Totalt 4,5 miljoner kronor har tilldelats LEAD, Linköping Science Park, och Cleantech Östergötland i uppdrag från Energimyndigheten att öka kommersialisering av energiinnovationer. Syftet med uppdraget är att öka kommersialiseringstakten av innovationer som bidrar till de energi- och klimatpolitiska målen.

För att Sverige ska nå sina klimatmål behövs fler energieffektiviserande innovationer och hållbara lösningar. Målen handlar bland annat om att uppnå 100% förnybar elproduktion senast år 2040 och nettonollutsläpp senast år 2045. Energimyndigheten har nu tilldelat uppdrag till sex innovationsmiljöer i Sverige för att ta ytterligare ett steg mot att nå målen, och LEAD, Linköping Science Park och Cleantech skapar tillsammans en av dessa.

”I ansökan till projektet visar vi på ett starkt gemensamt regionalt erbjudande och jag är stolt och glad över att vi ges möjligheten att få utveckla detta ytterligare för att gemensamt bidra till starka hållbara lösningar för att nå målet om nollutsläpp år 2045”, säger Catharina Sandberg, vd på LEAD.

Uppdraget kommer att pågå under tre års tid och tillsammans ska man arbeta med projekt som riktar sig både mot investerare och företag för att nå ut lokalt och regionalt med Energimyndighetens nationella finansiering. Man ska även utföra internationella främjandeinsatser till små och medelstora företag och arbeta för att öka samverkan i det befintliga innovationssystemet på lokal, regional samt nationell nivå. LEAD kommer bland annat att använda 400 000 kronor per år av stödet för att finansiera traineeprogrammet Entrepreneurs in Residence vars syfte är att utbilda och utveckla entreprenörer till att bli framtidens ledare och bolagsbyggare, där entreprenörerna får som uppgift att testa och utveckla nya idéer och tekniker mot marknaden.

”Projektet ger LEAD möjlighet att vidareutveckla det redan starka konceptet kring vårt traineeprogram. Genom att erbjuda drivna talanger möjligheten att med stöd och coachning utvecklas till framtidens ledare och bolagsbyggare ökar vi också chanserna att behålla talangerna inom vår region vilket är en stor fördel”, säger Catharina Sandberg.

Läs mer om utlysningen här, hos energimyndigheten >>