Adly AB

Adly utvecklar en plattform för att genomföra skalbara kampanjer i samarbete med influencers på streamingtjänster som Facebook Gaming, YouTube och Twitch. Via plattformen kommer varumärken genomföra kampanjer med dynamiska annonser som förbättrar tittarupplevelsen för 720M konsumenter världen över.

Arboair

Arboair digitaliserar skogsbruket. De sammankopplar deep learning-baserade bildanalysalgoritmer och autonoma drönare för att skapa miljönytta och förutsättningar för precisionsskogsbruk.



ArgusEye

ArgusEye AB är ett biotech-företag som erbjuder sensorlösningar för realtidsdetektering av biologiska system och processer.





AuNano

AuNano is an innovative supplier of high-quality gold nanomaterials. We provide gold colloidal nanowire inks with tuneable size, length, and electrical properties. AuNano offers a technological solution suited for flexible and printed electronic applications such as transparent conducting electrodes, solar cells, LEDs, smart displays, and sensors.

Cellfion

Cellfion tillverkar och utvecklar biobaserade jonselektiva membran för elektrokemiska apparater. Deras membran är tillverkade av den mest förekommande biomassapolymeren på planeten, nanocellulosafibriller, härstammande från trä.

Celluminova

Celluminova är specialiserat på utveckling av nya verktyg för stamcellsforskning, inklusive cancer-stamceller. GlioStem är en första produkt av sitt slag, baserad på polymerteknik och definierar en ny generation av celltypmarkörer.

Curego

Curego arbetar för att förbättra förutsättningarna till god behandling hos personer som står på långvarig medicinering.


DANSiC

DANSiC kommersialiserar sensorsystem med gassensorer, elektronik och mjukvara för styrning av specifika gaser i komplexa miljöer som rumsatmosfär. DANSiC utvecklar även en metod för könssortering av nylagda ägg.

DAZOQ

DAZOQ erbjuder ett AI-drivet molnbaserat digitalt ledningssystem, ett verktyg för industriella chefer. Det hjälper branscher att förbättra effektiviteten genom att engagera olika nivåer av ledning och anställda.

Dermacut

Dermacut utvecklar innovativa sårvårdslösningar i nära samarbete med toppläkare och forskare globalt. Målet är att ge kliniker de nödvändiga verktygen för att säkerställa individuell behandling av högsta kvalitet oberoende av geografisk plats.

Devair

Devair utvecklar ett innovativt och uppkopplat ventilationssystem som möjliggör minskning av energiförbrukning, missljud och samtidigt säkerställer att ventilationskrav upprätthålls i våra bostäder.


E-Watercraft

E-Watercraft utvecklar och tillverkar världsunika och helt eldrivna, ultralätta samt säkrare vattenskotrar. Visionen är att skapa ett miljömässigt bättre alternativ för rekreation, persontransport, ekoturism och event på sjön, med samma inbyggda säkerhetslösningar som finns inom den moderna bil- och flygindustrin.

fairaidata_logo

Fair AI Data

To use AI for your business, you need large amounts of data - the right data. By detecting and correcting feature imbalances in your data, we ensure that the synthetic data you use is unbiased, represents edge-cases and promotes fairness in AI decision-making. 

Faut

Faut innovation utvecklar och kommersialiserar maskiner som automatiskt bygger och underhåller stängsel, och andra installationer, företrädesvis på jordbruksmark.


Finecell

Med FineCells teknik kan våra kunder göra sina produkter bättre och lättare att marknadsföra samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan.



FluoLink

FluoLink AB har som affärsidé att utveckla och marknadsföra produkter för användning vid tumöroperationer och biopsier i hjärnan.

GI Lift AB

GI Lift AB utvecklar och tillverkar lösningar för markoberoende lyft- och transportsystem som är mycket miljö- och kostnadseffektiva, initialt för skogsindustrin.



Grafren AB

We’re leveraging graphene’s unique properties to redefine the scope of materials technology with advanced functionality and performance on the nanoscale. We offer a unique approach to integrating graphene, a game-changing nanomaterial, into existing materials.

HalvNano

The goal of the company is to develop a novel sensor system for gases, volatile organic compounds, light and heat. The outstanding feature of this sensor system is the least amount of electrical energy which it consumes and at the same time senses changes in the physical environment.

Hemstöd

Hemstöd ökar livskvaliteten för äldre, deras anhöriga och pigga seniorer. Det gör vi genom att länka samman pigga seniorer som vill hjälpa äldre, med äldre och deras anhöriga som behöver extra stöd och sällskap i vardagen.

Iontronics

Iontronics develops devices and optimization tools for localized chemotherapeutics. A fine-tuned dose delivered at the right time and place, allows for a long-lasting precision therapy with minimized side effects. We are enhancing chemotherapeutic efficacy by targeting tumors, not patients.

Katla Aero

Katla Aero is a Swedish developer and manufacturer of high-performance eVTOL drones and aircraft for BVLOS applications. Our purpose is to increase peoples joy and well-beeing by accelerating the development of sustainable aviation. We realise this ambition by developing efficient and well-designed electric drones and aircraft.

KnowVille

KnowVille är en digital marknadsplats där konsumenter och varumärken har möjlighet att dela kunskap och användarupplevelser, samt både sälja och köpa produkter på ett mer genomtänkt och hållbart sätt.

Ligna Energy

Ligna Energy erbjuder en kostnadseffektiv och klimatvänlig lösning för storskalig energilagring som främjar en accelererad omställning mot fossilfri energiproduktion globalt.



LinXole AB

LinXole AB focuses on advanced materials that can be used in next-generation solar panels to convert sunlight into electricity. These solar panels possess unique advantages of tunable color and flexibility. Our materials can significantly extend the life of panels without compromising energy conversion efficiency. 

Liopep

Liopep är en rolig och social paustjänst för att minska långvarigt stillasittande och öka fysisk aktivitet. Med Liopep kan kontorsanställda spela spel med kroppen och ta regelbundna aktiva pauser som minskar sjukfrånvaro med 13%, förebygger arbetsskador och möjliggör återhämtning under arbetsdagen.

LunaMicro

LunaMicro utvecklar nästa generations aktiva textilier för nästa revolution inom sportklädesindustrin. Vår mjuka och flexibla tygpump tar aktivt bort svett 10x snabbare än du genererar den.



Lutra Interactive

Lutra Interactive is a visualization software company and game developer dedicated to interactive, educational and fun products focusing on ecology and sustainability. Our business idea is to enable a sustainable future by offering entertaining, informative and educational visualizations and computer games based on research and science. 

n-ink AB

n-Ink provides several dedicated n-type ink formulations which are compatible with existing solution-deposition processes for Printed Electronics, Internet of Things and Bioelectronics. The strong scientific background of the n-Ink team allows for inks that are tailored to the needs of the customer.

Nano Textile Solutions

Nano Textile Solutions skapar nanotekniska lösningar för en hållbar och cirkulär textilindustri. Deras patentsökta nanoteknologibaserade lösning möjliggör smart adaptiv storleksanpassningsfunktion som gör det möjligt att ändra den laterala dimensionen av textilprodukter.


Neue Labs

Neue Labs förändrar hur vi bygger uppkopplade IoT-produkter och skapar ett nytt ekosystem som möjliggör snabbare, billigare och smidigare utveckling av produktprototyper, samt utveckling och tillverkning av skräddarsydda smarta uppkopplade lösningar.


PAMP Nordic Systems

PAMP utvecklar en ny metod för att skapa metalliska Near Net Shape råämnen för tillverkningsindustrin. Idag skär man i genomsnitt bort 80% av ett råämne för att skapa en komponent. Vi vill sänka den andelen till endast ett par procent.


PAMX

PAMX är en automatiserad investeringstjänst. Genom att kombinera indexfonder med en unik portföljkonstruktionsmetod som balanserar risker över ekonomiska miljöer, strävar PAMX efter att generera en betydligt högre riskjusterad avkastning än konkurrerande automatiserade tjänster.

Piezotex

Piezotex developing wearable piezoelectric generator for harvesting energy from body motion to recharge personal electronics including smart sensors and mobile phone anywhere anytime. The generator is made of nanofiber mat that can generate electricity from any kind of vibration.

Polar Light Technologies

Polar Light Technologies fokuserar på att utveckla nästa generations mikro-LED-teknik. Deras utvecklingsteam finns i Linköping, men samarbetsnätverket sträcker sig över hela världen.



PredictMe AB

PredictMe AB verkar inom biotech och utför DNA-metyleringsanalyser. Genom forskning sammanställer företaget en process och bioinformatiska analyser för precisionsdiagnostik som initialt kommer säljas till forskningsstudier men så småningom också till vården när relevanta certifieringar är på plats.

Qulinda AB

Noshörningsteknik för nötköttsproducenter! Digitaliserad tillsyn av betesdjur effektiviserar djurhållning och ökar djurvälfärd såväl på savannen som i svenska beteshagar. Qulinda erbjuder lantbrukare en väl beprövad plattform och kostnadseffektiv teknik som möjliggör detta. 

Renasens

Renasens transform textile wastes into smart textiles with high value through a clean and energy efficient technology. We design tomorrow´s smart and clean textiles!





Retinello

Retinello is transforming education with an AI-driven learning platform. We empower students to create personalized learning content instantly, fostering organic growth through interactive chats. With a freemium model, we offer both free access and premium AI-generated content, making education more accessible and engaging for all students.

Rove Technologies

Rove Technologies erbjuder simuleringskonsultation och licensiering av en FEM-modell som visar och simulerar hur ljud uppfattas genom skallbenet.





SeaPattern

SeaPattern möjliggör upplåsning av en stor förnybar energikälla gömd under havets yta – undervattensströmmar och bäckar som kan skördas med hjälp av nedsänkta vattenturbiner.

SenThin

SenThin develops thin and flexible temperature sensors with ultra-high sensitivity using printed technology. Our sensors are applicable in various areas, and our team of researchers are dedicated to develop safe methods to provide accurate data.


Signostium

Signostium offers a unique turn-key solution to digitalize stairwells in multi-tenant buildings saving money for real estate owners and a transformation to a more sustainable facility administration.

Slekk

Slekk utvecklar koncept som har potential att transformera den vardagliga brandsäkerheten. Vi kommer erbjuda nästa generations digitala brandsläckningssystem till bostads- och företagsmiljöer. Idén grundar sig på att snabb respons är avgörande vid brandincidenter. Genom att små, billiga släcksystem aktiveras innan brandkåren anländer, kan skador minimeras och liv räddas.

Sparsit

We provide a reliable, effective, and green solution for efficiently capturing, storing, and processing multimodal and multidimensional data with a small memory footprint and fast local access to memory on demand.

SUND sound medical decision

Baserat på 20 års forskning har vi utvecklat en världsunik digital tvilling-teknologi: person-specifika och fysiologiskt baserade modeller för individer. En tvilling kan följa en person genom livet, från undervisning till underhållning, och från friskvård till sjukvård.

Synclair Vision (AB)

Synclair Vision develops the first generation of digital camera gimbals for drones. The company is founded by six students at Linköping University and is currently working alongside Visual Sweden, SSRS and Almi.

Theralia

Theralia develops targeted therapeutics for the treatment of infectious diseases and cancers. We offer an alternative solution for untreatable infections caused by drug-resistant microbes and high toxicity of anti-cancer drugs by targeting strong molecules to the pathogen or the tumor.

VOC Diagnostics AB

VOC Diagnostics AB utvecklar en metod för tidig detektering av äggstockscancer genom ett enkelt blodprov. Metoden bygger på VOC (Volatile Organic Compound)-teknik, s.k. elektronisk näsa och uppvisar överlägsen prestanda jömfört med existerande lösningar.

Ventify

Ventify vill underlätta livet för dig som har stomi och ge dig kontroll över ditt liv. Deras produkt gör att gasfylld stomipåse – ballooning – enkelt kan ventileras med full kontroll

WAYA of Sweden

Vi vill skapa ett globalt hållbart sport & livsstils klädvarumärke för kvinnan som kommit längre in i livet. Ett sortiment anpassat för just hennes behov av andra typer av plagg och siluetter & bygga en community som upplyser, inspirerar, involverar och skapar tillhörighet.

WeFace

Welcome to the next level of customer journey analytics. With WeFace, real-time data isn’t just a concept - it’s an actionable tool. Elevate your customer engagement and communication with immediate, data-driven actions.

XP Studio

XP Studio är en plattform där användare kan skapa digitala upplevelser, som interaktiva appar och spelbaserad marknadsföring. Ett enkelt och sätt att skapa digitala kampanjer som bryter genom bruset, väcker intresse och genererat leads.

Nya bolag

Allaiter Textile AB

Byggmaterial av återvunnen plast

CatalyzO2

Hydrogen storage (Organic H2)

I-Safety

Kalmia AB

NeuralDEEP.net

NormLiv AB

PinPtr

Redapes AB

Settler Technology AB

SmartPallet Solution

Sweatbox

SWEdigS

VentMee