LEAD-alumnen MyGizmo har genomfört en nyemission under 2021 för att säkerställa en snabbare expansion och tillväxt. Nyemissionen är riktad till befintliga ägare och investerare på den svenska marknaden.  

Efe Efeoglu, är styrelseledamot och representerar investeraren Flare Ventures, investerade i MyGizmo under 2019 och förklarar varför de valde att investera och hur de ser på bolaget nu.

”Vi valde att investera i MyGizmo 2019 då de har en bra affärsidé som digitaliserar en annars väldigt manuell och analog bransch. De är ett starkt och erfaret team med branschkompetens och erfarenhet inom produktutveckling. MyGizmo har lyckats utveckla en stabil och skalbar SaaS-lösning, och vi ser en god tillväxt med tillströmning av nya kunder. Vi kommer aktivt att fortsätta stödja bolaget framöver, säger Efe Efeoglu. 

Philip Nicander, produktansvarig och medgrundare av MyGizmo, menar att bolaget har stora tillväxtambitioner och att de nu med en nyemission vill hitta rätt profil på investerare.  

MyGizmo erbjuder hantverksbolag ett smart projektuppföljningssystem och samarbetsplattform som hjälper kunden att genomföra kunduppdrag med hög kvalitet på ett effektivt sätt. Norrköpingsbolaget arbetar för att digitalisera en hantverkarbransch som i dagsläget inte är så digital. Där de ser ett mål att vara Sveriges ledande projektverktyg för hantverkare och har idag flera hundra användare. 

VD Therese Thards syn på bolagets vision och hantverkarbranschen idag beskriver hon på detta sätt.  

Avsaknad av digitala hjälpmedel för att kunna effektivisera och säkerställa hög kvalitet genom hela kunduppdraget, från början till slut, är en växande utmaning för många hantverksföretag idag, säger Therese Thard, vd och medgrundare av MyGizmo 

MyGizmo finns för nästa generations digitala hantverkare och med denna nyemission kan den tänkta målgruppen nås ännu snabbare.