spotscale

Spotscale har under det senaste året skapat visuella 3D-modeller av hundratals byggnader åt fastighetsutvecklare och arkitekter samt nu brutit ny mark inom kartframställning, energisektorn och säkerhetsmarknaden. Spotscale har efter drygt ett års försäljning hittat rätt på fastighetsutvecklingsmarknaden. Under perioden har hundratals byggnader framställts i 3D för att fastighetsutvecklare skall kunna planera och visualisera förtätningar i stadsbilden och marknadsföra sina projekt för presumtiva hyresgäster. Bland kunderna syns bland annat Diligentia, Wihlborgs, Lundbergs m fl.

Genom digitala kopior av byggnader och kvarter med ett otroligt naturligt utseende kan fastighetsägare ändra sina kvarter i 3D och simulera framtiden redan innan spaden satts i marken. Spotscale är idag ensamma om att kunna skapa och visualisera den extrema bildupplösning och kvalitet på byggnaderna i verkligheten som de ser ut idag.

”Den här typen av teknik bekräftar verkligen vår bild av hur huset kommer att se ut i sitt sammanhang. Hur storslagen och imponerande byggnaden kommer att bli har vi bara kunnat fantisera om tidigare” säger Peter Palmgren, Fastighetsutvecklare på Örebrobostäder.

Även Fredrik Simu, visualiserare på Tengbom arkitekter ser fördelar med att använda Spotscales modeller i ombyggnadsprojekt. ”Vi ser ett stort värde i att ha en Spotscale-modell som grund i ett förtätningsprojekt när vi framställer presentationsmaterial. Att kunna skapa reflektioner i fönster och skuggeffekter i bilder och filmer ger extra liv åt visualiseringen”.

Kulturbyggnader är också vanliga föremål för inscanning med 3D-teknik. Med den bildupplösning som kan uppnås syns varenda tegelsten i detalj. I modellen över Kalmar slott som skapades i somras kan varenda tegelsten urskiljas och inspekteras från dator eller surfplatta.

UAV-Flygplan och Open Source

Tekniken för att skapa kartor över landområden, terränger och byggplatser med UAV-flygplan blir mer och mer utbredd då byggbolag, teknikkonsulter och ett fåtal kommuner har köpt in plan för att skapa kartor och flygbilder på ett kostnadseffektivt sätt. Cleveland Metroparks i Ohio har tagit steget längre och utvecklat ett open source-alternativ för att från flygbilderna skapa terrängmodeller och väldigt detaljerade flygfoton. Spotscale har i detta sammanhang hjälpt till att skapa algoritmer för 3D-framställning som används i programvaran Open Drone Map.

Intresset för öppen källkod växer bland amerikanska kommuner, statliga myndigheter, non-profitorganisationer och privatpersoner. ”Genom Spotscales arbete har vi kunnat använda algoritmer som bygger på den senaste forskningen inom bildbehandling i vår programvara” säger Stephen V. Mather, GIS-chef på Cleveland Metroparks.

Rekognosering i fält

Vid anti-terrorinsatser skapas 3D-modeller från drönare i allt större utsträckning för att insatsledare skall kunna få en helhetsbild över området. Spotscale har vidareutvecklat sin programvara för att mäta och uppskatta byggnader samt planera insatser åt en internationell kund. Genom att använda sig av Spotscales högpresterande visualiseringsverktyg, ursprungligen framtagna för detaljerade mätningar av byggnader för renovering, skapar numera Spotscale värden även i säkerhetsbranschen.

 Se film Örebrobostäder