Chargestorms app

I slutet av året har Chargestorm registrerat över 2 miljoner fossilfria mils bilkörning i tjänsten Charge Portal. I mars tidigare i år rapporterades över 1 miljon fossilfria mil. En starkt ökande trend av elbilar. Det senaste året har antalet bilar som går helt eller delvis på el, och som kan laddas från elnätet ökat med 88%.

Det är fascinerande att följa ökningen av elbilar och användandet av laddstationerna. Inte nog med att vi har laddat elbilar med energi motsvarande 2 miljoner mils bilkörning. Vi kan också se att vi snart passerar den 600 000 laddningen hos Chargestorm. Det känns alltid bra att utveckla och sälja produkter som så konkret bidrar med att reducera CO2-utsläppet, säger Chargestorms vd Patrik Lindergren.

Det är framförallt publika laddstationer som ägs av operatörer, parkeringsbolag och fastighetsägare, men även en del privata laddstationer som tillexempel är företagsägda som förekommer i statistikunderlaget.

Chargestorms tjänst Charge Portal används främst av svenska och norska kunder. Till tjänsten kan laddstationer av olika fabrikat koppla upp sig så länge de följer det standardiserade kommunikationsprotokollet OCPP. Mervärdet att ha laddstationer uppkopplade är inte bara att få statistikunderlag för antal laddningar och dess energiförbrukning erbjuder också kunder olika betaltjänster, användaridentifiering vid laddning, karttjänster samt övervakningstjänster.

Save