Edeva har beviljats bidrag från Skyltfonden för utveckling av en ny produkt. Samhället har som mål att öka antalet gång- och cykeltrafikanter samtidigt som man önskar göra deras upplevelse behagligare och färden säkrare – det är också Edevas mål!

Produkten kommer ha nya funktioner som främjar gång- och cykelinfrastrukturen genom att den ger mervärden för både trafikanter och kommuner. Utvecklingen börjar omgående och vi lovar att återkomma med mer information mot slutet av året.

Läs mer om Skyltfonden

För mer information kontakta:
David Eskilsson
VD, Edeva AB
david.eskilsson@edeva.se
013-474 61 01