjälper till att ta tillvara på ingenjörens intuition.

www.xperdi.com