Skogen utsätts ständigt för angrepp som försvagar och hämmar den biologiska mångfalden, och att upptäcka dem är både svårt och tidskrävande. Arboair har utvecklat en AI-lösning som hjälper skogsbrukare i kampen mot granbarkborren och andra skadliga angrepp, med målet att skapa ett hållbart skogsbruk.

Markus Drugge och Jacob Hjalmarsson driver Arboair, LEAD-alumnen som använder drönare och satelliter för att scanna och analysera skogsområden. Genom AI-driven bildanalys redogörs det för vilket tillstånd skogen befinner sig i, samtidigt som problem och skador identifieras. Tekniken som används är avancerad, vilket bidrar till hög precision och skapar skarpa beslutsunderlag för skogsägare.  

Se filmen för att lyssna på deras upplevelse av vad LEAD har betytt för dem.