Actibump på Öresundsbron

Linköpings kommun investerar i ytterligare två Actibump installationer de dynamiska farthindren som har utvecklats av LEAD-alumnen Edeva. De dynamiska farthindren lämnar en plan väg för den som kör i rätt hastighet medan de ger en fysisk påminnelse till dem kör för fort.

Under hösten kommer de nya Actibump installeras i Linköping, den ena på Djurgårdsgatan och den andra på Västra vägen. Installationen på Djurgårdsgatan blir vid övergångsstället i korsningen med Väbelgatan, där det är en 40-sträcka med en daglig trafik på ungefär 13 500 fordon. Installationen på  Västra vägen där cirka 8000 fordon passerar dagligen och där det behövs en hastighetssäkning vid övergångsstället. Att sätta ett tredje trafikljus på sträckan är inte aktuellt. Trafikljus stoppar trafikflödet och har ingen bevisad trafiksäkerhetseffekt. Ett vanligt gupp går inte heller eftersom det är en prioriterad utrycknings väg.

– Vi har bra erfarenheter från den installation som finns i Ryd och tycker att det är en lämplig åtgärd på de här platserna också, säger Jonas Nygren, trafikingenjör på Linköpings kommun i en pressrelease. Vi vill ha en effektiv fartdämpning men vi vill också att de som kör i rätt hastighet ska kunna göra det och mötas av en plan körbana. Alternativet är att göra en upphöjning men dels blir det slitage av att alla bromsar in och dels är det en arbetsmiljöfråga för yrkestrafiken, fortsätter Jonas.

Under 2014 installerades Actibump både i Uppsala och på Öresundsbron och under våren har flera utvärderingar visat att Actibump ger ökad trafiksäkerhet och ett jämnare trafikflöde. Vilket i sin tur ger en mindre miljöpåverkan och bättre framkomlighet för trafikanterna.

– Actibump är en lösning som saknar motstycke. Visst är investeringen större än ett vanligt gupp men de samhällsekonomiska och miljömässiga vinster man får på köpet betalar igen investeringen på bara något år, säger David Eskilsson, VD på Edeva.

Läs artikeln i Corren eller i Ny Teknik.