IoT, applikationer och algoritmer är några av de områden som vårens BootUp-medlemmar fokuserar på. Tio idéer har noggrant valts ut av LEAD och antagits till affärsutvecklingsprogrammet BootUp, där de under tre månader får metoder, verktyg och coachning för att utveckla sina startups. 

– Det är en härlig blandning av spännande affärsidéer i årets första programstart och vi ser ett starkt fokus på energi, medtech och fintech i vårens startups. LEAD har under lång tid fokuserat på att öka jämnställdheten bland startupsen vi arbetar med och arbetat för att allt fler kvinnliga idébärare ska söka sig till inkubatorn. Nästan hälften av idéerna har kvinnliga grundare denna gång vilket är extra roligt, säger Charlotta Hartzell, programansvarig för BootUp-programmet.

Syftet med programmet är att agera språngbräda för lovande startups och hjälpa dem att skapa en solid grund för sina problemlösningar ur flera olika aspekter såsom affärsmässig, miljömässig och social. Det främsta fokuset ligger på verifiering av idén och affärsutveckling, och entreprenörerna får coachning både individuellt och i grupp, professionell feedback på sina idéer samt föreläsningar inom bland annat marknadsverifiering, varumärkesbyggande, finansiering och företagsstruktur. Programmet avslutas med en Demoday där bolagen pitchar sina affärsidéer för LEADs investerarnätverk. Efter programmet kan bolagen fortsätta hos LEAD genom de olika programmen som erbjuds, eller slussas vidare till andra aktörer som tar vid och stöttar dem i deras resa.

BootUp-programmet går av stapeln två gånger om året och vid varje tillfälle väljs omkring 20 startups ut för att under 14 veckor få fokuserad stöttning. Programmet startar vanligtvis i februari på våren och i september på hösten och affärsidéerna är granskade och noga utvalda av LEAD att delta i programmet; allt för att ge bolagen den bästa möjliga hjälp i sina startupresor. Utöver programmets omfattning får bolagen dessutom ta del av LEADs Community med aktiviteter och event för att börja bygga eller bredda sina nätverk. Vårens program sker helt och hållet digitalt och har anpassats därefter.

– Vi har gjort stora förändringar i programmet på grund av den rådande pandemin och sett till att alla moment kan utföras digitalt via en särskild plattform eller genom digitala möten. En stor del av programmet handlar om feedback och att bolla idéer, och det är därför viktigt att anpassa även dessa aspekter av programmet till det digitala. Vi fokuserar dessutom mycket på att se till att bolagen blir en del av vårt numera digitala Community och att den viktiga Community-känslan finns där, säger Charlotta.

Bolagen som har antagits till LEAD BootUp våren 2021 är: Devward, Fighting Malaria, Lennings Innovation projekt Menom.se, ParsNord, Oxytemp, Icambio, Incycling, n-ink, Lutra Interactive projekt Ecoweb och DANSiC.

Är du intresserad av att veta mer om BootUp? Läs mer här >>