David Frykerås, VD på Againity, (t.v.) och Stefan Jacobsson, VD på Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, (t.h.) ser fram emot att öka andelen förnybar elproduktion i Sverige.Med en ORC-turbin från Norrköpingsbolaget Againity kommer biobränsle från lokala skogar att omvandlas till grön el på Örkelljunga Fjärrvärmeverk. Turbinens kapacitet på 250 kW el motsvarar snittbehovet hos 440 villor eller effekten från 18 000 m2 solceller, med den viktiga skillnaden att turbinen producerar som mest el på vintern när efterfrågan och spotpriset är som högst. Klimatbesparingen motsvarar över 1000 ton koldioxidekvivalenter per år vid ersättning av europeisk marginalel.

”Vi är glada dels för att kunna göra en ekonomiskt god investering, dels för de miljömässiga vinningarna och inte minst för att få vara med och leda utvecklingen framåt”, säger Stefan Jacobsson, VD på Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB. ”Ägarna, styrelsen och företagsledningen står alla enade bakom investeringsbeslutet.”

Örkelljunga Fjärrvärmeverk har idag två flispannor på 7 respektive 3,5 MW som tillsammans producerar ca 35 GWh värme per år. ORC-turbinen kommer installeras under hösten 2018 och blir Againitys sjunde installation i Sverige.

”Vi är glada för att ha fått förtroendet att leverera en 250 kW ORC till Örkelljunga Fjärrvärmeverk”, säger David Frykerås, vd på Againity AB. ”Det är roligt att se att det är fler som går vidare med ORC-teknik efter att vi nu har ett antal maskiner i drift som visat på hög tillgänglighet och stabil produktion.”

Tekniken grundar sig i den så kallade organiska Rankine-cykeln (ORC) vilken möjliggör att lågtempererade värmeflöden, i det här fallet 130-gradigt hetvatten, kan användas för att utvinna elektricitet. Den mycket enkla installationen utgörs av två rördragningar till pannkretsen, två rördragningar till fjärrvärmereturen och en elkabel.

Med drygt 400 fjärrvärmenät i Sverige som saknar elproduktion så finns det mycket kvar att göra för Againity. Under juni installeras ännu en ORC-turbin i Katrineholm och efter sommaren en i Hörby. Tack vare minimalt underhåll och den låga tillverkningskostnaden för Againitys patentsökta turbin blir lönsamheten i installationen god trots de låga elpriserna på marknaden. Att det finns miljömässiga vinster med Againitys lösning bekräftas av utmärkelsen ”Årets Climate Solver 2018” som bolaget tilldelades av Världsnaturfonden WWF tidigare i veckan.

 

Läs mer på Bioenergi international >>