LEAD-alumnen PU sensor tar in drygt 10 miljoner kronor i nytt kapital och fortsätter sin satsning för att minska antalet trycksår och spara pengar i vården. Genom sin patenterade sensorprodukt kan man avgöra vem som riskerar att få trycksår, innan de har uppstått. Därmed kan vårdens resurser användas bättre, samtidigt som kostnader och personligt lidande minskar. 

Det Linköpingsbaserade medtechbolaget PU sensor har under fem år utvecklat en forskningsbaserad och patenterad sensorprodukt som utvärderar mikrocirkulationen i huden och som objektivt kan avgöra vem som riskerar att få trycksår redan innan de har uppstått.

– Trycksår är en vårdskada som orsakar stort lidande och enorma kostnader över hela världen. Trycksårsrelaterad vård kostar årligen flera miljarder bara i Sverige och människor i alla åldrar drabbas, säger Johannes Walfridsson, vd för PU sensor.

Sedan 2021 finns PU sensor i vården i Sverige, Finland, Tyskland och Hong Kong. Svanberg & Co Invest, Mattias Weinhandl och Maria Rankka är några av ägarna, och i den nya investeringsrundan deltar såväl befintliga som nya investerare.

– PU sensor kan hjälpa sjuk- och äldrevård att sätta in förebyggande åtgärder mot trycksår med precision istället för att som idag mest gissa. Marknaden är mycket stor och bolaget har rätt entreprenöriellt driv så jag är glad att kunna bidra genom att investera, säger Maria Rankka, medgrundare till ABC Labs och Cellcolabs samt investerare i health tech-bolag.

Produkten bygger på att blodflödet i huden mäts med hjälp av optiska sensorer. Individer med ett svagt blodflöde löper större risk att få trycksår och med hjälp av PU sensors produkt kan därför förebyggande åtgärder sättas in där de bäst behövs. Johanna Palmér, ordförande i PU sensor, är övertygad om att PU sensor har en viktig roll i att förbättra förutsättningar för både patienter och medarbetare inom sjukvård och äldrevård.

– Att vi nu stärker kassan gör att vi snabbare kan nå fler i nya länder och minska lidandet för fler, säger hon.