Den 14 januari samlas Linköpings företagare, tjänstemän och politiker för att diskutera hur man med gemensamma krafter bygger Linköpings attraktivitet och stärker näringslivsklimatet för utveckling och tillväxt.

Näringslivsdagen är ett branschöverskridande diskussionsforum där man träffas för att identifiera konkreta idéer, bidra till insikt om varandras situationer och lyssna till inspirerande talare. Dagen arrangeras av Nulink, Mjärdevi Science Park och Sank Kors och LEAD är självklart på plats.