Nyligen avslutades vårens BootUp-program, som var en inspirerande resa fylld av energi, innovativa projekt och en stark gemenskap. En grupp på elva personer deltog i affärsutvecklingsprogrammet, med projekt inom områden som syntetisk data, artificiell intelligens och medtech. Efter tre intensiva månader avslutades programmet med DemoDay – ett pitchevent där deltagarna fick presentera sina idéer för LEADs affärsängelnätverk och ta emot värdefull feedback.

BootUp är mer än bara ett utbildningsprogram. Det är en dynamisk miljö där deltagarna får ett sammanhang med andra entreprenörer, delar erfarenheter och insikter och får ovärderlig feedback från LEADs affärscoacher.

Under BootUp-programmet ligger det största fokuset på marknadsverifiering. Deltagarna har visat stort engagemang och mod genom att ta sig ut ur sina komfortzoner och prata med marknadsexperter och potentiella kunder för att förstå behovet av sina lösningar. Arbetet med marknadsverifiering har varvats med teori och workshops inom viktiga ämnen kopplade till startup-resan, där våra affärscoacher har använt sin spetskompetens inom respektive område.

Att lära sig kommunicera sin affärsidé är en viktig del av startupresan. Därför får deltagarna skapa, träna på, och utveckla sina investeringspitchar. Under våren hölls pitchträningar och feedback sessions som mynnade ut till en urvalsprocess. De deltagare som utvecklat sina pitchar enligt LEADs krav fick pitcha på DemoDay. På DemoDay bjuder vi in LEADs nätverk av investerare som återkopplar med värdefull feedback.

Två av vårens deltagare är Hans Birkedal och Ericka Johnson, båda två från Linköpings universitet. Ericka från forskningen och Hans är studerande. Hans driver bolaget ReXcel Technologies som hjälper människor ur datorspelsberoende. Ericka är forskare och driver bolaget Fair AI Data som ska tillhandahålla verktyg som hjälper människor att förstå den intersektionella tillförlitligheten hos sin syntetiska data.

Hans Birkedal deltog i BootUp vid sidan av studierna

Hans Birkedal och Kendal Fritzell, båda studenter vid Linköpings universitet, driver tillsammans ReXcel Technologies. Företaget grundades som en reaktion på de alarmerande siffrorna över datorspelsberoende globalt. ReXcel Technologies utvecklar en webbapplikation där användare genomgår en screening för att därefter kopplas ihop med en läkare för att få en diagnos och hjälp.

Hans fick veta om LEAD genom TEAM-dagarna, I-sektionen och Civilekonomernas arbetsmarknadsmässa, i september 2023. Hans ansökte om ett LEAD-medlemskap och blev på så sätt antagen till BootUp. Medan Kendal är på utbytesår i Japan har Hans deltagit på LEADs BootUp-program.

Hans Birkedal

”Små företag kan inte göra allting själva, så bara att få kunskapen om var man kan få hjälp har varit extremt stort och givande för oss,” berättar Hans om BootUp. Han har fått ny förståelse för hur man i ett startup kan få hjälp. Denna kunskap skapar en nätverkseffekt som är ovärderlig för små företag. ”Om ett visst problem uppstår, vet vi exakt vem vi ska vända oss till, och det känns naturligt att göra så eftersom alla i stödsystemet hjälper varandra. För oss har BootUp varit mycket värdefullt kring den aspekten”.

Små företag kan inte göra allting själva, så bara att få kunskapen om var man kan få hjälp har varit extremt stort och givande för oss.

Hans var en av de utvalda till att pitcha på DemoDay. ”Det var pirrigt och utmanande, men också kul. Jag tar med mig mycket av det investerarna sa, vilket också är saker som dykt upp under hela resan. Jag fick en stämpel på att det vi har diskuterat, det vi har tänkt och tagit action på, det är rätt saker. Det är saker som investerare också bryr sig om. Det stängde cirkeln på något sätt,” avslutar Hans.

Ericka Johnson kommersialiserar sin forskning

Ericka Johnson, forskare vid Linköpings universitet, hade initialt inga planer på att kommersialisera sin forskning. Ericka har en bakgrund i teknik- och vetenskapsstudier, med en sociologisk analys av samhället. Hon berör punkten där teknik och samhälle möts. Idag är hon professor vid LiU inom genus och samhälle och arbetar intensivt med att utveckla sitt företag.

Erickas resa mot kommersialisering började för ungefär två år sedan och idag driver hon bolaget Fair AI Data vars mål är att erbjuda verktyg som hjälper människor att förstå den intersektionella tillförlitligheten hos deras syntetiska data.

Ericka Johnson

Det var genom stöd och vägledning från LiU Innovation som hon började se potentialen i att nå ut med sina forskningsresultat på nya sätt. Ericka riktar en hyllning till Karin Ackerholm från LiU Innovation som pratade med Ericka och hennes kollegor om hur de kunde ha en mer innovativ approach till sin forskning. Istället för att bara publicera forskningsrapporter, kunde de nå ut via pop-up-utställningar och andra kreativa medier.

Initialt var det en utmaning för Ericka och hennes kollegor att tänka utanför ramarna för traditionell akademisk publicering. ”Vi är ju forskare,” säger Ericka. Men med stöd från LiU Innovation bildandes tillslut Fair AI Data år 2023.

Som ett naturligt nästa steg blev Ericka, med Fair AI Data, slussad till LEAD. Genom BootUp har Ericka fått praktiska verktyg för att driva sitt startup. Processen har varit både lärorik och hjälpsam, särskilt genom att ständigt testa och förklara sin idé. ”Som forskare vill jag alltid problematisera, men med hjälp av BootUp har jag insett vikten av att kunna beskriva min forskning från en investerares perspektiv,” säger Ericka.

Erickas resa är en inspirationskälla för andra forskare som funderar på andra sätt att nå ut än att publicera rapporter. Därför uppmuntrar hon att vara öppen för att lära sig mer om kommersialisering av forskningsresultat. ”Vi forskare har en tendens att tro att vi kan allt, men det finns en helt ny värld vi behöver lära oss,” säger Ericka med glimten i ögat. LiU Innovation fungerar som en katalysator för denna transformation, och Ericka Johnson är ett lysande exempel på dess potential.

Vi forskare har en tendens att tro att vi kan allt, men det finns en helt ny värld vi behöver lära oss.

BootUp är för dig med en innovativ affärsidé

BootUp är ovärderligt, inte bara för akademin utan även för näringslivet. Vem som helst kan ansöka om deltagande i BootUp, så länge du uppfyller våra krav. Genom stöd, nätverkande och verktyg för självledarskap får deltagarna den hjälp och det självförtroende som behövs för att förverkliga sina idéer.

Ansökan till höstens BootUp är öppen

Cirkel orange

Har du en innovativ affärsidé inom tech som du vill ta till nästa nivå? BootUp är ett kondenserat affärsutvecklingsprogram designat för att lyfta din startup och förvandla dina visioner till verklighet. Tidigare deltagare har fått tillgång till omfattade resurser och stöd från LEAD, och nu kan det vara din tur att dra nytta av denna unika möjlighet.

Under programmets tre månader kommer du att fördjupa dig i viktiga ämnen som marknadsverifiering, hållbara affärsmodeller och presentationsteknik. Genom workshops och seminarier får du den kunskap och de verktyg som behövs för att validera och utveckla din affärsidé. Samtidigt får du nätverka och lära av andra entreprenörer som befinner sig på samma resa. Den gemensamma erfarenheten skapar en ovärderlig gemenskap där ni kan utbyta idéer, diskutera utmaningar och inspireras av varandras framsteg.

BootUp fokuserar starkt på entreprenören, både vid urvalet av deltagare och i programmets utformning. Vi vet att ambition, stark vilja och drivkraft är avgörande för att våga testa och förfina sina hypoteser.

För att delta i programmet krävs det att lösningen är tekniskt genomförbar, vilket bevisas genom en proof-of-concept. Det måste också finnas en tydlig hypotes om vilket kundbehov eller problem som lösningen adresserar och för vilken marknad den är avsedd. Deltagaren måste ha rätt att kommersialisera lösningen utan legala hinder och även ha den tid som krävs för att engagera sig fullt ut i programmet.

Under BootUp får deltagarna verktyg och metoder för att affärsmässigt verifiera sina idéer, en djupare förståelse för vad som krävs för att lyckas som entreprenör och det lilla extra självförtroendet att våga ta steget.

Datum för BootUp hösten 2024: