DP Patterning (DPP)

DP Patterning, DPP, har i dagarna knutit ett femårigt samarbetsavtal med tyska Mühlbauer. Avtalet innebär en exklusiv rätt för Mühlbauer att exploatera DPPs unika tillverkningsteknik på marknaden för passiva* RFID-antenner. DPP säljer maskiner som tillverkar flexibla mönsterkort i stället för hårda – en miljövänlig och kostnadseffektiv metod som förväntas ersätta den traditionella etsmetoden.

Avtalet beräknas under perioden generera 100 till 150 miljoner SEK och är ett viktigt genombrott för den forskning inom området Tryckt elektronik som bedrivs vid Linköpings universitet och forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT.

”Mühlbauer är vår första riktiga kund och välrenommerade på sin marknad”, berättar Björn Wasell, vd för DPP. ”Vi kommer genom dem att lära oss mycket om hur vi kan utveckla tillverkningen av våra maskiner. Avtalet är affärsmässigt väldigt positivt, men störst av allt är nog ändå det erkännande det innebär för vår teknik”, fortsätter Björn.

DPPs maskiner har en utbytbar kliché som är bärare av det mönster man vill ha. Tillverkningen kan göras Rulle till Rulle med ett flexibelt material t.ex. ett laminat bestående av tunn aluminiumfolie på en tunn plastfolie. Med tekniken fräser man ut mönstret i aluminiumfolien men lämnar plastfolien orörd. Det kan t ex handla om mönsterkort till kretskort, om värmefolier för exempelvis bilsäten eller antenner till mobiler, datorer eller läsplattor. Metoden är torr vilket gör att även fuktkänsliga material kan användas vid mönstringen, däribland papper.

Mühlbauer säljer maskiner för tillverkning av RFID-taggar, ett område de är världsledande inom. Företaget kommer att köpa kärnenheten i DPPs maskin, själva fräsenheten, och integrera den i en egen maskin. Med hjälp av den kan Mühlbauers maskiner i framtiden klara hela tillverkningen från råmaterial till färdiga RFID-taggar, inklusive antennen, något som inte varit möjligt tidigare. Traditionellt så etsas antenner fram med hjälp av syra, en miljöfarlig metod som måste köpas in från tredje part.

Under DPPs utvecklingsarbete har den unika pilotproduktionsmiljön PEA Manufacturing i Norrköping varit avgörande. Där står en maskin, finansierad från Vetenskapsrådet som man använt för att kunna göra prototyper och testa tekniken för olika ändamål. Lika viktigt har det varit att kunna ta dit kunder och visa att tekniken faktiskt fungerar. En annan avgörande faktor har varit finansiering från VINNOVA, bl. a inom programmen VINNVerifiering och Forska och Väx.

”Avtalet vi nu ingått är självklart viktigt för DPPs fortsatta utvecklingsarbete,”, säger Björn Wasell. ”Intresse för tekniken har visats även från andra håll inom andra tillämpningar än RFID, framför allt från Ost-asiatiska länder. Dessutom förväntar vi oss när som helst en ganska stor order från Danmark. Vår ambition är att helt kunna ersätta den miljöskadliga etsmetoden med vår metod för all tillverkning av mönsterkort i framtiden”, avslutar Björn.

* Passiva RFID-taggar är den idag vanligaste formen, de levererar endast ett ID-nummer och inga andra data.