Under hösten 2018 deltog Sadra Jannati och Oliver Cedenheim i traineeprogrammet –  Entrepreneurs in Residence hos oss på LEAD. Programmet tränar upp framtidens entreprenöriella ledare och arbeta med idéer och forskningsavknoppningar inom avancerad teknologi för att testa dessa mot marknaden och eventuellt kunna bygga ett bolag på resultatet! 

Oliver kommer direkt från Linköpings Universitet där han lästa I-linjen, medan Sadra har fokuserat på att driva företag de senaste åren, gemensamt för dem båda är att de har varit intresserade av entreprenörskap. Även om de kommer med olika erfarenheter i bagaget så var målet vad de var ute efter under sin traineetid tydligt.  

”Vi gick in i detta program med målbilden att starta ett högteknologiskt företag som har en stor potential i form av tillväxt. Båda våra drivkrafter bottnar i en gemensam ambition om att skapa något som har en positiv och betydande inverkan i flera led.”  

 

Tidigt under sin traineeprogrammet fastnade de för ett case som de valde att rikta in sig på och snabbt testa mot kund.  

”Det är med vår drivkraft och ambition som vi lyckades förenas i intresset för “ISP” projektet från RISE i ett ganska tidigt skede. Projektet var det som hade mest teknisk höjd och potential att rädda djurliv, förbättra diagnostik och veterinärmedicin samt spara pengar i flera led. Dessutom fanns det många mjuka värden som lockade.”

De bestämde sig att starta bolag

Sadra och Oliver har idag startat bolaget AniSense och driver det vidare efter sin tid som Entrepreneurs in Residence samtidigt som de är gig-are och har andra uppdrag vid sidan om. 

”I och med projektets tekniska höjd och mognadsnivå är det ett förhållandevis högriskprojekt, men det är just detta som gör det så spännande och lärorikt att jobba med. I nuläget är vi i ett stadie där vår tid går åt att skriva ansökningar för att kunna finansiera en vidareutveckling och forskning av sensorn som vi ska ta fram. Parallellt med det arbetet har vi också skaffat oss några kortare konsultuppdrag som affärsutvecklare samt idé-insamlare inför nästkommande EIR program som startar i september.”  

 

Vi ser fram emot att följa Sadra och Olivers resa med AniSense och påminner om att anmälan för 2019 års Entrepreneurs in Residence har öppet 2–31 januari 2019 och att programmet sedan startar i september 2019.

Läs mer om LEAD Entrepreneurs in Residence och hur du ansöker >>