Under året har LEAD beviljat medel till två bolag via sitt samarbete med Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa. Bidragen syftar till att möjliggöra tidiga, viktiga insatser för att påskynda bolagens utveckling.

– I det rådande ekonomiska klimatet är det av största vikt att tidigt marknadsverifiera sina idéer och knyta till sig sina första betalande kunder. De här medlen från Swedbank genom Sparbankstiftelsen Alfa är ett fantastiskt stöd för att kunna ge dessa företag en skjuts framåt i det arbetet, säger Catharina Sandberg, vd på LEAD.

Det är LEAD-bolagen E-Watercraft och Faut Innovation som får ta del av potten under 2023. E-Watercraft utvecklar och tillverkar världsunika och helt eldrivna, ultralätta och säkrare vattenskotrar. Visionen är att skapa ett miljömässigt bättre alternativ för rekreation, persontransport, ekoturism och event på sjön, med samma inbyggda säkerhetslösningar som finns inom den moderna bil- och flygindustrin. Faut innovation utvecklar banbrytande pålningsmaskiner för stora solparker, och för stängsling i lantbruket. Med sina GPS-styrda och självmanövrerade pålningsmaskiner revolutionerar de lantbruket och effektiviserar byggprocessen vid etablering av solparker. Faut bidrar därmed till en mer hållbar och lönsam livsmedelsproduktion och energiförsörjning.

Pengarna ska i Faut Innovations fall gå till att visa upp sin lösning på en stor mässa inom sin identifierade marknad.

– Bidraget från Swedbank har stor betydelse då det gör det möjligt för oss att ha en monter på Elmia Solar där vi kan presentera vår nya pålningsmaskin för solparker.  Mässan är en ny mötesplats för solenergibranschen och ger oss stora möjligheter att träffa rätt beslutsfattare från solenergibolagen – de som behöver maskiner för att bygga de stora solparkerna som det nu planeras för, säger John Savelid, vd på Faut Innovation.

E-Watercraft beviljades medel för att utforska en ny, internationell marknad och förstå dess ekosystem och hur behovet för sin lösning ser ut där. Insatsen är nu genomförd och bolaget har fått med sig värdefulla insikter.

– Spanien är en intressant marknad för oss då uthyrningsmarknaden för vattenskotrar och e-foils är väldigt stor där, speciellt längs kusten och turistområdena. Genom att prata med ett femtiotal av dessa uthyrare fick vi kunskap om pris och omsättning, samt insikter i hur affärsmodellerna fungerar, vilka utmaningar man har och vilka krav som ställs på de produkter som hyrs ut, säger Magnus Sundstedt, vd på E-Watercraft.

I båda fallen är insatserna av stor vikt för bolagens framgång och för E-Watercraft har det redan burit frukt. De har inte bara fått relevant kunskap om en ny marknad, de har dessutom sett ett intresse från sina potentiella första kunder.

– Insatsen har gett oss viktig vägledning i arbetet med att ta fram vår affärsmodell. Nu vet vi exempelvis att ett bra första steg i vår go-to-market-strategi är att sälja till uthyrare. Vi fick även en bra kontakt med några första intresserade uthyrare som var villiga att skriva på ett letter-of-intent för att säkerställa att de blir de första aktörerna på marknaden som kan köpa våra produkter när de släpps, berättar Magnus.