SCHEMAGI, som erbjuder tjänster för automatisk schemaläggning inom vård och omsorg nyanställer Åsa Svennson som Tekniskt Kundansvarig med främsta uppgift att göra schemaleveranser till deras kunder.

 

Åsa har tidigare varit involverad i forskningsprojektet som ligger till grund för Schemagi men hon kommer senast från en tjänst som projektledare inom offentliga affärer på Menigo där hon koordinerat anbudsläggning för offentliga kunder. Detta tillskott gör att Schemagi snabbare kan ta hand om de kunder som är intresserade av att outsourca sin schemaläggning.

Från den 1:e december öppnar Schemagi ett filialkontor i Karolinska Institutets Science Park, Stockholm. Deras förhoppning är att närheten till de vårdenheter och kliniker i Stockholmsregionen som de i nuläget har en dialog med skall underlättas.