LEADs entreprenörskapsprogram Sommarmatchen hjälper till att utveckla idéer sprungna ur forskningen vid Linköpings universitet till marknadsanpassade produkter och tjänster. Temperatursensorn SensEats var ett av projekten som deltog i Sommarmatchen 2021, där två studenter fick som uppgift att identifiera och utvärdera möjliga användningsområden för idén.

SensEats är en ny typ av känslig och billig temperatursensor, tillverkad genom tryckt elektronik. Den möjliggör en kostnadseffektiv metod för att mäta små temperaturändringar och är uppbyggd av miljövänliga material. Under Sommarmatchen fick två studenter uppgiften att utföra marknadsverifiering av SensEats, vilket innebar att försöka hitta potentiella användningsområden och kundsegment.

”Ett av våra forskningsprojekt hade resulterat i en ny typ av temperatursensor med lovande prestanda. Vi ville veta på vilka sätt sensorn skulle kunna göra nytta utanför vår egen forskning och om det kunde finnas kommersiella möjligheter att bygga vidare på”, säger Magnus Jonsson, Professor på Linköpings universitet och ledande i SensEats-projektet.

Under fem veckor under sommaren arbetade studenterna intensivt med att utvärdera möjliga användningsområden och affärsmöjligheter. De skapade en handlingsplan med olika steg och strukturerade arbetet med stöd av LEADs erfarna affärscoacher. Efter att ha fått en fullständig förståelse för produkten och utbildning av LEAD inom användbara metoder och verktyg påbörjades arbetet med att kontakta och intervjua potentiella kunder för att förstå vilket behov produkten kan fylla.

”Studenterna gjorde ett fantastiskt jobb med att på kort tid identifiera och utvärdera möjliga användningsområden och affärsmöjligheter, inte minst genom diskussioner med många olika möjliga intressenter”, säger Magnus Jonsson.

Potentiella användningsområden analyserades, kategoriserades och prioriterades, och resultatet med rekommendationer för fortsätt arbete samanställdes i en rapport som levererades till forskarteamet, tillsammans med en utförlig lista av alla intressenter som hade kontaktas.

Utöver marknadsverifiering arbetade studenterna parallellt med en prototyp som skulle kunna demonstreras för eventuella investerare och kunder. Fem veckors intensivt arbete avslutades med en presentation där studenterna fick möjlighet att sammanfatta sina resultat och rekommendationer för forskare och andra studenter.

”Sommarmatchen gav mycket intressanta resultat som vi nu jobbar vidare med för att ta SensEats till nästa steg. Det var roligt och lärorikt att jobba med drivna och talangfulla studenter inom Sommarmatchen, som jag varmt kan rekommendera till andra forskare.”

Marknadsverifieringen fortsätter nu hos SensEats, bland annat med hjälp av LEADs traineer genom LEADs andra entreprenörskapsprogram Entrepreneurs in Residence.