aqwary news

Almi Invest investerar i LEAD-bolaget Aqwary. Bolaget har utvecklat en kommunikations- och beslutsstödsenhet för dykare som kopplas till luftflaskans standarduttag. Enheterna utrustas med ett ultraljudsbaserat nätverk för att dela information till ett 70-tal andra dykare. Utrustningen har testats i röda havet med gott resultat och med säkrad finansiering planeras produktlansering efter årsskiftet.


LEAD-bolaget Aqwarys utrustning, som likt dagens manometrar kopplas till luftflaskan och mäter dykarens luftmängd och annat som t.ex. djup och temperatur. Det som skiljer sig från dagens produkter är att Aqwary SC även kan visa dykkamraternas luftmängd, djup samt avstånd och riktning till dessa. Funktionerna ökar säkerheten vid fritidsdykning avsevärt. Företaget står inför en lansering internationellt och Almi Invest har gått in som investerare i företaget.

– Aqwarys unika lösning kan bli framgångsrik på en världsmarknad som omsätter 30 miljarder kronor och med en lika stor marknad för tilläggstjänster, säger Fredrik Malmström, Investment Manager för Almi Invest.


Man räknar med att det finns mellan 7-9 miljoner aktiva fritidsdykare världen över. Varje år inträffar runt 3.000 incidenter varav  ett 100-tal med dödlig utgång vid fritidsdykning i världen. I sex av tio fall med dödlig utgång har den olycksdrabbade dykaren kommit ifrån sin dykpartner eller dykledare. 

– Det handlar om att rädda liv och göra dykningen säkrare och roligare, säger Anders Brodin, VD för Aqwary.

Företaget grundades 2012 av Anders Brodin, själv erfaren fritidsdykare och har en handfull medarbetare. – Vi vill att vår produkt ska bli en självklar del i varje dykares utrustning. För säkerhets skull, säger Anders Brodin.

Läs mer om Aqwary

För mer information:
Anders Brodin, VD Aqwary, mobil 072 503 80 03
Fredrik Malmström, Investment Manager, Almi Invest, mobil 070 538 51 43