För tech-startups som vill växa snabbare och säkrare

Du med en idé eller startup får vårt fulla engagemang, samlade erfarenheter, kunnande och stora nätverk

Ansök om medlemskap

Senaste nytt hos oss på LEAD


Här hittar du vårt nyhetsarkiv

LEADs program & medlemskap

LEAD erbjuder dig som har en tech-startup två olika typer av medlemskap där du får professionell hjälp, coachning, nätverk och möjlighet till kontorsplats så att du kan fokusera på att utveckla din startup till ett framtida tillväxtbolag.

Beroende på hur långt du har kommit erbjuder LEAD en rad olika program och insatser för att du ska nå framgång.

LEAD Business Lab

På Business Lab erbjuder vi en snabb och flexibel lösning för tech-startups som vill påbörjar något nytt och testa sin affärsidé på marknaden.

Som medlem får du:

  • Full kontorsservice i någon av våra miljöer
  • Flexibel arbetsplats
  • Individuell coachning 1 gång i månaden

Medlemskap: 6-12 månader

Läs mer & ansök

LEAD Boot-Up

Boot-Up körs klassvis två gånger om året för dig som har identifierat ett problem, en lösning och har en lista med potentiella kunder.

Under programmet får du:

  • Inspirationsföreläsningar
  • Gruppcoachning veckovis
  • Individuell coachning
  • Full kontorsservice i någon av våra miljöer

Program: 3 månader

Läs mer & ansök

LEAD Startup

Startup är ett individuellt program med löpande antagning som fokuserar på utveckling av affärsmodell och första kund, eller bolagsspecifika specialinsatser.

Under programmet får du:

  • Individuell coachning veckovis, med en utsedd coach på LEAD.
  • Full kontorsservice i någon av våra miljöer

Program: 3 månader

Läs mer
LEAD Incubate

Är för startups som bygger på en innovation inom tech och som riktar sig till B2B. För att bli antagen till incubate behöver du ha en produkt eller tjänst som är redo att realiseras hos kund.

Under LEAD Incubate blir ett LEAD-bolag som fokuserar på att affärsutveckling och att skala upp bolaget. Du stöd från LEADs affärscoacher på veckobasis för att snabbare komma framåt.

Medlemskap: 12-18 månader

Läs mer!

Anmäl dig till LEAD Intro - How to master the Fundamentals

 

Innan du kommer in i LEADs olika medlemskap finns ett LEAD intro seminarier om den affärsutvecklingsmetodik som LEAD använder sig av och olika metoder som du kan ha nytta av när du ska utveckla din startup. LEAD Intro är öppen för alla att delta på. Vi rekommenderar dig starkt att du deltar på seminariet innan du startar din bolagsresa.

Jag vill anmäla mig till LEAD Intro

LEAD i siffror

Vill du driva en startup?

Det finns många olika sätt att bygga framgångsrika bolag. Just nu har du chans att bli en Entrepreneur in Residence hos oss på LEAD och utveckla innovativa forskningsidéer.

LEAD Entrepreneurs in Recidense ht 2019

LEAD Entrepreneurs in Residence hösten 2019
 

Trainee-program

LEAD Entrepreneurs in Residence handlar om att omvandla nya idéer eller teknik som kan förändra världen, till ett startup-bolag som har potential att lyckas och bli framtidens tillväxtbolag. Under ett 6 månader trainee-program, får du stöd och coachning samtidigt som teamet med LEAD entreprenörer lägger grunden för att innovativa idéer eller en tidig teknisk applikation hittar sin plats på marknaden.

Vi har en handfull platser som Entrepreneur in Residence och söker dig som är i början av din karriär eller i slutet av din utbildning och vill driva ett projekt till en startup. Efter programmet har du ett guldläge att tillsammans med oss skapa förutsättningar för en startup med dig i förarsätet.

Läs mer

 

Andra projekt med LEAD

Inte något för dig? Det finns andra sätt att komma i kontakt eller jobba med startups. Här kan du läsa om 2 projekt som LEAD arbetar med just nu.

Ignite Sweden är ett projekt som drivs av LEAD, Sting & Things för att öka samarbeten mellan startups och storbolag

Ignite Sweden

Ignite Sweden är ett projekt för att öka samarbeten mellan etablerade bolag och startups. När storbolag möter startups kan de stora behoven omvandlas till ännu större affärsmöjligheter.

Att företag, men också offentlig sektor, interagerar med startups är en starkt växande trend inte bara i Sverige utan också internationellt. Allt fler av de stora spelarna vill jobba med och som startups för att generera nya idéer till den befintliga verksamheten och för att implementera dem.

Ignite Sweden drives av Things, LEAD och Sting i samarbete med MINC, Uminova och SISP. Projektet är finansierat av Vinnova och öppet för etablerade företag och startups över hela Sverige.

Läs mer på ignitesweden.org

 

 

Venture Arena

Venture Arena

Venture Arena är Sveriges självklara matchningsarena för framtidens tillväxtföretag som söker nyckelpersoner. Vi matchar in resurser till nya och befintliga startups för att de ska bli ännu starkare i sin tillväxt.

Venture Arena arrangeras två gånger om året, där bolag och projekt som söker matchning kan visa upp sig, pitcha sin affärsidé och nätverka med intressenter. Venture Arena är katalysatorn för matchningen, men matchningen i sig sker på bolagets egna initiativ.

Venture Arena arrangeras av LEAD tillsammans med universitetets innovationskontor, LiU Innovation med finansiering från Region Östergötland.

Läs mer på venturearena.se

 

Har du frågor och undrar hur vi kan hjälpa dig. Vi har alla verktyg för din framgång.
Kontakta oss!
Få uppdateringar om vad som händer på LEAD och hos bolagen som sitter på LEAD direkt på mailen.