LEAD-alumnen Optiplan fortsätter att optimera skolskjutsverksamheten i Sveriges kommuner. Våren 2014 tog Optiplan tillsammans med Färgelanda kommun fram ett förfrågningsunderlag inför kommande skolskjutsupphandling. Vinnande anbud innebär en besparing på 37 procent för Färgelanda.

Ett resultat som överträffar den tidigare estimerade besparingspotentialen på 20 procent. Den nya skolskjutsen ska implementeras under våren 2015 och driftsättas till skolstart hösten 2015.

”Vi på Optiplan är glada över förtroendet att bistå Färgelanda kommun i arbetet med att optimera fram trafikupplägg och upphandla fordonskapacitet i kommunens skolskjuts. Färgelanda kommun är nu den sjätte kommunen där vi lyckats minska kostnaden för skolskjutsen med minst 20 %,” säger Maud Waltersson, vd för Optiplan.

Besparingspotentialen räknades fram i optimeringsmjukvaran Optimized OperationTM som är utvecklad av Optiplan. Företaget har under 9 år genom sitt system hjälpt flera kommuner i landet att effektivisera sina skolskjutssystem. Bland företagets kunder finns Linköpings kommun, Norrtälje kommun och Melleruds kommun.

Redan under hösten 2012 utförde Optiplan flertalet simuleringar åt Färgelanda. Resultatet av simuleringarna användes som beslutsunderlag för kommunens kommande förändringar inom skolskjutsorganisationen. I arbetet har berörda intressenter i Färgelanda kommun haft möjlighet att titta på resultatet av simuleringar och optimering i Optiplan ElevresorTM som är en e-tjänst för handläggning, planering och administration av skolskjuts. Den nu genomförda upphandlingen innebär även att man kan få samma eller bättre effektivitet trots att man går ner till 8 fordon i stället för 12 som det tidigare var.

Upphandlingsprocessen har också inkluderat utvecklande av Färgelanda kommuns skallkrav, som sätter standarden för skolskjutsen. I Färgelanda är skallkraven bland annat inriktade på att öka säkerheten för eleverna inom skolskjutsen med exempelvis trepunktsbälten och vinterdäck på alla hjul.

”Optiplan är experter på optimering, vår erfarenhet visar att optimering av kommunens skolskjuts ger minskat antal fordon och körda kilometrar, vilket innebär en besparing för kommunen. Vår ambition är att Sveriges kommuner ska minska kostnaderna för skolskjutsen och öka kunskapen och kontrollen av densamma” säger Maud Waltersson, vd för Optiplan.

För mer information:
Maud Waltersson, vd Optiplan: tel 0703-220318, maud.waltersson@optiplan.se
Jonas Åhlin, konsult Optiplan: tel 0707-675606, jonas.ahlin@optiplan.se