Glycobond

En diffus känsla av obehag i buken kan vara levercancer, en svår sjukdom med hög dödlighet. Att tidigt upptäcka tumörer är avgörande för en framgångsrik behandling. Hittills har det saknats tillräckligt bra metoder som kan upptäcka och diagnosticera små tumörer i ett tidigt skede.

Linköpingsföretaget Glycobond har utvecklat en analysmetod, som med hjälp av ett blodprov och deras unikt patenterade reagens, visar lovande resultat för att kunna upptäcka cancer på ett tidigt stadium. Idag används huvudsakligen ultraljud som metod för att diagnosticera levercancer. Det är en dyr metod med låg känslighet för att detektera små tumörer. Glyckobonds analysmetod har visat sig både tillräckligt känslig och noggrann för att kunna upptäcka små tumörer tidigt.

Framstående privata affärsänglar har nu tillsammans med Almi Invest investerat i Glycobond för att utveckla metoden vidare mot kommersiell framgång, meddelade Almi Invest och Glycobond i slutet av mars.

– Glycobonds analysmetod är mycket intressant och kan definitivt bidra till att rädda liv. Därför känns det här definitivt som en angelägen investering från vår sida. Teamet bakom Glycobond utgör också en unik kombination av kompetens när det gäller kolhydrater, den basala molekylära förståelsen och klinisk kemi, säger Claes Post, Investment Manager Almi Invest.

Läs pressreleaserna från Glycobond och Almi Invests.