Nu har höstens BootUp-program dragit igång med nio spännande projekt inom allt från sensorteknik och AI till digitala ekosystem och hållbara marknadsplatser. Under tre månader kommer deltagarna att undersöka marknadspotentialen hos idéerna. 

BootUp är LEADs intensiva affärsutvecklingsprogram som går av stapeln två gånger per år. Deltagarna väljs ut baserat på två huvudkriterier: att det finns en stor potential hos affärsidén, samt att personen bakom idén är villig att satsa helhjärtat på sin lösning. De drivna och förväntansfulla entreprenörerna kommer nu att få ta del av LEADs metoder, verktyg och coachning för att utveckla sina startups och utforska huruvida de har potential att ta sig ut på marknaden.

– BootUp fungerar som en språngbräda för tidiga idéer; deltagarna får helt enkelt möjlighet att på ett effektivt sätt utforska om idén kan utvecklas till ett skalbart och hållbart bolag. Entreprenörerna får dessutom ett sammanhang, en gemenskap på LEAD där de kan utbyta erfarenheter och lära av varandra, säger Lina Helgersson, projektledare för BootUp-programmet.

Ämnen som lyfts i BootUp är bland annat marknadsverifiering, intervjuteknik och hållbara affärsmodeller. Entreprenörerna deltar i både teoripass och praktiska workshops och får guidning i verifieringsarbetet. De tränas dessutom i presentationsteknik och programmet avslutas med en så kallad DemoDay där de får pitcha sina idéer för LEADs affärsängelnätverk för värdefull feedback från investerare.

Under uppstarten fick deltagarna presentera sina idéer för gruppen för att lära känna varandra, men även för att få feedback från både deltagare och LEADs affärscoacher. Dagen avslutades med vad vi kallar för Pearl of the Day – ett tillfälle för deltagarna att reflektera och dela med sig av det viktigaste de tar med sig från dagen. Nu väntar tre månader av intensivt och spännande arbete för entreprenörerna på LEAD.

Höstens BootUp-deltagare är:

Curego

NormLiv

Ngulia

PAMP Nordic Systems

Renasens

Synclair vision

AuNano

Sparsit

Xene