Theresia Arbring Sjöström, som är postdoktor i gruppen Organisk Bioelekronik vid Linköpings universitet, har under våren ägnat sig åt en något annorlunda aktivitet än vad hon är van vid. Hon har fått nya perspektiv och lärt känna en helt ny värld, som hon uttrycker det. Startup-världen. Genom LEADs affärsutvecklingsprogram BootUp har Theresia tagit ett kliv för att binda samman akademi med entreprenörskap.

Theresia kom i kontakt med LEAD genom sin Spinout Action Group på Laboratoriet för Organisk Elektronik, där hon fick veta att man som forskare kan få stöd av LEAD. Hon hade samma år tagit en doktorsexamen i tillämpad fysik och hade som en del av sitt doktorandarbete vidareutvecklat en bioelektronisk jonpump. Tekniken, som bygger på läkemedelsleverans genom jonbytarmembran, gör att små, laddade läkemedel kan levereras med hjälp av elektrisk styrning. Detta möjliggör leverans av läkemedel till precis rätt ställe i kroppen, med precis rätt timing. På så sätt ska man exempelvis kunna använda mycket potenta läkemedel utan att riskera att de sprids ut i hela kroppen och ger biverkningar, som piller eller injektioner gör.

Med hjälp av VFT-medel via LEAD påbörjades en marknad- och kundverifiering. Resultatet visade att det finns ett intresse och en nyfikenhet för innovationen, men att det krävdes ytterligare fördjupning i verifieringsarbetet. Nästa steg blev därför LEADs entreprenörskapsprogram Sommarmatchen där två studenter från Linköpings universitet fortsatte att utforska marknaden. Efter en grundlig överlämning stod det klart för Theresia att det nu var dags att ge detta en riktig chans.

– Jag hade känt en frustration under min doktorandtid att jag utvecklade saker som inte kom till användning. Vi utvecklade applikationer som våra kollegor faktiskt skulle använda, men vi hade väldigt svårt att mötas i behov och lösning. Jag insåg att jag behövde starta i behovet och tänka annorlunda. Det var precis detta BootUp kunde hjälpa mig med; att på ett strukturerat sätt utforska marknaden och det riktiga behovet.

Theresia förstod att i och med den tekniska komplexiteten i produkten, hade hon mycket att vinna på att själv investera tid och engagemang i marknadsverifieringen. Plötsligt var det dags; BootUp drog i gång. Det fanns fortfarande en liten frustration i henne. Det kändes som en enda stor gissningslek att förstå behovet. Hon ville ha bevis och data. Theresia lärde sig snabbt att det fanns välbeprövade verktyg och metoder för detta som hon fick möjlighet att ta del av, och öva på, hos LEAD. Genom BootUp-programmet fick hon utbildning i ämnen såsom marknadssegmentering, intervjuteknik och värdekedja, och som en röd tråd genom programmet fick hon öva på att pitcha sin innovation till intressenter och investerare. Det gav henne en grundläggande förståelse för affärsutveckling som hon nu tar med sig i sitt fortsatta verifieringsarbete efter BootUp.

– Med det nya tankesättet som BootUp gav mig känner jag att jag gör klokare val när jag planerar min forskning. Även som forskare behöver man prata med användaren, och fokusera på behovsdriven utveckling. Jag upplevde tidigare att forskning och entreprenörskap var två helt skilda världar. Nu har jag insett att de behöver varandra.

Theresia känner sig numera hemma i både akademin och startup-världen. Hon uppmanar andra forskare att fundera över vad de har för syn på entreprenörskap; vad det är som lockar och vad man har för fördomar. Att gå BootUp och lära sig mer om den resan betyder inte att man stänger dörren till forskarkarriären, det ger snarare nya perspektiv som gör att man blir en ännu bättre forskare, menar hon.

– Jag kommer att fortsätta forska parallellt med affärsutvecklingen. Det jag först trodde att jag uppoffrade har resulterat i att jag får så mycket mer tillbaka. Det finns inte längre en konflikt i mig, utan det känns ganska självklart att vara på båda sidor. Det behövs människor som befinner sig mellan de två världarna och fungerar som en brygga för att viktiga applikationer ska komma till nytta.