LEAD Intro

Har du ett bolag eller en idé och vill bli en del av LEAD? Vi vill alltid träffa nya affärsidéer och se om vi kan arbeta tillsammans, men innan du blir medlem på LEAD vill vi träffa dig på vårt introduktionstillfälle How to master the fundamentals. Detta seminarie hålls på vårt kontor i Linköping kl. 16.00 den första torsdagen varje månad och är ett tillfälle att lära känna LEAD och se hur vi kan hjälpa dig på din bolagsresa.

How to Master the Fundamentals

How to Master the Fundamentals ger en introduktion till hur du kan arbeta med din startup idé/projekt/bolag i de första stegen för att hitta kundnytta och affärsmodell. Samtidigt får du en presentation om LEAD och vad vi kan göra för dig. I samband med seminariet får du även träffa någon av LEADs erfarna affärscoacher för ett kort första möte för att prata om dig och din idé, och vad som kan vara nästa steg framåt.

Efter anmälan kommer du att få en kalenderinbjudan som bekräftar din anmälan.