Almi Invest har tillsammans med en grupp investerare tillfört expansionskapital till XMReality. Linköpingsföretaget har utvecklat produkten XMExpert som gör det möjligt för en tekniker i fält att få hjälp i realtid av en expert på hemmaplan vid underhåll av avancerade tekniska anläggningar inom bland annat kärnkrafts-, tillverknings- och fordonsindustrin. Via mobilt bredband kan teknikern och experten se samma bild och kommunicera med varandra – en lösning som minskar både stilleståndstider och resekostnader.
 

XMEpert

Teknikern ser både det som finns framför honom och infällda bilder från experten genom sina videoglasögon. På sin dator ser experten samma sak som teknikern ser och kan på så sätt ge instruktioner i realtid genom att peka i bilden. Teknikern och experten kan prata, gestikulera och visa varandra komponenter och verktyg.

– Att applicera senaste teknologin i situationer där den ger stor kundnytta skapar mycket spännande

förutsättningar. XMReality har visat att det finns ett stort intresse från marknaden och att teamet kan leverera enligt den plan som lagts. Genom vår investering kan bolaget stärka upp säljsidan och ta nästa steg i sin utveckling, säger Björn Persson, Investment Manager på Almi Invest Östra Mellansverige AB.

Produkten XMExpert, som baseras på augmented reality-teknologi, lanserades 2012 och testas nu av flera industriföretag.

– Att Almi Invest tillsammans med en grupp investerare nu går in som delägare i bolaget ser vi som ytterligare en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Torbjörn Gustafsson, VD på XMReality.