Under flera år har skogarna i Östergötland varit hårt drabbade av granbarkborreangrepp, med värdeförluster för miljontals kronor. Även i år ser skadorna ut att bli omfattande. LEAD-bolaget Arboair hjälper skogsbrukare att identifiera var problemet finns, utifrån AI-baserad teknik.

Granbarkborrens framfart kan liknas med spridningen av corona-viruset; ett träd med underliggande sjukdomar saknar det immunförsvar som behövs för att slåss mot granbarkborren. Resultatet av angreppet blir döda träd, med stora förluster gällande timmervärdet.

– Granbarkborreangreppen har varit ett problem i många år. Nu har även coronans framfart adderat svårigheter i skogsarbetet mot angreppen, vilket gör att problemet har blivit ännu större. Nya restriktioner i arbetet gör att endast döda träd får plockas ned, även om angreppet ofta också har spridit sig till de närliggande träden. Arboair arbetar med teknik som identifierar var angreppen finns, både i Östergötland och resten av södra sverige, säger Josef Carlson, affärsutvecklare på Arboair.

Östergötland har de senaste åren varit extra hårt drabbat av angreppen. Anledningen är att temperaturen i den här delen av landet är gynnsam för granbarkborren, och att skogen till stor del består av just gran.

– Just Östergötland är verkligen rätt område för granbarkborren. Utöver temperatur och stor tillgång av träd har vi även haft några torra somrar, vilket har gjort att trädens immunförsvar har försämrats, säger Josef Carlson.

Analyser med hjälp av drönare och algoritmer

Arboair är ett LEAD-bolag sedan hösten 2019. Bolaget använder drönare med antingen en 4K-kamera eller IR-kamera, som tar bilder av skogen. Bilderna skickas sen till en databas som analyserar dem med hjälp av AI-baserade algoritmer, för att hitta barkborreangrepp i området. Angreppen markeras på kartan, som sedan skickas ut till kunden för att de ska kunna agera utifrån analyserna.

– På LEAD finns det mycket kompetens som har hjälpt oss att utveckla bolaget. Vi får ta del av coachning, pitch-träning, feedback och inte minst nätverkande, samt att vi arbetar aktivt och får stöd och coachning i kontakterna med skogsägare. Detta har varit väldigt viktigt för oss, säger Josef Carlson.