Du måste förstå att du alltid är säljare. Det är Johannes Walfridssons ord. Entreprenören som ständigt lyckats hitta sätt att göra det han tycker är roligast. Men det handlar även om sammanträffanden.

Det är 2016 och Venture Arena, ett event där företag och personer söker nya samarbeten. Johannes Walfridsson ska precis gå hem. Han har letat. Efter tio års expansion har den egna bebisen Prodelox blivit mer förvaltning. Det är dags för något nytt, igen. Två äldre damer står vid utgången. En känsla av att inte ha så bråttom kommer över honom, han stannar till, frågar lite artigt vad de söker. 

I dag är Johannes Walfridsson VD och delägare i PU sensor. Anna-Christina Ek och Margareta Lindgren har forskat på trycksår hela sina yrkesliv. De letade också. Idén var klar, de hade precis startat, men behövde någon som kunde hjälpa dem att utveckla produkten och få ut den på marknaden. Johannes Walfridsson minns hur han tänkte. 

– Det var tre kriterier som avgjorde. Dels var grundarna trevliga, resonabla människor som det var lätt att samarbeta med, produktidén var realiserbar inom en rimlig tid och det fanns en stor marknad med tusentals tänkbara kunder bara i Sverige. Uppsidan och potentialen vägde över. Det var en match!


Hälften av patienterna felbedöms
 

Det fanns även en annan lockelse. Trycksår drabbar tolv procent av alla inlagda patienter och kan uppstå på några timmar. Ibland ligger såren under huden utan att synas. Förutom stark smärta innebär de en stor risk, såren kan bli enorma, in till benet, eller leda till blodförgiftning. Människor dör av trycksår. Det är inte åldersrelaterat, istället är det individuella egenskaper som avgör. I dag sker riskbedömningen för trycksår av vårdpersonal. De tittar på ungefär tio kriterier och skattar risken men hälften av alla trycksår uppstår på personer som inte bedöms vara i riskgrupp. 

– Du kan jämföra med om blodtrycksmätare inte fanns. Tänk om vårdpersonal skulle titta på dig och sedan bedöma om du ska få blodtrycksmedicin eller inte. Ungefär så dumt är det att inte använda PU sensor. Den här produkten kunde göra nytta och hjälpa utsatta människor.

Instrumentet utvärderar blodflödet i ytliga vävnader genom att belysa huden och mäta hur mycket ljus som studsar tillbaka. Normalt ska blodflödet öka när huden utsätts för tryck. En av fem har inte den reaktionen och löper större risk att få trycksår.


Uppvaknandet
 

Vi backar bandet. Johannes Walfridsson är utbildad ingenjör. Han jobbar på stora företag som ABB Atom och Saab, så småningom blir han chef för en stor grupp ingenjörer men någonting saknas. 

– Hur många av de här människorna håller egentligen på med någon kreativ verksamhet? Det är duktiga ingenjörer men nästan alla sitter och administrerar på olika sätt. 


Leendet avslöjar att det hände något där. Behovet av att skapa växer, Johannes Walfridsson söker sig vidare och bygger upp en lokal filial av ett teknikkonsultföretag i Linköping. Där upptäcker han även sälj, hur roligt han tycker det är. Efter ytterligare en tid är det dags igen, han startar Prodelox ihop med några kompanjoner. Det är tydligt att det är skapandeprocessen som driver honom framåt, att utveckla nya produkter. Och affärsidén, som han gått och knådat på genom åren, är just det – att sälja kompletta projekt inom produktutveckling. 

En dröm kan tyckas. Bolaget växer kraftigt, blir uppmärksammat gasellföretag och har 30–40 anställda. Men det planar ut och mannen som jobbar sig trött varje dag och är mer bolagsbyggare än ingenjör börjar leta igen. Parallellt har han flera styrelseuppdrag och andra åtaganden. Men suget växer. Förvalta är ett ord som återkommer, det passar honom inte. Förändring och utveckling är bättre. Det är så han hamnar där, vid utgången, med damerna. 


Jobba med ditt intresse
 

– Jag tror att du ska utgå från vad du själv tycker är roligt och intressant och leta efter möjligheter inom det området. Det finns alltid saker, inom alla områden, som du kan göra bättre eller annorlunda. Utgår du från ditt intresse, då får du den drivkraft som behövs för att lyckas. 


Enligt Johannes Walfridsson är du alltid säljare i någon mening som entreprenör. Det gäller att vinna andras förtroende och att få med dig andra på dina tankar. Med kunder är det självklart, men även när du anställer, ska hitta samarbeten eller finansiering. Att sälja in idén, teamet eller framtiden är det viktigaste. 

I hantverket med bolagsbyggande pekar han på LEAD som viktiga för att få en strukturerad start. LEAD hjälper innovatörer och entreprenörer att bygga bolag av sina idéer. Han har haft bra bollplank i ett par tre av coacherna, bland annat när det gäller internationalisering. 

– Jag uppskattar verkligen att LEAD har anpassat upplägget till just vårt bolags behov. Vi har även lokal här och kom som nystartade direkt in i en naturlig arbetsgemenskap med bolag som är i en likartad situation. 


Trycksåren då, vad var det egentligen som lockade med just det? Han berättar om det oexploaterade. Trycksår sköts långt ner i vårdhierarkin och sättet att bedöma är sig ganska likt sedan många år. När han som entreprenör hittar något där det inte grävts så mycket finns det större chans att lyfta på en sten och hitta något som glimmar till. Det triggar honom.


Från forskningsutrustning till handhållen apparat
 

Anna-Christina Ek och Margareta Lindgren har en ganska svårhanterlig utrustning som kräver en hel vagn när Johannes Walfridsson kommer in i bolaget. Den går inte att använda praktiskt i en verksamhet. De vill ha en enkel produkt som en sjuksköterska kan hålla i handen. Deras behov är produktutveckling, Johannes Walfridssons huvudgren. Men han ser också att de behöver finansiering, behöver verifiera produkten mot marknaden och få ut den. Frågan är vem som fångade vem? 

2017 vill han bli delägare, de svarar ja. Visionen är att finnas på varje modern vårdavdelning. Prototypen är klar 2019. Redan då skriver den första kunden på, trots att de kommer få vänta i över ett år på sitt instrument. 2020 samlas de anställda och det är känslosamt. På bordet ligger papper, det är produktens CE-märkning. Johannes Walfridsson skriver på. CE-märkning är avgörande i den medicinska världen. I februari 2021 levererar han till slut det första instrumentet, personligen, till Duvbopark, ett äldreboende i Sundbyberg. 

– Någon frågar efter det vi gör och är beredd att öppna plånboken. De gjorde till och med en liten ceremoni runt det där. Väldigt kul!


I dag finns PU sensors instrument i fem länder. De är på väg att flytta till större lokaler i Linköping och har även anställda i Stockholm och Nyköping. Johannes Walfridsson styr om verksamheten från teknikutveckling till försäljning och leverans. Allt är klart för att knyta ihop en affär med en större aktör. Han säger att det är fullt möjligt att det händer redan under 2021 men några detaljerade planer vill han inte dra upp. Han lever som han lär, och tror mer på att vara flexibel och fånga tillfällen i flykten. Som han alltid har gjort.