Världsnaturfonden, WWF, har presenterat ChargeStorm som ett av fyra klimatinnovationsföretag, Climate Solvers, företag som med sin teknologi kan bidra till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser. WWF ser att årets Climate Solvers har stora möjligheter att bli exportsuccéer som kan minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp både internationellt och i Sverige.
 
 

 
Chargestorm Climate solvers
För fjärde året i rad utser WWF ett antal klimatinnovatörer i syfte att visa att det finns företag med fungerande teknologi som kan bidra till stora utsläppsminskningar. ChargeStorms NanoGrid™ teknologi som bland annat kan ladda 5 gånger fler elbilar än övriga tillgängliga tekniker, gör det valbart att välja grön el vid laddning och löser problemet med överbelastning i det lokala elnätet när elbilar laddas samtidigt.

”I vårt arbete med att utveckla lösningar för framtidens laddinfrastruktur är ett miljöfokus viktigt, WWFs utnämnande är ett kvalitetsbevis på att vi tänkt rätt när det gäller miljöfokus” säger Patrik Lindergren, VD och grundare ChargeStorm.

 
WWF lyfter på sin webb fram att ChargeStorms teknologi erbjuder en intelligent lösning på behovet att kostnadseffektivt distribuera konkurrenskraftig laddning för elbilar baserat på befintlig infrastruktur. Denna typ av inbäddad intelligens utgör en viktig del i utvecklingen för att snabbare kunna övergå till eldrivna fordonstransporter. Enligt WWF: s beräkningar kunde intelligenta laddstationer, som NanoGrid™, bidra till en minskning på 21 miljoner ton CO2 2021 om tillväxten av elfordon skulle kunna påskyndas och att dess marknadsandel skulle uppnås tre år tidigare än beräknat*. Dessutom skulle de användarvänliga funktionerna i systemet stimulera en ökad efterfrågan på förnybar energi vilket i sin tur skulle minska koldioxidutsläppen ytterligare.

 
ChargeStorm har främst fokuserat på den svenska marknaden men kommer nu att börja bygga upp internationella distributionskanaler och inom de närmaste fem åren planerar de att ha en global närvaro.

* Baserat på International Energy Agency, IEA, Blue Map Scenario (2009)
 

För ytterligare information kontakta:
Patrik Lindergren, VD ChargeStorm, tel: 011 333 00 02
Magnus Frykholm, försäljningschef ChargeStorm, tel: 0706 161 460

 

Läs mer om WWF och Climate Sovers, klicka här