LEAD och SMHI inleder ett samarbete för att dra nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och kontaktnät och skapa en mer attraktiv innovationsmiljö i regionen. Som företagsinkubator är det viktigt att kunna öppna dörrar till kontakter som kan accelerera utvecklingen av startups. Olika typer av samverkan med redan etablerade företag, storbolag och organisationer gör det möjligt för LEAD att bygga relevanta nätverk som kommer startup-bolagen till nytta.

Ett av målen är att få till fler samarbeten som kan inkludera LEAD-bolag, där till exempel SMHI och deras nätverk kan bli resurser för att verifiera teknik eller affärer och potentiellt också leda till kundprojekt för våra medlemsbolag, säger Stefan Asplund affärscoach och projektledare på LEAD.

Pilotprojektet ska ge SMHI konkreta arbetssätt och metodik för att stimulera och underlätta affärsutvecklingsprocesserna av innovativa idéer, och inspirera till arbetssätt som startups använder sig av. SMHI ska i projektet hitta marknadspotentialen i en till två nya affärsidéer och konkret arbeta med affärsverifiering. Samtidigt hoppas vi att SMHIs erfarenhet kan hjälpa till att validera affärsmodeller, teknik eller starta gemensamma ”proof of concept” projekt mellan enskilda LEAD-bolag och SMHI.

SMHI gör pilotprojektet tillsammans med LEAD för att utveckla sin interna affärs- och verksamhetsutveckling, och för att bli inspirerad och hitta metoder kring hur man kan arbeta mer ”startup-aktigt” inom vår affärsverksamhet, säger Alexandra Birger Röör Konceptchef New Ventures på SMHI.