Tech-bolaget Skira har nyligen avslutat sin tid på LEAD, och sällar sig nu till skaran av alumner på väg mot en ljus framtid. Med sin digitala handelsplats för spannmål har de utvecklat marknaden, och fortsätter använda sin innovation till att förenkla för både säljare och köpare.

Skira kombinerar lantbruk med teknik, med målet att förbättra för både säljare och köpare. De har utvecklat en handelsplats för spannmål, där de erbjuder en transparens som tidigare har saknats på marknaden. Responsen har hittills varit positiv, och verksamheten fortsätter att utvecklas.

– Vår bolagsresa började med ett konstaterande om att spannmålsmarknaden inte fungerade optimalt och att den bland annat saknade transparens. Skiras handelsplats är en lösning på det problemet, säger Niklas Wallsargård, medgrundare och VD på Skira.

Coachningen gav viktiga kunskaper

Historien om Skira började 2016, när Joel Glemne och Niklas Wallsargård bildade bolaget. Med en studiebakgrund inom Teknisk fysik samt personliga kontakter med det svenska lantbruket, ville de båda arbeta för att öka insynen på marknaden. Under de första åren Skira var på LEAD, minns de särskilt affärscoachningen och de riktade punktinsatserna. Dessa komponenter var viktiga delar i arbetet att styra det unga bolaget i rätt riktning.

Niklas nämner nyttan av att ta del av viktiga arbetserfarenheter genom den kontinuerliga coachningen, och de många möjligheterna till nätverkande. Trots att en stor del av Skiras arbete gjordes på distans, med ett team som satt på olika delar i Sverige, gav tiden på LEAD många kunskaper utifrån den verksamhet som fanns runtomkring bolaget.

– I början av vår bolagshistoria hade vi kontakt med LiU Innovation, och slussades sedan in på LEAD av affärscoachen Gunilla Åberg. LEAD har stöttat med kunskap och kompetens som vi har saknat, som till exempel säljutbildningar och nätverkande med företag och kunder. Utöver det har coachningen hjälpt oss identifiera potentiella svårigheter och misstag, så att vi har kunnat undvika dem.

Från idé till blomstrande verksamhet

Skiras första produkt var en app, där spannmålspriser upplagda av lantbrukare skapade ett index att använda under egna förhandlingar. Många lantbrukare ville vara med i detta index för att få en bättre överblick av utbudet, och bolaget har med åren utvecklats till den handelsplats de är idag. Hos Skira kan bönder sälja och köpa spannmål utan mellanhänder, och det finns många aktörer att välja på.

Bolaget har haft en snabb utveckling. Från att ha börjat som en observation och problemställning, är de idag ett team med 8 heltidsanställda medarbetare. Målet är att fortsätta växa.

– Företaget utvecklas hela tiden, och går nu över vår budget. Utöver att skala upp utreder vi nya marknader, både i Sverige och utomlands.

Skira är nu några år gammalt och de kan se tillbaka på en imponerande utveckling. Vi på LEAD ser fram emot att fortsätta följa deras fortsatta bolagsresa. Till innovatörer i början av sin resa har Niklas Wallsargård flera tips och råd.

– Ta hjälp av folk med erfarenhet på de områden du saknar, och fokusera på det du är bäst på. Fundera inte för länge på idén, kom igång och testa den direkt!

Läs om fler LEAD-alumner här >>