LEAD-alumnen tillika Life science bolaget Celluminova som specialiserar sig på identifiering av cancerstamceller, meddelar att Europeiska Kommissionen beviljat deras patenterade substans p-HTMI särläkemedelsstatus.

Substansen p-HTMI är det första i sitt slag och är utformad för att möjliggöra fluorescerande detektion av cancerstamceller under kirurgiska ingrepp av patienter med elakartade hjärntumörer, inklusive den mest aggressiva formen glioblastom. Genom att noggrant identifiera och ta bort dessa kritiska celler, förväntas p-HTMI kunna bromsa sjukdomsutvecklingen och därmed förbättra överlevnadstiden för patienterna.

Med särläkemedelsstatusen får Celluminova betydande fördelar, inklusive tio års marknadsexklusivitet i EU vid godkännande, möjligheter till subventioner, och rådgivning från EU under läkemedlets utvecklingsfas. Shirin Ilkhanizadeh, PhD, medgrundare och VD för Celluminova, förklarar, Denna status underlättar vår väg till marknadsgodkännande och möjliggör för oss att snabbare nå fram till de patienter som behöver vår hjälp.

Idag innefattar behandlingen av glioblastom kirurgi, efterföljt av strålning och cellgifter. Trots denna behandling dör hälften av patienterna inom cirka 15 månader efter diagnos. Forskningen stödjer att denna dystra prognos till stor del beror på cancerstamcellernas förmåga att undkomma befintliga behandlingar och därmed ge upphov till återfall.

I Sverige diagnostiseras ungefär 400 patienter per år med glioblastom medan antalet i Europa uppgår till 15 000 och i USA till 13 000 patienter. p-HTMI befinner sig i prekliniskt stadie och förväntas nå första kliniska studie i människa under 2026.