LEAD-alumnen AMRA Medical står som en av fyra finalister i kategorin ”Best Use of Digital Health” i prisserien Business Model Innovation Awards. Priset är det enda i världen som uppmärksammar innovation inom tjänsteleverans i privata hälsovårdstjänstefrågor på global nivå.

I kategorin ”Best Use of Digital Health” nomineras de operatörer som på bästa sätt integrerar någon aspekt av digital hälsa i leveransen av kraftfulla nya behandlingar och vårdprogram. AMRA är först i världen med att omvandla snabb MRI-kroppscanning till precisa fett- och muskelmått med hjälp av 3D. Metoden används för att hjälpa oss förstå relationen mellan fett, muskler och utvecklingen av sjukdomar – mer exakt än BMI, mer precist än röntgen och mer kostnadseffektivt än standardtekniken inom MRI.

Genom att förbättra möjligheten att ta fram de bevis som behövs för att förutse och förebygga sjukdom vill AMRA konfrontera de globala hälsoutmaningarna – för allas vår rätt till god hälsa.

Vinnaren annonseras på konferensen Healtcare Business International 2018 den 10-11 april.