Lifee har blivit utsedda som ett av åtta bolag till Epicenter Growth Platform i samarbete med Google Entrepreneurs. I och med detta etablerar sig Lifee på stockholmscenen, och får också tillgång till kontorsplatser på den internationella marknaden.

Lifee påEpicenter”För Lifee är det viktigt att vi hittar en bra plats även i Stockholm och bygga kontaktnät även där, så att vi kan växa snabbare.” säger  Patrik Jutterström Community manager.

Epicenter fungerar som en innovativ mötesplats där unga tillväxtbolag möter utvecklingsteam från etablerade företag. Under maj har Lifee handplockats för att vara en del av Google Entrepreneurs. Det kommer innebära att de får tillgång till evenemang och föreläsningar med fokus på livscykeln inom ett startup, men också ett mentorskap som ställes till förfogande under de fyra veckorna av erfarna bolagsbyggare, företagare och entreprenörer som hjälper de utvalda bolagen med idé till marknaden eller att skala

Lifee får även utrymme till lokalerna i Epicenter, både i Stockholm men även världen över. Epicenter i Stockholm har utsetts som vinnare av årets innovationsmiljö 2015, för att de har skapat en plats där nya idéer utvecklas på ett helt nytt sätt för att bygga en innovativ mötesplats där stora bolag möter mindre startups och jobbar aktivt med kunskapsutbyte och föreläsningar.

Läs mer om Lifee på deras web >>