Vinnova delar varje år ut finansiering genom utlysningen Innovativa Startups, för att stötta skalbara affärsidéer som bidrar till en hållbar tillväxt. Under våren delas 50 miljoner kronor ut till 168 startup-bolag, varav fem av bolagen är LEAD-bolag. Arboair, DANSiC, DermaCut, n-ink och Seapattern fick finansiering för att fortsätta utveckla sina applikationer. 

– Osäkerheten och riskerna som startups tar genom att våga testa nya teknologier, varor eller tjänster är en viktig drivkraft när det kommer till förnyelsen av marknader och samhällen. Det kan vi se när flera av de innovativa lösningarna som får finansiering svarar mot behov som uppkommit under pandemin, säger Emelie Falk, ansvarig för utlysningen på Vinnova.  

 

Bolagen kan genom att söka finansiering genom Innovativa Startups få bidrag till att skapa prototyper, utveckla affärsmodellen eller att utveckla strategier för bolagets verksamhet. Varje bolag kan på upp till 300 000 kr i steg. Bolagen som tilldelas har verksamheter som är baserade på nyskapande produkter eller tjänster och har skalbara affärsmodeller. Här kan du läsa kort om LEAD bolagen som fått finansiering under vårens utlysning: 

Arboair  

Arboair digitaliserar skogsbruket genom att sammankoppla deep learning-baserade bildanalysalgoritmer och autonoma drönare för att skapa miljönytta och förutsättningar för precisionsskogsbruk. 

DANSiC 

DANSiC utvecklar ett sensorsystem som kan mäta och kontrollera organiska föreningar i inomhusmiljö som är farliga i redan låga koncentrationer.  

DermaCut  

Dermacut arbetar med att utveckla innovativa lösningar för sårvård från forskningsvärlden till att applicera lösningarna i ett slutanvändarperspektiv. Dermacut arbetar mot att ge klinker de nödvändiga verktyg som behövs för en säker behandling oberoende av geografisk plats.   

n-ink 

n-ink erbjuder ett nytt patenterat bläck av n-typ som är enkel att använda, stabil och tryckbar med en god prestanda.  

Seapattern 

SeaPattern utvecklar verktyg och metoder för att kunna nyttja en förnybar energikälla i havet, undervattensströmmar.  Strömmarna skördas med hjälp av vattenturbiner och Seapattern arbetar med att kartlägga områden där energiproduktionen kan tas upp.