Den 6 november besökte Prins Daniel fellowship och IVA Linköpings universitet.

LiU Holding och LEAD fick möjligheten att under en arrangerad lunch tillsammans med prins Daniel och medföljande entreprenörer få presentera såväl vårt uppdrag och ett par bolag. iMatrics och Skira var med och presenterade ihop med Maria Bolin Anvill.

Mari Ahlquist som presenterade iMatrics beskriver dagen såhär ”Lunchen med Prins Daniel och Prins Daniels Fellowship var väldigt inspirerande. Jag (och iMatrics) möttes med stort intresse och nyfikenhet från alla som var där. Att deltagarna förstod iMatrics potential var uppenbart! Diskussionerna och frågorna gav nya perspektiv och insikter kring både mitt eget och andras arbete – inte bara andra entreprenörers arbete utan också hovets och Prins Daniels insatser för att motivera unga till entreprenörskap.”

Budskapet med dagen var att om du har en idé så våga testa. Våga misslyckas. Lär dig och bli en ännu bättre entreprenör!

Foto av Mari Ahlquist