Nyheter

PledPharmas PledOx® skyddar mot förluster av vita blodkroppar orsakat av cancerläkemedletoxaliplatin

PledPharma (STO:PLED) meddelade igår i ett pressmeddelande positiva resultat av PledOx i en preklinisk modell. Cellgiftet oxaliplatin orsakade en 80% förlust av vita blodkroppar. Efter förbehandling med PledOx var denna förlust av vita blodkroppar endast 30%. Denna skillnad var statistiskt signifikant (p=0.0012). Dessutom var anticancer effekten av oxaliplatin förstärkt efter förbehandling med PledOx.
 

PledOx är utvecklat för behandling av biverkningarna vid cellgiftsbehandling av cancer. PLED-derivat reducerar oxidativ stress genom att härma det naturligt förekommande enzymet superoxid dismutas. Biverkningar vid cellgiftsbehandling leder ofta till en minskning av den planerade cellgiftsdosen, eller i värsta fall till att behandlingen måste avbrytas. I en klinisk studie där PledPharma gav ett liknande PLED-derivat (mangafodipir) till patienter med tjocktarmscancer, som genomgick cellgiftsbehandling, sågs en minskning av antalet allvarliga incidenser.

De positiva prekliniska PledOx resultaten är mycket glädjande eftersom de stödjer vårt mål att erbjuda cancerpatienter som behandlas med cellgifter en starkt efterfrågad stödjande behandling. De prekliniska studierna är en del av det förberedande arbete som pågår inför vår kliniska fas IIb studie, som förväntas starta i mitten av 2012. Vidare kommer den nya PLED-derivat sammansättningen, och resultaten förstärka de immateriella rättigheterna, säger VD Jacques Näsström.

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD, mobil: 073 713 0979
Erik Kinnman, Informationsdirektör, mobil: 073 422 1540

Läs PledPharmas pressrelease, klicka här