BootUp

BootUp är ett intensivt affärsutvecklingsprogram som avslutas med en Demoday där du har chansen att pitcha för investerare. Programmet pågår i tre månader och startar två gånger per år; i februari och i september. Tio till tolv startups väljs ut för att delta i programmet med målet att skapa en grund för problemlösningen och ta del av metoder och verktyg för att utveckla och kunna skala inom produktutveckling, sälj och marknad.

Programmet

Programmet innehåller föreläsningar och coachning, både individuellt och i grupp, samt professionell feedback när du arbetar med din tech-startup. Majoriteten av sessionerna i programmet hålls i grupp, men det finns även utrymme för individuellt arbete och feedback, normalt under torsdagseftermiddagar.

Förväntningen är inte att du ska bygga en skalbar affärsmodell på tre månader, men vi vill att du ska ha en solid grund för att du ska kunna bygga vidare. Det första steget är att validera din problemlösning, det vill säga att du har hittat ett kundproblem som är en verklig utmaning och att du har en relevant lösning för den tilltänkta kunden.

Målet med LEAD BootUp är att hjälpa dig skapa en grund för din problemlösning ur flera olika aspekter: affärsmässig, miljömässig och social, så att din idé kan förbättra världen och gynna din tillväxt. På LEAD är det viktigt att säkerställa hållbarhetsvärden för samhället, därför är det nödvändigt att arbeta med hur dina nya tekniker används och till vilket syfte, samt hur din innovation kan leverera hållbarhet i en digitaliserad värld.

Nästa omgång av BootUp startar i februari 2023.

Ansökningsperioden för vårens omgång är stängd. För att bli antagen till LEAD BootUp behöver du vara medlem.

Erbjudande och förväntning

LEAD BootUp passar för dig som:

 • Har identifierat ett tydligt problem du vill lösa.
 • Har en idé om lösningen och resurserna för att gå vidare.
 • Har ett team bestående av minst två personer, varav en har tid att fokusera på att utveckla idén.
 • Är medlem på LEAD. För att vi ska kunna arbeta med dig behöver du bli medlem. Medlemskapet ansöker du om i samband med BootUp.
Nordic Energy Audit kammade hem vinst i LEAD BootUp Meeting Challenge

Vad ingår i LEAD BootUp:

 • Seminarier och workshops inom olika områden, exempelvis varumärke, juridik, finansiering, försäljning med mera.
 • Kontinuerlig gruppcoachning och individuella återkopplingssessioner
 • Feedback och nätverksaktiviteter
 • Tillgång till konferensrum, skrivare, WiFi och gratis kaffe.

Vår ambition är att du under BootUp ska:

 • Validera kundens och användarens behov
 • Identifiera och verifiera den minsta levande produkten – Minimum Viable Product
 • Bli redo att gå vidare och bygga ditt bolag.
 • Skapa en grund och domänkunskap för att du ska kunna sälja in din idé.

Naturligtvis finns det några kriterier för att du ska kunna bli medlem:

 • Affärsidéns potential – Det måste finnas ett stort och viktigt problem att lösa som ger potential för hög tillväxt och skalbarhet, samt att det går att bygga ett bolag på en internationell marknad.
 • Eldsjäl – Det måste finnas en stark drivkraft hos dig som idébärare och entreprenör.

Tomas om BootUp

Hör LEADs affärscoach Tomas Larson berätta om BootUp-programmet.