En av årets mottagare av ÅForsk Entreprenörsstipendium är LEAD-bolaget Solar Bora, som tillhandahåller el där det inte finns något elnät. De arbetar för att förenkla vardagen på främst den afrikanska landsbygden, genom solcellsenergi lagrad i miljövänliga batterier.

Sedan 2015 delar stiftelsen ÅForsk ut Åforsk Entreprenörsstipendium, i samarbete med den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks – SISP. Syftet är att bidra till ett ökat intresse för entreprenörskap, och stötta entreprenörer i arbetet med att förverkliga sin affärsidé. Tio bolag är aktuella för stipendiet, och tar nu emot 200 000 kronor vardera.

En av årets tio stipendiater är Solar Bora, som ger användare tillgång till el även där det inte finns något elnät. Deras produkt består av el genererad av pålitlig solcellsenergi, lagrad i miljövänliga batterier. Teknologin ger en smidig tillgång till elektricitet, på platser där detta tidigare har varit svåröverkomligt.

– ÅForsk stödjer Sveriges innovativa entreprenörer i och med detta stipendium, det tycker jag är fantastiskt! Tillvaron som entreprenör är sällan helt lätt, så både det ekonomiska stödet och erkännandet att man gör något bra är fint. Det känns roligt och ärofyllt att få stipendiet, säger Linnea Bergman, VD på Solar Bora.

I nuläget arbetar bolaget mot marknaderna Kenya och Mali, för att erbjuda sin produkt för små och stora behov. Tekniken är tillgänglig för hemmabruk, men även för användning på skolor, sjukhus och mindre industrier. Under 2020 kommer Solar Bora satsa på en marknadsintroduktion i Kenya, och på att bygga vidare sina partnerskap med lokala aktörer.

– Vi har arbetat hårt med teknikutvecklingen, och fortsätter med det framöver. Bidraget från ÅForsk Entreprenörsstipendium kommer också användas till att bygga ett stabilt team inom Solar Bora och med våra partners på plats. Stipendiet ger oss både lite mer uthållighet och möjlighet att öka takten, säger Linnea Bergman.